Produktkatalogen är död – Länge leve den digitala… | Orango

Produktkatalogen är död – Länge leve den digitala produktkatalogen!

Kommer du från en värld där era tryckta produktkataloger är viktiga källor till produktinformation? Det är inte helt ovanligt att man sitter fast i ”beroende” till dessa produktkataloger och har svårt att sluta producera dem.

Produktkatalogen ar dod

De har blivit viktiga verktyg för att hitta produktinformation för era kunder, men även internt. Kanske använder säljarna era tryckta kataloger som material i dialog och presentation till kunderna.

Är produktkatalogen död?

Det finns såklart vissa fördelar med dessa tryckta kataloger. Man ska till exempel inte underskatta värdet av något fysiskt att hålla i vid vissa tillfällen.

Det finns dock en hel del nackdelar och utmaningar. Några exempel:

Felaktig produktinformation

Produkterna och dess information blir ofta inaktuell så fort man trycker katalogen och det blir därefter både dyrt och svårt att göra eventuella ändringar.

Fel information vid fel tillfälle

Det finns idag väldigt många fler kontaktytor med era produkter än bara en fysisk katalog och produkter jämförs mycket mer och enklare med konkurrenter.

En och samma presentation till alla användare av katalogen

Svårt att målgrupps- och situationsanpassa informationen och presentationen av produktinformation.

Länge leve produktkatalogen!

Så hur ska man då få en död produktkatalog att börja leva? Börja med att fråga dig själv varför ni ska göra det, och för vem. Vilka möjligheter innebär det att digitalisera den klassiska tryckta produktkatalogen?

Låt oss vända utmaningarna med den traditionella produktkatalogen, som jag listade ovan, till de möjligheter som finns med en digitaliserad katalog.

Uppdaterad produktinformation

Med en digital produktkatalog, kan man mycket lättare hålla informationen uppdaterad. Här är det en god ide att ha ett system för masterdatan när det gäller produkterna (MDM - masterdata management) och även ett PIM-system (product information management). Då har ni en källa till produktinformation som är det enda stället ni behöver ändra på. Om denna sedan används i alla utkanaler för er produktinformation har ni alla möjligheter att hålla er produktinformation uppdaterad.

Rätt information vid rätt tillfälle

Idag söker kunder inte bara produktinformation i er fysiska katalog. Idag söker man produktinformation i flera olika kanaler. Det kan vara allt från Google, jämförelsetjänster, butiksdisplayer etcetera. Att då kunna visa rätt och uppdaterad information om era produkter är väldigt viktigt. Annars är risken att de söker sig till konkurrent, som bättre kan ge kunden svar på sina frågor om aktuell produkt.

Olika information till olika användare

Har man digitaliserat sin produktkatalog och har ett bra PIM i bakgrunden, blir det lätt att skapa flera olika gränssnitt för produktinformation, anpassad till vem det är som tittar i den och i vilken situation.

Man kan till exempel skapa en säljkatalog i en surfplatta som blir ett verktyg för säljarna. Här kan man presentera all den informationen som denne är intresserad av i mötet med kunden. Man kan också ha en katalog som är tillgänglig för personal som gör service och installerar produkter. Dessa är antagligen intresserade av mycket mer teknisk information kring produkterna snarare än säljande information och bilder.

Nästa steg: e-handel?

Har ni inte redan tagit steget från analogt till digitalt när det gäller er produktinformation så är det dags att börja tänka på det och utvärdera både risker och fördelar för er verksamhet. Har ni digitaliserat er produktkatalog så har ni också goda förutsättningar att ta steget över till e-handel.

Hjälp dina affärer växa med e-handel

Jag är affärsutvecklare inom webb och e-handel och jag får våra kunders affärer att växa. Kontakta mig om du vill veta mer om vad vi kan göra för din affär!

Arvid Josefsson
Arvid Josefsson
Telefonnummer: 0734-33 88 53