Tre faktorer som riskerar sänka det tillverkande företaget | Orango

Tre faktorer som riskerar sänka det tillverkande företaget

När konkurrensen, konsumtionstakten och förändringstakten ökar blir det allt viktigare för det tillverkande företaget att ha koll på sin affärsinformation. Den är grunden för att utveckla affären, korta tiden från ritning eller avrop till kundleverans, minska kapitalbindningen, anpassa erbjudandet efter nya konsumenttrender, och inte minst förbättra lönsamheten.

Tyvärr brottas många tillverkningsföretag idag med stora utmaningar kopplat just till hur affärsinformationen hanteras, används och delas i organisationen. Det blir tydligt hur tre faktorer riskerar att sänka det tillverkande företaget i en allt mer snabbfotad och digitaliserad värld.

Risker_tillverkande_foretag

Riskfaktor 1 – Masterdatan behandlas styvmoderligt

Alla tillverkande företag hanterar masterdata som beskriver kunder, anställda, produkter, leverantörer, kostnadsställen och konton. Däremot är det fortfarande få företag som har en uttalad strategi för hur masterdatan ska hanteras i organisationen. När marknadsförutsättningarna förändrats, konkurrensen hårdnat och kraven på digitalisering ökat har också behovet av data- och informationsstrukturer förändrats – men masterdatahanteringen har inte hängt med.

Många tillverkningsföretag strukturerar fortfarande sin masterdata på samma sätt som man gjorde för 15 eller 20 år sen, ofta för att man använder samma affärssystem som man gjorde då. Äldre generationers affärssystem har begränsat stöd för att hantera masterdata. I takt med att datamängden vuxit, upplever alltfler företag sig drunkna i information som är både fragmenterad och ofta rent felaktig. Utmaningen förstärks av att allt fler användare, både inom den egna organisationen och i företagets externa ekosystem, idag är beroende av att komma åt affärsinformation för att kunna utföra sitt jobb. Den styvmoderligt hanterade masterdatan har därför blivit ett eskalerande problem för många tillverkningsföretag.

Riskfaktor 2 – Företaget saknar en tydlig informationsstrategi

De flesta tillverkande företag har idag ett uttalat fokus på att optimera sin kundresa. Genom smidigare flöden för orderläggning, produktion, logistik och kundsupport är målet att effektivisera det egna arbetet och maximera kundupplevelsen. För att åstadkomma verkliga förbättringar i hela processen är säljansvarigas, produktplanerares och kundtjänstmedarbetares tillgång till rätt information helt avgörande. På samma sätt är bra underlag för att mäta, följa upp och styra verksamheten mot budget och uppsatta mål en förutsättning för att leda verksamheten i rätt riktigt.

Problemet är att traditionella affärssystem ofta presenterar utmaningar i att få fram rätt information när och där den behövs. Att anpassa rapporter och vyer efter olika medarbetares behov är näst intill omöjligt. Risken är stor att den som letar efter svar istället möts av alldeles för mycket information som inte är relevant och därför känns överflödig och onödig. Företag som saknar en tydlig informationsstrategi riskerar att hamna i bakvattnet när konkurrensen hårdnar och förändringstakten skruvas upp.

Riskfaktor 3 – Människor och system samverkar inte på ett effektivt sätt

En tredje utmaning som blir allt tydligare i tillverkningsföretaget är att medarbetare och olika former av stödsystem inte kan samverka på ett bra sätt. De flesta företag använder sig idag av en mängd olika system i sin verksamhet, från affärssystem och CRM-system till PIM- och CAD-system och lösningar för lager och transport. Samtidigt som var och ett av systemen har sin uppgift att fylla är det ofta ungefär samma data som används. Om alla system arbetar fristående från varandra skapas öar av data där det krävs mycket manuell handpåläggning för att hålla alla system uppdaterade.

I takt med att den digitala utvecklingen går framåt ställer även kunder, återförsäljare och leverantörer krav på att kunna samverka med tillverkningsföretaget och dess information. Utan välintegrerade systemlösningar och en plan för hur människor och system ska samverka riskerar det tillverkande företaget att drunkna i handpåläggning och manuellt arbete och inte minst tappa konkurrenskraft och position på marknaden.

Affärssystemet och Orango kan hjälpa dig!

Lyckligtvis erbjuder dagens moderna affärssystem goda möjligheter att adressera alla tre utmaningarna vi har beskrivit. Vill du veta mer om hur du går till väga är du varm välkommen att höra av dig till oss på Orango. Vi vet hur viktigt det är att omfamna masterdatan och se till så att rätt information finns i affärssystemet och har rätt struktur. Vi brinner för att hjälpa företag tydliggöra vilken information som behövs av vem och när och att se till att de får tillgång till den. Vi har lång erfarenhet av att digitalisera dialogen mellan system och människor – allt för att arbetet och produktionen ska flyta så smidigt som möjligt.

Vill du veta mer om hur Orango hjälper tillverkande företag? Kontakta mig!

Fredrik Roos
Fredrik Roos
Telefonnummer: 0760-01 98 76

Lösningar med D365 Finance and Operations

  • Stiga Boll

    Stiga Sports

    D365 Finance and Operations

    Grossist & partihandel