Rätt systemstöd för Product-as-a-Service | Orango

Rätt systemstöd för Product-as-a-Service

Allt fler företag anammar en Product-as-a-Service-model (PaaS-modell) för sina produkter, men för att modellen ska bli lönsam krävs rätt systemstöd. I den här artikeln tar vi en närmare titt på varför kombinationen av rätt systemstöd och leverantör är så viktig för att du ska lyckas med din PaaS-modell och kunna erbjuda produkter som tjänster på ett lönsamt sätt.

210415 Rätt systemstöd för Product as a Service topp

Nya köpbeteenden för PaaS-kunder

PaaS innebär att din produkt på ett eller annat sätt kan erbjudas som en upplevelse för din kund för att ta steget mot ett mer kundorienterat erbjudande. De senaste årens omställning till delnings- och tjänstekonomi har drivit fram utvecklingen av olika PaaS-modeller som – om man hårdrar det – kan liknas vid en enda lång och löpande eftermarknadsaffär.

Fokus ligger inte på att du erbjuder produkten som sådan, utan det behov du fyller genom att kunden får tillgång till den. Olika människor har olika behov och erbjudandet måste därför kunna utformas på en mängd olika sätt.

Möjligheten att på ett upplevelsebaserat sätt erbjuda det som tidigare sålts enbart som en produkt innebär alltså kunden får det den vill, när den vill och i den omfattning den vill. Upplevelsen som användaren får väger upp för kostnaden och så länge som ditt företag erbjuder PaaS-modeller som är lönsamma, kan du genom dina erbjudanden driva köparen mot ett köpbeteende som gynnar din affär.

Hur blir PaaS-modellen lönsam?

Förutsättningen för ett lönsamt PaaS-erbjudande är att du har en glasklar bild av vad erbjudandemodellen kostar det egna företaget. Detta för att kostnaderna inte ska skena iväg och för att du ska kunna göra rätt prissättning. Du måste både veta vad du ska ta betalt för att bli lönsam, och samtidigt ha järnkoll på vad den verkliga kostnaden är för att kunna hålla det du lovar gentemot kund – det vill säga, att kunden ständigt får den upplevelse hen betalar för.

Erbjuder du en PaaS-modell för en maskin innebär detta att maskinen ständigt måste fungera. Service på enheten måste därför kunna erbjudas vid tillfällen då den inte används och då det verkligen behövs. Detta kräver i sin tur smarta lösningar – exempelvis IoT – som kan läsa av hur enheten ”mår”, när på dygnet den används som mest och som minst och så vidare. På så sätt kan du få tidiga indikationer på när service behöver sättas in; så kallad predictive maintenance.

Allt detta kräver naturligtvis rätt systemstöd.

Annata 365 – systemstöd för din PaaS-lösning

Annata 365 är en industrispecifik lösning, fast förankrad i affärsplattformen Microsoft Dynamics 365, skapad för hantering av så kallade dyra individer – dyra enheter med serienummer, såsom maskiner, fordon, medicinsk utrustning, verktyg och så vidare.

Så hur ger Annata 365 rätt stöd för just PaaS-modeller och långa eftermarknadsaffärer? Komplexiteten i eftermarknadsprocesserna är precis det som Annata 365 är utformat för, vilket gör plattformen idealisk för en PaaS-modell.

I och med att Annata 365 följer Microsoft Dynamics 365:s arkitektur kan du jacka in i lösningen oavsett vilken funktionalitet inom Microsoft Dynamics du behöver för att täcka just dina affärsprocesser – utan att behöva skapa unika anpassningar. Du slipper alltså driva innovation och utveckling för anpassningar på egen hand och kan istället fokusera på det du gör bäst – din affär.

Orango – dedikerade specialister på affärsplattformar

Ett verktyg är dock aldrig bättre än den hantverkare som använder det. Samma sak gäller för din affärsplattform. Vet du inte hur du ska använda den, kommer den inte att fungera som ett precisionsverktyg för din eftermarknad. Därför krävs en kunnig och erfaren partner som förstår de komplexa eftermarknadsprocesserna och kan hjälpa dig att i mesta möjliga mån dra nytta av potentialen i din lösning.

Vi på Orango som arbetar med Annata 365 är dedikerade specialister för just på den här typen av lösningar. Allt för att på bästa sätt lösa dina affärsspecifika utmaningar, skapa nya möjligheter att utveckla affären och få full utväxling på den investering du gör i din affärsplattform.

Jag pratar gärna mer om product-as-a-service!

Vi på Orango har unik erfarenhet inom affärssystem för maskin- och fordonsindustrin. Kombinerat med en industrispecifik lösning som Annata 365 får du en stabil grund att stå på i arbetet med din Product-as-a-Service-modell. Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig att skapa bättre kundupplevelser i eftermarknaden? Kontakta mig!

Kontaktperson

Jonasmondelius
Jonas Mondélus
Telefonnummer: 0709-41 42 86

Genom att skicka formuläret samtycker du till vår Privacy Policy.