Så lyckas du med systemintegrationen – i 5 steg | Orango

Så lyckas du med systemintegrationen – i 5 steg

Efter över femton år som integrationsarkitekt och integrationsstrateg kan jag konstatera att det finns vissa ständigt återkommande faktorer för att lyckas med systemintegration. Jag har kokat ner dem till fem huvudpunkter.

210224 Sa lyckas du med systemintegrationen topp
  1. Skaffa en bild över nuläget
  2. Skapa en målbild av önskat läge
  3. Låt systemintegration bli en ledningsfråga
  4. Etablera arkitektur och riktlinjer
  5. Etablera ett Integration Center (IC)

Vad innebär då detta och hur går man tillväga?

Fem punkter för ett lyckat integrationsprojekt

1. Skaffa en bild över nuläget

Det är alltid viktigt att veta var man står, och varför man har hamnat i en viss situation.

Det är vanligt att man drivit ett flertal projekt under många år, och till slut har man hamnat i ett svårmanagerat läge med dålig kontroll. För en person med hammare är allt spikar, dvs med resurser i ett projekt som endast kan FTP för filöverföring så kommer med största sannolikhet den nya lösningen också baseras på samma teknik. Men är det rätt? Skickar vi affärskritisk information till mottagare som är fullt läsbara om det hamnar i fel händer? Vad blir konsekvensen om överföringen inte fungerar?

Passa på att identifiera så många smärtor som du kan, för de vill ni bli av med i nästa steg - det önskade läget.

2. Skapa en målbild av önskat läge

Hur ser det önskade läget ut?

Vill ni att samtliga integrationsflöden skall gå genom en och samma integrationsplattform för att få homogenitet och kontroll, eller behövs det lösningsmönster för att hantera flöden som har specifika krav? Hur vill ni ha det med övervakning och larmhantering? Vill ni minska floran av olika integrationstekniker och därmed reducera komplexitet och personberoende?

Högst troligt ställer er verksamhet krav på att snabbt anpassa sig till nya krav och möjligheter. Se till att er integrationsplattform blir en möjliggörare för detta.

3. Låt systemintegration bli en ledningsfråga

Skaffa sponsring från ledningen!

Utan ledningens förståelse för att systemintegration är nyckeln till affärer, så kommer resan att bli lång och tuff. Har er verksamhet ett formellt projektkontor där alla projekt bedrivs, så behöver rätt systemintegrationskompetens tidigt kopplas in i processen. Drivs projekten ad hoc så kanske det är ännu viktigare att ledningen förstår att systemintegration bör hanteras av ett dedikerat integration center.

4. Etablera arkitektur och riktlinjer

Definiera hur ni vill att integrationslösningar skall skapas hos er för att tillgodose ert verksamhetsbehov.

Skickar ni affärskritisk information så kanske det inte räcker med en krypterad kommunikation, utan även kryptering av innehållet? Det är också bra att definiera och prioritera principer för integration att luta sig mot vid framtagning av nya integrationsflöden. Prestanda, säkerhet, minimera ny tillförd affärslogik i integrationsflödet, kostnad, återanvändning eller underhållsbarhet? Vad prioriterar ni högst och lägst?

Med en definierad arkitektur och riktlinjer för att skapa nya integrationsflöden till er verksamhet, så skapas homogenitet och reducerad komplexitet i integrationslandskapet.

5. Etablera ett Integration Center

Ett Integration Center skapar en ovärderlig förmåga för er verksamhet och är nyckeln på er digitaliseringsresa.

Oavsett vilken teknisk plattform man använder eller vilka riktlinjer som formuleras, så är det till sist vi människor som skall göra jobbet att utveckla, underhålla och supportera integrationerna. Arbetsuppgifter som kräver både teknisk kunskap och förståelse för er verksamhet är ofta fördelad på ett flertal olika roller och kompetenser.

Vill du veta mer om hur systemintegration kan effektivisera dina processer?

Vi är experter på Microsofts marknadsledande integrationsplattformar; Azure Integration Services samt BizTalk Server. Våra partners har fantastiska lösningar för övervakning av alla era integrationer så att ni blir mer proaktiva i förvaltningen.

Mathias Rehnstrom 1
Mathias Rehnström
Telefonnummer: 0702-60 39 74

Lösningar med Connect