Så här slipper du rekrytera en till inköpare | Orango

Så här slipper du rekrytera en till inköpare

Det är ganska många år sedan jag lämnade en verksamhet med ansvar för logistik och materialplanering och gick över som konsult på IT-sidan. Men givetvis minns jag precis hur vardagen såg ut då och även idag jobbar jag nära de delarna i verksamheten via mina konsultuppdrag.

Kommunikation mozaik

Det är ganska många år sedan jag lämnade en verksamhet med ansvar för logistik och materialplanering och gick över som konsult på IT-sidan. Men givetvis minns jag precis hur vardagen såg ut då och även idag jobbar jag nära de delarna i verksamheten via mina konsultuppdrag.

Och trots att utveckling och förbättringar sker så är det faktiskt nästan precis samma läge som för 10 -15 år sedan. Du känner kanske igen dig i något av nedanstående påståenden?

 • Du är VD eller sitter i ledningen i ett företag och frågan "hur får vi ut mer av inköpsavdelningen?" är återkommande på agendan.
 • Du jobbar som inköpschef och frågan är snarare "hur ska vi hinna med allt ledningen vill?"

Är ökad lönsamhet inköpsavdelningens ansvar?

Självklart vill ledningen ständigt se till att öka lönsamheten. Och inköpsavdelningen är en viktig faktor för det, inte tal om annat! Att spara pengar på inköp är att tjäna pengar på sista raden. Men hur ska det gå till? När verkligheten ofta innebär…

 • …att det finns ökade krav på effektivisering men samtidigt är organisationen så hårt belastad att tiden för värdeskapande aktiviteter alltid prioriteras ner.
 • …att leverantörsutveckling efterfrågas men att följa upp och mäta enskilda leverantörers prestationer är för krångligt och tidskrävande.
 • …att inköpsprocessen kan förbättras men den operativa kommunikationen kring orderhantering och prognoser är ineffektiv.

Ökad effektivitet på inköpsavdelningen!

Därför vill jag skriva detta med den kaxiga rubriken " Så här ökar du effektiviteten på er inköpsavdelning" för att berätta för er hur er vardag kan underlättas. För gissningsvis har både ledning och inköpsavdelning tänkt "vi kanske behöver en person till…"

En person till på inköpsavdelningen skulle visserligen lätta lite på belastningen och frigöra tid till mer strategiskt inköpsarbete. Men skulle det skapa en enkel kontaktyta mellan inköp och leverantörer? Skulle ni kunna kommunicera och följa upp målsättningar på ett smidigt sätt? Skulle majoriteten av orderflödet automatiseras?

Nyckelordet här: Automatisera! Det är svaret på "Så slipper du rekrytera en till inköpare"!

Tjäna pengar på inköp

Hur går det till? Med en digital lösning som effektiviserar kommunikationen med leverantörer och därmed frigör tid.

Och ger dig all inköpsinformation i en kontaktyta.

Och kommunicerar prognoser.

Och hanterar inköpsordrar, pallflaggor och kvalitetsdokument.

Och ger dig servicenivåer, prognossäkerhet och ledtider

Och mycket mer.

Så, mina vänner, tjänar ni pengar på inköp!

Kontakta mig när du vill veta mer om leverantörsportalen!

Vi har bland annat hjälpt Etac att förenkla sitt inköpsarbete. Jag berättar gärna hur vi kan hjälpa dig!

Christer Wombell
Christer Wombell
Telefonnummer: 0702-26 36 45

Lösningar med Business Portal

 • Etac

  Etac

  Business Portal

  Grossist & partihandel

 • Stoeryd kund leverantor portal

  Stoeryd

  Business Portal

  Make to order