Så skapar du bättre affärsuppföljning i ditt byggbolag | Orango

Så skapar du bättre affärsuppföljning i ditt byggbolag

Utmaningarna för ekonomiavdelningen ser annorlunda ut i bygg- och installationsföretag än i andra verksamheter. Inom bygg och installation är det projektredovisningen som är central. Men den går sällan att hantera fullt ut i ett vanligt affärssystem. Ett branschanpassat integrerat systemstöd blir därför särskilt viktigt för den ekonomiska uppföljningen i denna typ av bolag.

210527 Så skapar du bättre affärsuppföljning i ditt byggbolag topp

De flesta händelser i ett byggprojekt är aktivitetsstyrda, inte kontostyrda vilket annars brukar vara den gemensamma nämnaren i den ekonomiska uppföljningen. Att olika kontraktsarbeten och villkor för projekten är reglerade i olika avtal påverkar också din redovisning och ekonomistyrning. I vanliga affärssystem finns dessutom enbart begränsat stöd för mer kvalificerad projektredovisning som den inom bygg och installation.

Att sammanställa all nödvändig information för din ekonomiska uppföljning är komplext och innebär ofta en hel del manuell handpåläggning. Mycket beroende på att informationen är spridd i olika typer av verksamhetssystem för exempelvis kalkylering, projektstyrning och -uppföljning.

För att säkerställa en tillförlitlig och kvalitativ affärsuppföljning behöver informationen samordnas och anpassas så att den kan skapa värde för hela verksamheten, såväl projektledare och platschefer som ekonomi och ledning. Detta görs bäst i ett integrerat, branschanpassat affärssystem. Det blir inte minst tydligt inom bolag som arbetar med bygg, installation och service. När projekten är det centrala i verksamheten, ställs helt andra krav på uppföljning och kontroll som mer standardbaserade affärssystem inte har fullt stöd för.

GRATIS GUIDE: Tre viktiga KPI:er du som ekonomichef måste ha koll på

Tumnagel Orango guide Viktiga KP Ier för ekonomi 201028

För att underlätta för dig som arbetar med ekonomisk uppföljning i ett bygg- eller installationsföretag har vi tagit fram guiden ”Tre viktiga KPI:er du som ekonomichef måste ha koll – så skapar du bättre uppföljning i ditt byggbolag”.

I guiden får du bland annat veta:

• Vad som skiljer ut affärsuppföljningen i ett byggbolag
• Vilka nyckeltal som är särskilt viktigt att du kan följa upp
• Vad en integrerad ekonomi- och projektuppföljning innebär och hur det gynnar hela verksamheten

Ladda ner guiden gratis

Stöder ditt affärssystem din uppföljning fullt ut?

Orango har lång erfarenhet av hjälp företag inom bygg- eller installationsföretag att effektivisera verksamhetsuppföljning. Vi vet vad du behöver ha kontroll på! Kontakta oss gärna så berättar vi mer.

Mathias Gyllensvard
Mathias Gyllensvärd
Telefonnummer: 0708-76 38 24

Lösningar med 4PS Construct