Så här bygger vi din e-handel – en fyrstegsraket från… | Orango

Så här bygger vi din e-handel – en fyrstegsraket från "strategy to orbit"

Utifrån vår erfarenhet och best practice har vi tagit fram en modell där vi delar upp e-handelsprojekt i 4 övergripande faser. Detta utgör en bra grund för att man angriper rätt saker i rätt tid och resulterar i ett lyckat projekt.

Orango ehandel rymdbild

Står du inför ett e-handelsprojekt, men det känns för stort och komplext? Du vet inte riktigt hur du ska angripa uppgiften?

Vi på Orango har lång erfarenhet av att driva den här typen av projekt. Vi har också mycket erfarenhet och kunskap om processerna som gömmer sig under ytan, hela vägen från produktion till att vara landar hos din kund.

Fyra steg till ett lyckat e-handelsprojekt (vår fyrstegsraket!)

Vår metod grundar sig i denna erfarenhet och består av fyra övergripande faser. Detta säkerställer att vi gör rätt saker vid rätt tidpunkt och säkerställer att vi levererar ett lyckat projekt i er verksamhet.

1. Strategy (strategi)

I den här fasen kartlägger vi era förutsättningar för att börja med digital försäljning. Vi tar också fram kraven som ligger till grund för den kommande lösningen.

Vi gör en analys av hela kedjan, för att ha förutsättningarna klara innan implementationen påbörjas. Detta innefattar:

Nuläget och målbild

Var står ni idag, finns det någon befintlig lösning som ska ersättas eller uppgraderas? Er önskade effekt av den nya lösningen konkretiseras också, just för att efter projektet kunna mäta och följa upp.

Köpresan

Vi kartlägger er kunds köpresa. Vilka målgrupper har ni, och hur köper de från er? Vilka behov har de och vilken information är de intresserade av.

Underliggande processer

Hur ser det ut med lager, logistik, kundtjänst och returhantering? Finns alla processer på plats för att kunna dra igång med digital försäljning? Troligen behöver vissa processer ses över eller etableras innan digital försäljning kan lanseras.

Befintliga system och integrationer

Vilka befintliga system finns på plats? Detta gäller allt från affärssystem till lager-, logistik och PIM-system tex. Vi undersöker också vilka integrationer som behöver byggas mellan dessa system, och vilka förutsättningar som finns för att göra detta.

Design

Vi tar fram designen för er lösning. Detta innefattar både kundupplevelse och det grafiska gränssnittet. Detta görs antingen tillsammans mer er befintliga byrå, eller någon av de vi jobbar tillsammans med.

Information

Vi tittar på den information som behövs för att dra igång digital försäljning. Detta innefattar självklara saker som produkter, sortiment, kunder och prislistor. Men även övrigt innehåll som behöver finnas. Det kan vara allt från presentation av varumärken och produktfamiljer, till FAQer.

Vi leder er genom dessa frågeställningar i ett antal workshops. Det är viktigt att rätt personer med kunskap och mandat att ta beslut inom respektive område är med på dessa workshops.

Resultatet av detta blir ett lösningsförslag som ligger till grund för implementationen i nästa steg. I detta läge prioriteras också vilka delas som behöver vara med i en första version, och vilka som kan komma i senare releaser.

2. Develop (Utveckla)

Utifrån de krav som framkommit under strategi-fasen påbörjar vi implementation och konfigurering i den plattform som valts för er lösning.

Vi anammar ett agilt arbetssätt, där vi jobbar i sprintar om vanligtvis 2 veckor. Inför varje sådan sprint prioriteras kraven tillsammans med er, och bestämmer vad vi ska fokusera på under perioden. Efteråt görs ändringarna tillgängliga för er, detta för att ni tidigt och under hela processen ska kunna se resultatet, och kunna påverka det.

Detta minimerar risken att ni får en lösning som inte motsvarar era förväntningar, och där lärdomar under projektets gång också får möjlighet att påverka kraven och slutresultatet.

3. Launch! (Lansering)

Vi älskar lanseringar! Det är då dörrarna öppnas för besökarna och flöden kan börja optimeras. Under lansering finns vi extra tillgängliga och behjälpliga att rätta till fel och optimera lösningen.

Innan lansering tar vi också hand om eventuell migrering av data mellan gamla och nya system, gör första importer av information osv. Allt för att den nya lösningen ska vara redo att serva era kunder.

4. Orbit! (Förvaltning)

Givetvis ser vi inte projektet som slut efter lanseringen utan nu börjar vår långsiktiga resa tillsammans. Vi vill vara en aktiv partner till er och tillsammans vidareutveckla lösningen.

Att driva digital försäljning handlar inte om att släppa en e-handel och sedan luta sig tillbaka. Det är en ständig utveckling för att vara relevant för era kunder, och följa med dem i sin utveckling.

Ready for take off?

Vi förbereder, är med under nedräkningen och ser så klart till att vi hamnar i en schysst omloppsbana. Vill du veta mer om vår fyrstegsraket eller om e-handel i största allmänhet - hör av dig till mig!

Kontaktperson

Arvid Josefsson
Arvid Josefsson
Telefonnummer: 0734-33 88 53

Genom att skicka formuläret samtycker du till vår Privacy Policy.