Så här effektiviserar Masterdata Management ditt ERP-projekt | Orango

Så här effektiviserar Masterdata Management ditt ERP-projekt

Vet du varför masterdata management (MDM) spelar en viktig roll under affärssystemprojektet? MDM handlar om att hantera och framtidssäkra er grunddata så att den är enhetlig i hela organisationen. Här går vi igenom utmaningarna de flesta bolag upplever och listar fördelarna med masterdata management som gör ert byte av ERP framgångsrikt.

210325 Så här effektiviserar Masterdata Management ditt ERP projekt topp

Vad är masterdata management?

Masterdata är gemensam grunddata om till exempel produkter, leverantörer, kunder och användare som återkommer i många olika system, funktioner och transaktioner. Masterdata management (MDM) handlar om att hantera den datan på ett effektivt och framtidssäkrat sätt så att datan är enhetlig i hela verksamheten. Detta kan göras på väldigt många olika sätt, och i ett eller flera IT-system.

I denna artikel tar jag dig igenom utmaningarna de flesta bolag har, fördelarna ett MDM-projekt innebär för just affärssystemsprojekt och framgångsfaktorerna för att lyckas.

4 utmaningar i ERP-projekt som rör din data

Vi kommer nära våra kunders verksamheter i våra ERP-projekt och kan ofta snabbt identifiera en negativ data-spiral som ser ut så här:

1. Flera informationskällor

Det är inte ovanligt att informationen skiljer sig åt inom samma organisation. Det finns olika källor och olika system som alla har egna rutiner. En enda missad uppdatering kan ge stora förändringar i datan över flera plattformar.

2. Osäker kvalitet

När ingen äger datan, eller bara anser sig vara ansvarig för sitt områdes data, så blir datakvaliteten osäker. De som inte litar på datakvaliteten kan lockas att trimma och frisera sina siffror så att de bättre stämmer överens med den uppfattade verkligheten. Voilà – flera olika ”sanningar” att förhålla sig till.

3. Olika sanningar

När olika verksamhetsområden sedan samlas för att gå igenom aktuell data och alla kommer till mötet med olika underlag – vems sanning gäller?

4. Komplex administration

Detta leder ofrånkomligen till en väldigt komplicerad administration av datan i bolaget. En administrativ process som tar tid och som ändå är svår att kvalitetssäkra vilket bidrar till att den negativa spiralen upprepas om och om igen...

4 fördelar av Masterdata Management i ERP-implementationen

Att ta sig tid att backa litegrann och lägga tid på MDM (Masterdata management) bryter den negativa spiralen och ger flera fördelar. Det förenklar och effektiviserar också implementeringen av det nya eller uppgraderade affärssystemet vilket i slutänden sparar både tid och pengar.

1. Korrekta beslutsunderlag

Förbättrad och kvalitetssäkrad datakvalitet för alla olika forum i organisationen.

2. Ökad kunskap

Verksamheten får större förståelse för och bättre kunskap om den egna affären, om kunder, produkter, leverantörer och så vidare. Man är överens om hur data ska hanteras vilket förenklar det löpande arbetet.

3. Ökad konkurrenskraft

När datan håller hög kvalitet och administrationen är enklare finns det tid till förbättringsarbete. Ökad produktivitet, större analyskraft, proaktivt arbete på lokal, regional och global nivå – allt ger en högre konkurrenskraft.

4. Enklare förvaltning av hela bolaget

Att drifta och utveckla verksamhetens IT-landskap tar mindre tid. Systemintegrationerna blir mindre komplexa. Bolaget efterföljer och kontrollerar alla juridiska regler. Totalt sett blir organisationen enklare att managera.

4 framgångsfaktorer för att lyckas med ett masterdata-projekt

Ärligt? Det gör sig inte självt. Men vi ser om och om igen hur väl genomförda projekt sparar tid och resurser i slutändan. Så det är värt insatsen, flera gånger om! Vi har identifierat fyra framgångsfaktorer som alltid återkommer i lyckade MDM-projekt.

1. Sponsorer

Projektet behöver sponsorer inom bolaget, gärna från högsta ledning.

2. Allokera budget och resurser

Ingen projekt kan genomföras utan adekvata resurser. Jag upprepar mig men det här är viktigt – i slutändan tjänar du in detta men du måste avsätta både budget och resurser för MDM.

3. Riskanalys

Att identifiera risker och ha en åtgärdsplan redo är en förutsättning för alla IT-projekt, inte bara masterdata management. Självklart hjälper vi dig med detta!

4. Organisation kring masterdata management

Grunda ett ”MDM Competency Center”. Det kan bestå av interna och/eller externa resurser. En person kan ha flera roller. Men se till att du har följande roller representerade:

 • Data Governance Director- Leder och driver “MDM competency center”
 • Data Stewards – Informationsansvarig. Arbetar aktivt i MDM-systemet
 • Service Manager MDM-systems – Förvaltar och driver vidareutveckling av MDM-systemet
 • Information Architect – Strukturerar och modellerar informationen som hanteras i MDM-systemet

Ditt kompetenscenter kommer säkerställa att den höga datakvaliteten upprätthålls och skapar förutsättningar för enklare och effektivare IT-projekt framöver.

Vill du veta mer hur vi jobbar med Masterdata Management?

Jag jobbar som affärsutvecklare inom Data Analytics och Masterdata och pratar gärna mer om vårt MDM-erbjudande.

Johannes Gustafson2
Johannes Gustafson
Telefonnummer: 0766-32 06 03

Lösningar med Data Control

 • Diab mozaik2

  Diab

  Data Control

  Construction