Reserapport från PLAN-konferensen "Jag älskar logistik" | Orango

Reserapport från PLAN-konferensen "Jag älskar logistik"

Den 26 och 27 april gick PLAN:s årliga logistikkonferens av stapeln i Göteborg, i år under parollen ”Jag älskar logistik”. PLAN är med sina 2 500 medlemmar en av Sveriges största föreningar för alla som arbetar med logistik, Supply Chain och Lean. Varje år anordnar man utöver konferensen nätverksträffar, studiebesök och utbildningstillfällen. Till konferensen i år hade man bjudit in talare från bland annat SKF, IKEA och Orkla. Orango var på plats för att få höra det senaste inom logistik och Supply Chain. Här kommer en kort reserapport.

Jag Logistik Banner

Lean och förbättringsarbete hos Newbody

Första dagen bussades vi ut till Newbody (bilden) för att på plats få höra dem berätta om sitt arbete med att införa Lean och hur de på ett konstruktivt sätt arbetar med prestationsmätning.

Newbody säljer via skolklasser och föreningar bland annat tränings- och underkläder, en del föräldrar där ute vet säkert vilka de är. Under rundturen fick vi se hur de arbetar med daglig styrning, mätetal, visuell uppföljning och ett kontinuerligt förbättringsarbete.

Det som framförallt stannade kvar i minnet från besöket är de tankar om engagemang, ansvarstagande och vilja till förbättring som man verkligen lyckats få sina medarbetare med på. Med utgångspunkt i de här tre värdebegreppen har man skapat en kultur där det är något positivt att identifiera fel och brister, och där de olika funktionernas månadsrapportering inte är ett nervöst ”läxförhör” utan ett tillfälle att påbörja nästa omgång förbättringsarbete!

Just i arbetet med mätning och uppföljning kan vi på Orango dessutom vara med och hjälpa till. Vi har koll på var i systemet informationen finns och kan enkelt skapa snygga och informativa rapporter - och som kan utgöra en av pusselbitarna i arbetet med kontinuerlig förbättring.

Newbody2 Supply Chain

Industri och Supply Chain 4.0

Dag två innehöll bland annat en mycket intressant presentation av SKF:s VD tillika koncernchef Alrik Danielson (t.h.) och Christer Cedervall (t.v.), Director Logistics & Demand Chain.

Alrik talade om hur den fjärde industriella revolutionen skulle komma att påverka industrin under kommande år och hur viktigt det är för SKF, och alla andra förstås, att ta till sig och förstå på vilket sätt de nya möjligheterna inom digitalisering, datorisering och automatisering kan användas för att stärka konkurrenskraften.

Christer berättade sedan om Supply Chain 4.0 och hur han och SKF ser på utvecklingen framöver vad gäller varuförsörjning. Ett av fokusområdena som belystes var end-to-end optimization, d.v.s. optimering av hela värdekedjan från råvaruleverantör till slutkund. Det räcker inte längre att varje företag var för sig arbetar med förbättringar – det måste göras tillsammans för att få ut maximalt kundvärde! Där såg han ökad integration över företagsgränser som en nyckelfaktor, exempelvis delning av information i realtid. Likaså pratade han om vikten av att likrikta målbilderna över företagsgränserna – det som är bäst för mitt företag ska också vara det samma som är bäst för hela värdekedjan, ingen suboptimering här inte!

Skf Supply Chain

Gränsen mellan verksamhetsutveckling och IT suddas ut

Något som många av talarna under konferensen var inne på, och som diskuterades flitigt under work-shops var vikten av att sudda ut gränsen verksamhetsutveckling och IT. Produktionschefer, logistikchefer, försäljningsansvariga och VD:ar var alla överens om att de systemstöd man använder sig av var alldeles för verksamhetskritiska för att helt överlåtas åt IT-avdelningen. Särskilt gällde detta då man arbetar med utvecklings- och förbättringsarbete och att då involvera IT i ett tidigt skede såg av många som en nyckelfaktor för ett lyckat arbete. Vi på Orango kan inte annat än instämma i det här resonemanget. För oss som systemleverantörer är det viktigt att utvecklas i samma takt och tillsammans våra kunder. Desto tidigare vi får vara med i förbättringsarbetet, desto bättre systemlösningar kan vi leverera.

Sammanfattningsvis var det två väldigt intressanta och händelserika dagar i Göteborg. Det händer mycket inom logistik och Supply Chain just nu, och mycket kretsar kring IT, system och informationsflöden – så vi på Orango ser med spänning fram emot version 4.0 av Supply Chain!