Recap från vårens partnerdagar hos 4PS i Holland | Orango

Recap från vårens partnerdagar hos 4PS i Holland

Fokus på produktutveckling, ny teknik och anpassning till Dynamics 365 Business Central när 4PS internationella partners samlas i Ede för 4PS Partner days.

4Ps Partner Days 2018

Årets partner och internationell spridning

4PS arrangerar två gånger årligen partnerdagar där de bjuder in alla internationella partners som arbetar med affärssystemet 4PS Construct runt om i världen. Syftet med partnerdagarna är att dela med sig av kommande versioner av produkten och nya kringlösningar och tilläggsprogramvaror som integreras med nya versioner. Dessutom är det en möjlighet att få träffa och diskutera med andra internationella partners. Ett spännande event med mycket nyheter och kunskapsutbyte!

Årets partner blev 2018 Reply från Italien som hade ett framgångsrikt föregående år, med många framgångsrika implementationer. Även Frankrike och Belgien kommer att se en stark tillväxt under kommande år - tillsammans med oss i Sverige såklart.

Framtida utveckling av produkten

Nya versionen av 4PS Construct kommer som vanligt att innehålla många nyheter. Bland annat utökas kopplingen till Outlooks mailklient där du direkt ifrån ett mail från en kontakt kommer åt mycket information från affärssystemet och därmed får en bättre samlad bild över åtagandet mot kunden.

I servicemodulen skapas kopplingar till Bing Maps för att från systemet enkelt kunna se vart tekniker befinner sig och hitta till rätt serviceplatser mm. I samband med detta integreras också en ny grafisk planering för drag&drop-planering av tekniker inbyggt i servicemodulen.

Det kommer också en helt ny tidsapp för tidsregistrering i mobila gränssnitt för iOS, windows mobile och android.

Dynamics 365 Business Central

Vi har sedan tidigare fått ta del av Microsofts avslöjande att nya versionen av Dynamics NAV kommer att heta Dynamics 365 Business Central. 4PS som är en ISV (independent software vendor) till Microsoft har sedan länge fått vara med och ta del av hur det kommer gå till när de ska paketera, sälja och implementera den nya lösningen. Det gör att vi är redo och kommer att ha vår version av 4PS Construct på Business Central redo för försäljning till nykunder och uppgradering av befintliga kunder i början/mitten av nästa år. Väldigt spännande!

Vill du veta mer om 4PS? Kontakta mig!

Mathias Gyllensvard
Mathias Gyllensvärd
Telefonnummer: 0708-76 38 24

Lösningar med 4PS Construct