Så väljer du rätt affärssystem för din e-handel | Orango

Så väljer du rätt affärssystem för din e-handel

Valet av nytt affärssystem kan vara en av dina viktigaste investeringar som ska ge ditt e-handelsföretag rätt förutsättningar för fortsatt tillväxt. Här ger vi sju råd som kan vägleda dig i beslutet.

210413 Så väljer du rätt affärssystem för din verksamhet topp

För de flesta verksamheter handlar ett nytt affärssystem om så mycketmer än att implementera en ny systemlösning. Det är stor investering som ska gynna tillväxt ochutveckling på både kort och lång sikt. Det särskilt viktigtinom e-handeln, där du måste hänga med i snabba förändringar ochkunna hantera komplexa affärsprocesser.

Hur vet du att det är just ett nytt affärssystem som behövs? Det finns många delar som behöver diskuteras och beslutas ominnan ni kan välja rätt system och leverantör. Första steget mot ett framgångsrikt projekt är kartläggning av era faktiska behov.

Här ger vi våra bästa 7 råd att planera för inför upphandlingen och implementeringen av ett nytt systemstöd

  1. Sätt mål för vad det är ni vill uppnå med bytet.
  2. Få överblick och beskriv era processer.
  3. Kartlägg vilka system som används.
  4. Synka era förväntningar innan ni träffar leverantören.
  5. Undvik överraskningar genom att koll på kostnaderna.
  6. Hitta en leverantör som förstår era behov.
  7. Gör utvärdering av leverantörerna innan ni fattar beslut.

Vill du läsa mer ingående om våra 7 råd för e-handlare?

Nästa steg - hur går ni vidare med ert nya system?

När ni har gjort ert val och bestämt er för ett affärssystem och en partner börjar det riktiga arbetet. En av de viktigaste frågorna ni bör tänka på då är hur ni förankrar förändringsarbetet internt och involverar hela företaget i systembytet.

Ett vanligt misstag är dessutom att man missbedömer hur mycket tid som behöver sättas av för den här typen av projekt. Det går inte att förvänta sig att nyckelpersoner i företaget ska kunna arbeta 100 procent med sina vanliga arbetsuppgifter samtidigt som de driver förändringsarbetet.

Att byta affärssystem är ett förändringsarbete som kommer påverka om inte hela så åtminstone stora delar av er verksamhet. För att underlätta arbetet är det viktigt att verksamheten involveras och förbereds på kommande förändringar på bästa sätt. En del är att förklara varför man genomför en förändring och vad den förväntas ge för positiva effekter.

Är du på jakt efter nytt affärssystem?

Kontakta mig så hjälper jag dig gärna på rätt väg.

Medarbetare Mikael Mansson
Mikael Månsson
Telefonnummer: 0709-32 50 77