Så får du bättre tillgång till informationen i ditt… | Orango

Så får du bättre tillgång till informationen i ditt affärssystem

Har du tillgång till ditt affärssystem i telefonen? Mobila arbetssätt och distansarbete är idag en självklarhet för de flesta. För många handelsföretag, som pressas av hård konkurrens och små marginaler, är flexibilitet och snabb tillgång på information avgörande för att kunna fatta rätt beslut i rätt tid.

210309 Sa far du battre tillgang till informationen i ditt affarssystem topp

Vi lever idag i en värld fylld av applikationer och olika uppkopplade enheter. Privat är de flesta av oss vana vid att snabbt och enkelt kunna söka, samla in och sammanställa den information vi behöver över nätet. På samma snabba och smidiga sätt kan du som företagsledare idag få tillgång till den information och de analysunderlag du behöver i ditt beslutsfattande.

En allt hårdare konkurrens ställer krav på ökad effektivitet, inte minst när vi pratar om handel. Hur tillgängligt ditt affärssystem är har blivit en konkurrensfördel. Att snabbt kunna få tillgång på samordnad information från hela verksamhetskedjan, från inköp till försäljning och leverans, behövs för att kunna fatta rätt beslut i rätt tid.

Tillgänglig affärsinformation när och var du behöver den

Till skillnad från mer traditionella affärssystem finns idag helt nya möjligheter att få kontroll på hur det går i din verksamhet, var och när du än behöver. Molnbaserade affärssystem ligger idag i framkant, där drivkraften är att göra informationen mer tillgänglig och enklare att ta till sig.

I dagens moderna affärssystem går det att göra i princip allt mobilt och från vilken enhet du än föredrar. Det innebär att du kan få tillgång till den senaste informationen från alla integrerade delar i verksamheten direkt i ditt affärssystem oavsett om du sitter vid din dator, med surfplattan i soffan hemma eller direkt i din smartphone på flygplatsen.

Det innebär i praktiken att du kan göra dina affärsanalyser med mobilen på fickan, vilket ger dig både en större flexibilitet och bättre kontroll i det löpande arbetet.

Anpassad information som stödjer hela verksamheten

Enklare tillgång till information är bara en av flera fördelar med moderna affärssystem. De är utvecklade för att stödja och samordna alla olika delar i din verksamhet, för att undvika informationsgap. På så sätt kan du förlita dig på ett uppdaterat och samordnat flöde av information, vilket är en förutsättning för att kunna göra rätt analyser och fatta rätt beslut i rätt tid.

Det gäller oavsett om det rör operativa beslut i den löpande verksamheten, eller när du behöver göra mer avgörande ställningstaganden om företagets framtida strategiska satsningar och tillväxt.

I ett handelsföretag har integrationen mellan företagets olika processer i affärssystemet en avgörande betydelse för verksamhetsuppföljningen. Det gäller även kopplingen till information från eventuella kringsystem och digitala stödverktyg, som till exempel handscanners eller stöd för röststyrning på lagret.

Flexibel arbetsfördelning och uppföljning

I ett modernt system finns också större möjligheter än tidigare att styra tillgängligheten till information i affärssystemet, utifrån olika roller och ansvar i ditt företag. Till exempel kan du påverka hur din startsida ser ut när du loggar in i systemet, så att de KPI:er som är relevanta för just ditt arbete visas.

I kombination med ökad mobil access till affärssystemet skapar det bättre förutsättningar för att arbeta mer effektivt och få en bättre uppföljning och kontroll inom alla led i verksamheten.

Syftet är att samordna all verksamhetsdata och göra informationen tillgänglig för medarbetarna utifrån deras behov och rättigheter, oavsett var de befinner sig och vilken typ av uppkopplad enhet de använder. Det innebär att du och dina medarbetare kan fatta mer träffsäkra beslut och kommer att uppleva ett större värde av affärssystemet.

Hur och när brukar du ha behov av att få ut information ur ditt affärssystem?

Dela gärna med dig av dina erfarenheter och utmaningar för att fatta rätt beslut i rätt tid. Vill du veta mer om hur Orango har hjälpt andra företag att öka tillgängligheten på mer integrerad affärsinformation? Kontakta oss gärna så berättar vi mer.

Medarbetare Mikael Mansson
Mikael Månsson
Telefonnummer: 0709-32 50 77