Så här lyckas du med ditt Competence Center | Orango

Så här lyckas du med ditt Competence Center

Många bolag behöver hjälp att driva affärskritiska system och processer. Lösningen för många av dem är att skapa ett Competence Center eller Center of Excellence. Där kan man säkra specifika kompetenser över tid och skapa förutsättningar för kompetensöverföring så att kunskapen aldrig blir personberoende och därmed sårbar.

Consulting9 mozaik

Det kan tyckas att jag talar i egen sak (och det gör jag ju!) men jag rekommenderar att bygga ditt kompetenscenter tillsammans med en partner och se till att dra nytta av den best practice som finns.

Syftet med att etablera ett kompetenscenter

Jag har lång erfarenhet av många olika kunder och branscher. I de fall ett kompetenscenter har kommit på tal har det funnits ett antal gemensamma nämnare oavsett verksamhet:

 • Man har ett affärskritiskt system
 • Det kräver unik kompetens
 • Det är en strategisk eller taktisk plattform med odefinierad end-of-life
 • Man hanterar en stor mängd förändringsprojekt, dvs många parallella projekt och förbättringsaktiviteter

De förväntade fördelarna med att skapa och driva ett kompetenscenter är bland andra:

 • Ett starkare ägarskap med definierad organisation och roller
 • Ökad effektivitet
 • Möjliggör agila arbetssätt
 • Ökad kompetens och kompetensöverföring
 • Bättre utnyttjande av resurser
 • En helhetssyn på resursplanering på både kort och lång sikt

Säkerställd kompetensförsörjning på affärskritiskt system

En av våra kunder ville låsa upp några av våra konsulter på längre tid. Istället skapade vi tillsammans med kunden ett program för detta för att kunna rekrytera nya resurser och framtidssäkra kompetensen genom kunskapsöverföring.

Projektet syftade till riskminimering i första hand. Det innebär hög risk att ha ett system där 70% av bolagets totala omsättning går men inte säkerställa kompetensförsörjningen. En noggrann förstudie och behovsplanering genomfördes. Flera mål och delmål sattes upp för att leverera projekt och utveckling, skapa processer och metoder för teamet, jobba med modernisering med mera.

Kompetenscentret består idag av cirka 25 personer. Hälften är outsourcade till Indien, där sitter framförallt utvecklarkompetens, support och förvaltning. Hälften är konsulter från Orango med hög verksamhetsförståelse och deras fokus är övergripande arkitektur, design och kravspecifikationer.

Kunden är mycket nöjd med kompetenscentret och samarbetet. De startar fler kompetenscenter runt om i verksamheten eftersom de ser att det blir effektivare och säkerställer viktig kompetens.

Bygg kompetenscenter tillsammans med en partner

I det här fallet valde vår kund att bygga kompetenscentret med oss som partner. Och det finns några särskilda fördelar med att skapa ditt kompetenscenter med en partner/leverantör. Det är ett faktum att konsulter stannar längre än anställda. Dessutom är din partner ansvarig för att säkerställa kompetensöverföringen så även om individer slutar så är ditt kompetenscenter intakt. Det blir en mer kostnadseffektiv lösning som även kan innebära flexibilitet med centrets uppdrag och beläggning.

Sammanfattningsvis

 • Använd er av andras best practice. Andra har redan stött på, och löst, liknande eller samma problem. Ta tillvara på deras erfarenhet.
 • Se till att göra förstudier och behovsplanering/governance-karta. Vilka roller behövs? Vilka kompetenser måste säkra?
 • ...men var beredd att ändra den. Det måste finnas utrymme för att växa organiskt och ha ett agilt tillvägagångssätt.

Vill du prata om kompetenscenter?

Alf Evertsson är en senior konsult med bakgrund som systemutvecklare, projektledare, lösningsarkitekt. Han jobbar ofta som bryggan mellan verksamheten och IT-avdelningen för att förstå behoven och omsätta till effektiva IT-lösningar.

Alf Evertsson
Alf Evertsson
Telefonnummer: 0708-34 29 03