Så integrerar du ditt Microsoft affärssystem i din… | Orango

Så integrerar du ditt Microsoft affärssystem i din e-handelsmiljö

Rätt affärssystem är en viktig framgångsfaktor för att du ska lyckas med din e-handel men det är förmodligen långt ifrån det enda system du använder i verksamheten. Om affärssystemet, e-handelsplattformen och övriga stödsystem arbetar fristående från varandra blir situationen snart ohållbar. För att kunna göra affärer på ett effektivt och framgångsrikt sätt behöver du integrera systemen och få dem att samarbeta.

Så Integrerar Du Ditt Microsoft Affärssystem I Din E Handelsmiljö

Att få en komplett e-handelslösning på plats, där alla systemen kommunicerar med varandra och kan dela data, är ett huvudbry för många e-handlare. En vanlig fråga är hur arbetet ska göras på bästa sätt, för att gå så snabbt och smidigt som möjligt och inte störa affärerna. Christian Nilsson, tekniskt ansvarig för affärssystemen Microsoft Dynamics NAV och Dynamics 365 Business Central, berättar om sina erfarenheter av att jobba med e-handeln och integrera Microsoft affärssystem med kringliggande system:

– För att få alla delar att fungera tillsammans på bästa sätt behövs det oftast ett separat integrationsprojekt, utöver själva implementationen av affärssystemet.

Utgå från möjligheterna – och prioritera

Första steget i ett sånt projekt är att kartlägga vad målet med integrationsarbetet är. Sen behövs en bild av vilken data som ska delas mellan affärssystemet och övriga system. Vad krävs för att verksamheten ska kunna bedrivas så effektivt som möjligt? För att företaget ska kunna följa de lagar och regler som gäller, till exempel den nya Dataskyddsförordningen?

– När vi jobbar med drivna, snabbväxande e-handlare är problemet sällan avsaknaden på idéer! Det handlar snarare om att prioritera alla möjligheter som finns och bryta ner arbetet i olika delprojekt. Det som måste finnas på plats för att det ska gå att sälja på nätet kommer först. Därefter adresseras sånt som har störst chans att bidra till mer affärer eller förenkla arbetet mest och så vidare.

När prioriteringen är gjord är nästa steg att mappa den data som finns i det ena systemet med informationen som ska in i det andra. Samma typ av data används ofta på olika sätt i olika system. En försäljningsorder ser till exempel inte likadan ut i e-handelsplattformen som i affärssystemet vilket betyder att en översättning måste till mellan systemen.

– De flesta företag byter inte ut affärssystemet och e-handelsplattformen samtidigt. Det betyder att utgångspunkten för integrationen blir den e-handelsplattform som finns på plats. Här behöver man också ta ställning till om e-handelsplattformen eller affärssystemet ska vara ansvarig för masterdatan. Båda fungerar, det viktiga är att ha en strategi för hur man vill arbeta, förklarar Christian.

En annan fråga att ta ställning till är hur ofta de olika systemen ska utbyta data. Det är fullt möjligt att hålla all information uppdaterad i mer eller mindre realtid men det kommer då krävas en hel del prestanda från samtliga system. Kanske räcker det att uppdatera på timbasis eller en gång per dygn. Det beror helt enkelt på hur många transaktioner som sker i webbplattformen. Den e-handel som hanterar 10 000 ordrar om dagen behöver förmodligen tätare uppdateringar än den som gör 100 affärer online.

Väg investeringen mot alternativkostnaden

Ett fokuserat integrationsprojekt kräver kunskap och innebär förstås en merinvestering jämfört med att bara köpa ett fristående system. Men det gäller att ställa investeringskostnaden mot alternativet. Vad kostar det i tid, pengar och i värsta fall förlorade affärer att arbeta med separata system som inte delar data?

– Min erfarenhet är att du kan räkna hem investeringen redan de första åren i form av minskat dubbelarbete, mindre fel och en förbättrad kundupplevelse. Dessutom gör bättre rapportering och uppföljning av hela affären, från inköp till leverans, att du kan fatta smartare affärsbeslut och växa dina affärer snabbare, avslutar Christian Nilsson.

Vill du veta hur vi kan hjälpa dig?

Vi på Orango har närmare 20 års erfarenhet av att integrera Microsoft affärssystem i den affärskritiska IT-miljön hos handelsföretag. Vårt mål är att hjälpa dig göra det så enkelt som möjligt att växa dina affärer och utveckla ditt företag. Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig får ut det mesta av ditt affärssystem är du varmt välkommen att höra av dig!

Medarbetare Mikael Mansson
Mikael Månsson
Telefonnummer: 0709-32 50 77