Sex trender som påverkar det tillverkande företagets… | Orango

Sex trender som påverkar det tillverkande företagets affärsplattform

Många tillverkande företag står inför omvälvande förändringar. Digitaliseringen påverkar köpbeteenden och skapar nya kundförväntningar. Nya affärs- och leveransmodeller utvecklas. Den tekniska utvecklingen erbjuder nya möjligheter. Så här i början på 2019 tittar vi framåt i kristallkulan och reflekterar över hur utvecklingen påverkar företagens supply chain-processer och därmed affärssystem framöver.

Supply_chain_affarsplattform

1. Disruptiva affärsmodeller förvandlar produkter till tjänster

I takt med att både konsumenter och företagsköpare väljer att konsumera tjänster, snarare än att köpa produkter, utvecklas nya affärsmodeller. Företag som traditionellt tillverkat och sålt produkter överväger idag att istället erbjuda möjligheten att hyra allt från värmepumpar och bilar till solpaneler. I ett Product as a Service-koncept (PaaS) ingår förutom den fysiska produkten ofta det som traditionellt setts som eftermarknadstjänster, som underhåll och proaktiv support.

Med de nya affärsmodellerna förändras också det tillverkande företagets relation till sina kunder, från att varaleverantör till att bli en partner som ansvarar för att förvalta och hålla produkten man levererat levande under hela livscykeln.

2. Uppkoppling i molnet och sakernas Internet möjliggör nya servicemodeller

För att kunna erbjuda en kostnadseffektiv PaaS-tjänst blir det naturligt att de produkter som levererats kopplas upp via molnet för att kunna övervakas på distans. När en intelligent övervakningsplattform tar över monitoreringen från människan är Internet of Things (IoT) ett faktum.

För att avgöra när det är dags för service behöver dessa uppkopplade serviceplattformar i sin tur integreras med företagets affärssystem där information om avtalade serviceåtaganden finns dokumenterad. Genom en integration direkt i molnet samlas data in i realtid som grund för snabba, proaktiva och affärsmässiga beslut.

3. Smartare service och underhåll med självlärande system och prediktiv analys

När all information om produkterna, dess användning och prestanda finns tillgänglig i molnet blir det också möjligt att utveckla serviceplaneringen. Från att på manuell väg planera och schemalägga support, utifrån mänskliga erfarenheter och kunskap, blir det möjligt att ta hjälp av programvarulogik för att utveckla och effektivisera arbetet. Genom att ta del av tillgänglig produkt- och underhållsstatistik, kommer affärs- och serviceplattformen själv kunna avgöra när det är dags för underhåll med hjälp av prediktiv analys. Med Machine Learning och självlärande system förfinas processerna successivt, med smartare underhåll och längre livslängd på produkterna som resultat.

4. Ekosystemet växer och avspeglas i affärsplattformen

Nya affärsmodeller som omfattar både produkt- och tjänsteleverans ställer också krav på nya samarbeten och ett ekosystem som täcker företagets hela supply chain. Den som ska hyra ut jordbruksmaskiner snarare än sälja dem behöver knyta nya band med ett leasingföretag. Den som ska erbjuda löpande underhåll sluta avtal med serviceföretag.

Effektiva processer förutsätter ett smidigt utbyte av data och information i hela kedjan. Det betyder att det nya ekosystemet även måste speglas i företagets affärsplattform, och systemlösningar från olika länkar i kedjan integreras på ett logiskt sätt för att kunna utbyta data i realtid.

5. Big data och BI förutsätter ordning på torpet

En allt mer uppkopplad värld genererar allt mer data. Med en global supply chain och leveranser över hela världen blir mängden data närmast explosiv. Utmaningen blir att avgöra både hur datan ska struktureras för att lagras på bästa sätt och hur den i slutändan ska användas.

En förutsättning för smart datahantering med hjälp av Business Intelligensär att det tillverkande företaget verkligen har ordning på affärssystemets datastrukturer, det vi kallar för masterdata. Utan att ha grepp om masterdatan kommer den stora informationsmängden växa till en allt större utmaning, snarare än en möjlighet för prediktiv analys och smarta affärsbeslut.

6. Blockchain lägger grunden för förtroendesystem

En annan förutsättning för en uppkopplad värld är att det finns tillit mellan alla parter i ekosystemet. En viktig möjliggörare för globala ekosystem, med full säkerhet i alla led, kommer framöver vara blockchain. Blockkedjor kommer länka samma alla steg i supply chain-processen, från det att produkter eller komponenter lämnar underleverantörens fabrik, till hamnen, när leveransen passerar tullen och till sist anländer till företagets eget lager. Den som är behörig, inom det egna företaget eller hos en samarbetspartner i ekosystemet, kommer kunna ha full insyn och spårbarhet i vad som sker i respektive steg – utan att obehöriga kommer åt eller kan manipulera informationen.

Som all annan affärskritiskt data kommer information från blockedjorna naturligt hanteras i företagets ERP-system. Affärsplattformen blir på så sätt en självklar komponent i företagets blockchain-baserade förtroendesystem

2019 – året då vi tar första steget mot morgondagens Supply Chain

Utvecklingen av en global, ständigt uppkopplad och fullt integrerad Supply Chain sker inte över en natt. Det kommer snarare ta år för etablerade tillverkningsföretag att fullt ut dra nytta av digitaliseringens alla möjligheter. En transformation av verksamheten börjar alltid med ett första litet steg. Kanske är ett nytt år, fyllt med nya möjligheter, det bästa tillfället att ta steget och påbörja resan?

Kontakta mig om du vill prata om vad Orango kan göra för er Supply Chain

Kontaktperson

Fredrik Roos
Fredrik Roos
Telefonnummer: 0760-01 98 76

Genom att skicka formuläret samtycker du till vår Privacy Policy.

Lösningar med D365 Finance and Operations

  • Stiga Boll

    Stiga Sports

    D365 Finance and Operations

    Grossist & partihandel