Smartare konsultverksamhet med helintegrerat systemstöd | Orango

Smartare konsultverksamhet med helintegrerat systemstöd

Länge var produkter kärnan i de allra flesta verksamheter. Men med tiden har företag i allt högre grad börjat paketera och sälja sin kompetens och kunskap – något som på många sätt skiljer sig från renodlad produktförsäljning. Det gör att konsultfokuserade företag nu behöver ett annat slags systemstöd som är särskilt utformat för att hantera projekt och resurser.

Smartare konsultverksamhet med helintegrerat systemstod header

Vägen till rätt systemstöd för din konsultintensiva verksamhet

När projekten är det centrala i verksamheten, ställs helt andra krav på uppföljning och kontroll som mer generella affärssystem kanske inte har fullt stöd för. Det blir inte minst tydligt inom konsultintensiva bolag. Detta görs bäst i ett helintegrerat systemstöd som stöttar alla delar av verksamheten – från projektledare och konsulter till ekonomiavdelningen och ledningen.

Överblick och totalkoll för projektledaren. Projektledare i större konsultprojekt brottas ofta med komplexiteten i projektplaneringen. Det handlar om att planera för resurser och aktiviteter, ha koll på vilka konsulter som är tillgängliga och dessutom följa upp projekt mot tidplan och budget.

Låt konsulten fokusera på rätt saker. Konsultens utmaning handlar i hög grad om planering, både på hög nivå för projekt i stort och hela vägen ner till hur man planerar sin dag. För att konsulten ska kunna leverera mesta möjliga värde för sina kunder vill man inte lägga värdefull tid på schemaläggning, utläggshantering och tidrapportering.

Enklare uppföljning för ekonomiavdelningen. En utmaning för ekonomiavdelningarna i konsultorienterade företag är att de måste hämta data från många olika datakällor. Allt ifrån tidrapporter till utlägg och övriga kostnader ska föras samman för att sedan faktureras. En tidskrävande uppgift där en förutsättning för att lyckas är att uppgifterna som kommer in faktiskt stämmer överens med verkligheten.

Helhetsbild av verksamheten för ledningen. Ledningens uppgift är att leda, driva och utveckla verksamheten framåt. Ledningen har även det övergripande ansvaret för verksamheten och gentemot aktieägarna. För att på bästa sätt utveckla affären mot ökad tillväxt och lönsamhet måste ledningen på hög nivå kunna identifiera såväl affärsmöjligheter som risker och förbättringsområden.

GRATIS GUIDE: Smartare konsultverksamhet med helintegrerat systemstöd

Orango guide Progressus 20200505 thumbnail2

I den här guiden har vi samlat kunskap och information som hjälper dig att fatta rätt beslut innan du investerar i ett nytt PSA-system.

Du kan bland annat läsa mer om:

  • Vanliga utmaningar konsultverksamheter möter idag
  • Vad är ett PSA-system och hur kan det hjälpa dig
  • Vad du ska tänka på innan du investerar i ett nytt systemstöd för ditt företag

Ladda ner guiden här

Har du ett system som stöder din verksamhet fullt ut idag?

Orango har lång erfarenhet av hjälp företag inom professional services att effektivisera sin projektbaserade verksamhet. Vi vet vad du behöver ha kontroll på! Kontakta oss gärna så berättar vi mer.

Per Jorlind
Per Jorlind
Telefonnummer: 0708-76 90 12
E-postadress: per.jorlind@orango.se