Rätt information till rätt person med rätt Supply Chain… | Orango

Rätt information till rätt person med rätt Supply Chain Management-lösning

Många moderna tillverkningsföretag, inte minst företag med kundorderstyrd tillverkning i någon form, har idag ett uttalat fokus på att optimera sin kundresa. Genom att skapa smidigare flöden för hela Supply Chain Management-processen, från orderläggning och betalning till produktion, leverans och kundsupport, är målet att både effektivisera det egna arbetet och maximera kundupplevelsen.

Kitchen Manufacturing Supply Chain Management
Orango har bland annat hjälpt kökstillverkare att få ordning på Supply Chain Management

En viktig del i arbetet är att se till att alla medarbetare som behöver få tillgång till information ur affärssystemet för sitt arbete kan få det. Detta gäller allt från VD och ledningsgrupp, produktions- och projektledare till medarbetare inom försäljning eller kundservice.

För att skapa friktionsfria kundresor blir det också allt vanligare att företag gör det möjligt för externa partners som distributörer och återförsäljare att kunna interagera direkt med företagets affärssystem. Allt för att göra det så enkelt som möjligt att komma åt affärsinformation när och där den behövs, utan onödiga mellanhänder i form av manuell orderhantering eller kundtjänst.

Smidigare orderläggning med integrerade processer

Johan Norell är affärsområdeschef Enterprise på Orango och har gedigen erfarenhet av digitaliserings- och förändringsprojekt kopplat till Supply Chain Management-processen i tillverkande företag:

– Att förlänga informationsflödet ut till externa partner är första steget i en utveckling där flera tillverkande företag nu också börjar ta nästa steg. För att effektivisera processen låter man återförsäljare inte bara se information utan också ansvara för vissa arbetsmoment, som till exempel orderläggning, direkt mot affärssystemet. Enkelheten att lägga en order kan vara en direkt konkurrensfördel hos en återförsäljare. Till och med det som avgör vilket varumärke som återförsäljaren lyfter fram till sina kunder.

Med exempelvis en återförsäljare-portal direkt kopplad till affärssystemet kan återförsäljare direkt samla in den information som behövs från slutkund och lägga ordern i systemet, istället för att bara skicka den ”bakåt” i kedjan med mer manuell hantering som följd.

– Vi har arbetat med företag med kundorderstyrd tillverkning där varannan order tidigare behövde läggas manuellt. Idag går 97 % av alla ordrar rakt in till produktionen tack vare smarta flöden, automatisering och förbättrat stöd i orderläggningsgränssnittet, förklarar Johan Norell.

Men det handlar inte bara om att effektivisera arbetet och göra det enklare för det tillverkande företaget. Med direkt access till en åf-portal kan säljaren ge mer och bättre information till den som lägger en beställning, om när leveransen kommer ske, vilka leveransalternativ som finns och så vidare. Det är också smidigt att direkt ändra eller helt ta bort en order på plats.

– Att få till ett sömlöst flöde hela vägen ut till kund ställer visserligen en del krav på kärnprocessen, från ax till limpa, men om den är uppsatt på rätt sätt så är det verkligen så kan det verkligen bli en konkurrensfördel på marknaden. Det är helt klart ett område där det går att tjäna pengar inom ett företags värdekedja, menar Johan Norell.

Proaktiv kundservice med insikt i hela kundresan

Även kundserviceorganisationen har mycket att vinna på mer integrerade lösningar och förbättrade informationsflöden. Från att traditionellt ha varit en reaktiv ordermottagare som svarat när kunden ringer in med frågor kan kundservicen plötsligt bli proaktiv med rätt information.

– Kundservice mäts inte på hur väl det fungerar när en order hanteras per automatik utan snarare på hur man hanterar och löser de problem som uppstår på vägen. Med rätt information kan den som arbetar i kundtjänsten aktivt gå in och stötta en återförsäljare som har problem att lägga en order genom att ta kontakt. Eller om det skulle uppstå problem i kundleveransen kunna ta action och ge information om vad som är på väg att hända, innan problemen når slutkunden, förklarar Johan Norell.

Erfarenheter visar att den som gör rätt information tillgänglig till rätt person ofta kan glädjas åt förbättrad kundnöjdhet bland sina återförsäljare. Att kundtjänstmedarbetarna trivs bättre med sitt arbete när de kan ligga steget före blir en direkt bonus.

Affärsstyrningen gynnas också av integration

En tredje möjlighet med integrerade processer och därigenom förbättrad åtkomst till affärsdata är tillgången till fördjupade insikter och därmed möjligheten att styra verksamheten bättre. Traditionellt brottas många tillverkande företag med att affärssystemen kräver en hel del manuell handpåläggning för att få fram bra rapportering. Det gäller både den realtidsinformation och historiska data som behövs för att på ett vettigt sätt kunna följa upp verksamheten och försäljningen. Utan att ha information om hur många offerter som lämnats ut, hur många som verkligen blir till ordrar eller den normala löptiden från offert till order är det svårt att fatta rätt beslut och lägga rätt prognoser.

– Med en integrerad SCM-lösning som följer hela kundresan från beställning till leverans blir det plötsligt enklare att få fram rätt data som grund för affärsmässiga beslut. Det blir också möjligt att jämföra resultaten mellan olika enheter. Vad är det som gör att en kampanj går bättre i Stockholm än i Göteborg? Varför stängs affärerna snabbare i Malmö än i resten av landet? En bra grund för att fortsätta förbättra och effektivisera arbetet och utveckla hela kundresan, menar Johan Norell.

Vad kan Orango göra för dig?

Idag finns stora möjligheter att effektivisera informationsflödet i och runt tillverkande företag med rätt affärsplattform. Vi på Orango har hjälpt tillverkande företag utveckla sina processer med utgångspunkt i kundresan i över 20 år. Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig välja rätt för ditt företag? Hör av dig så berättar jag mer!

Johan Norell
Johan Norell
Telefonnummer: 0737-71 07 58

Lösningar med D365 Finance and Operations

  • Stiga Boll

    Stiga Sports

    D365 Finance and Operations

    Grossist & partihandel