Utan insikter, inga utsikter | Orango

Utan insikter, inga utsikter

Ronny Blogg Sep2018

I Orango arbetar vi i princip uteslutande i projektform, oavsett om det gäller kundprojekt eller interna projekt. Som ledare och verksamhet så fattar vi dagligen en mängd beslut, de flesta ganska enkla men en del svårare. När det gäller de svåra besluten så är min känsla att dessa har blivit betydligt mer komplexa idag än de var för bara 5–10 år sedan. Men har vår modell för att fatta beslut ändrats för att kunna hantera denna ökade komplexitet?

Att fatta beslut utifrån dåliga underlag, gissningar och känsla har aldrig varit en bra ide. Ändå gör vi det förvånansvärt många gånger. Till vårt försvar för detta använder vi ofta anledningar som att det inte går att få fram ett perfekt beslutsunderlag, att vi inte har tid att vänta eller att min gut feeling har rätt de flesta gånger. Men så är det inte - forskningen visar att när vi gissar, så gissar vi oftast fel. Så vad göra?

Personligen tror jag på:

  1. Kraften av många
  2. Insikten om våra brister
  3. Ögon utifrån

1. Kraften av många

Att flera personer med olika egenskaper, erfarenheter och kompetens fattar bättre beslut än en ensam individ är en insikt som är viktig att ha. Speciellt när det gäller komplexa beslut med flera dimensioner. Välj ditt team med omsorg!

2. Insikten om våra brister

Slutresultatet är allt - vägen dit kan vara krokig och svårbemästrad. Om vi tror att vi lagt en perfekt plan och inte förstår att kartan inte alltid stämmer överens med terrängen, så kommer vi att gå vilse. En ödmjuk och prestigelös inställning i gruppen och fokus på målet är ett vinnande koncept.

3. Ögon utifrån

Ordet ”hemmablind” har vi hört och det kopplat till komplicerade scenarios gör inte saken bättre. Att ha någon/några, som inte har investerat sin själ och hjärta i uppgiften, att ge råd och synpunkter är väldigt klokt. Att själv försöka göra detta är som att du är detektiven i ett kriminaldrama, där du själv också är förbrytaren.

Detta är de insikter som jag håller högt och som gör utsikterna att få fram ett mycket bra slutresultat stora. Och tänk på att ”Assumption is the mother of all fuck ups”.