Se affärsdata med nya ögon | Orango

Se affärsdata med nya ögon

Den senaste tiden har många insatser gjorts för att på ett bättre sätt presentera och visualisera affärsdata i Bison. I ett tidigare inlägg har vi berättat om hur Econova på ett bättre sätt kan arbeta med sina artiklar med hjälp av ett grafiskt planogramverktyg, se blogginlägg här. I detta inlägg ska vi kort berätta hur två av våra största Bisonkunder, med hjälp av ett kalenderverktyg, på ett effektivare sätt kan administrera planeringen av sin tillverkande verksamhet.

Applikation med Gantt-schema

Under det senaste året har vi på Orango utvecklat nya verktyg för planering av tillverkning i Bison, vilka idag används av några av våra största Bison-kunder. Tidigare har data visats i tabellform som sorterats efter datum för att hålla koll på vad som ska göras och när. Med hjälp av samma datum som tidigare visats i tabellform kan Bison nu hjälpa dem att administrera sin planering på ett effektivare sätt. Närmare bestämt genom att införa en applikation med ett gränssnitt i form av ett Gantt-schema där användaren kan se sina planerade tillverkningsärende på en tidslinje och de oplanerade i en tabell bredvid. Med hjälp av drag- and dropteknik kan användaren enkelt flytta ett tillverkningsärende från oplanerad till planerad. Med hjälp av olika färger på de liggande staplarna i Gantt-schemat får ansvarig person för planering snabbt en översikt över hur det ser ut för dagen, veckan eller månaden. Är tillverkningsärendet enbart planerat (blå), påbörjat (gul) eller avslutat (grön)? De kan även se ifall det finns tillräckligt med råvaror för att tillverka den önskade kvantiteten av slutprodukten vid givet tillfälle. Saknas ingående råvaror indikeras detta genom att stapeln lyser rött och användaren uppmanas att antingen skaffa fram de ingående råvarorna eller planera om tillverkningen till en annan tid.

Produktionsplanering Econova Large

Det som beskrivs i bilden ovan är endast ett sätt att använda ett Gantt-schema för att visualisera en process på ett enklare sätt. För vissa företag kanske det kan vara intressant att visualisera en produkts eller produktgrupps livscykel på motsvarande sätt från skapande till utfasning. Eller varför inte för att administrera olika kampanjer eller åkeriers tidsluckor för inkommande och utgående leveranser. Just nu håller vi på Orango på med flera projekt som syftar till att presentera affärsdata på ett nytt och modernare sätt och syftet med detta inlägg är att väcka tanken och skapa idéer för hur just er verksamhet kan dra nytta av detta nya sätt att presentera er affärsdata.

Är du intresserad av att veta mer om hur Orango kan hjälpa er att visualisera affärsdata på ett nytt sätt?

Kontakta Emil Pennlöv på Orango för mer information.

Emil Pennlov Kopia
Emil Pennlöv
Telefonnummer: 0703-49 86 46