Powershot Session – vad finns under paraplyet när molnet… | Orango

Powershot Session – vad finns under paraplyet när molnet kommer?

Under två dagar fick Orango som utvald Dynamics NAV partner till Microsoft möjlighet att delta på eventet ”Powershot Session” vid Microsofts huvudkontor i Kista. Agendan för eventet var vad partners bör tänka på för att vara redo för utvecklingen som sker på marknaden gällande erbjudande via ”Molnet”.

Microsoft MVP:s i form av Gary Winters, Vjekoslav Babic (”Vjeko”) och Eric Wauters (”Waldo”) var de som höll i eventet vilket gav oss höga förväntningar på vad utgången skulle bli.

Cloud Components och Plattformen Azure

Under den första dagen gick man inledningsvis igenom hur produkten hanterats för att vara förberedd för molnet. Det påpekades vikten av de verktyg som Microsoft tillhandahåller för att kunna ta våra erbjudande upp i luften och tillsammans tittade vi på Azure och PowerShell. Dessa två verktyg kan hjälpa oss som partner att tillhandahålla Dynamics NAV till kunder utan att det krävs investeringar i egen hårdvara. Andra delar i erbjudandet är Office365, SharePoint, Web Services och CRM Online. Dynamics NAV är produkten som Microsoft har valt som hörnsten för ERP i denna uppsättning av komponenter för ”The Cloud”.

Ic659630

Vilka är fördelarna för kund?

Att man går mot mera standardiserade erbjudanden tillsammans med att de erbjuds i molnet ger flera fördelar för våra kunder. Skalbarheten gällande hårdvara och licenser är en del där kunder snabbt kan se en effekt men motprestationen kan vara kundernas förmåga att anpassa sig till systemets standardprocesser.

Som kund kan man numera uppnå flera fördelar genom att lägga helheten i sin Officeprodukt i molnet via de klara integrationer som finns mellan Office365, Dynamics NAV och Microsoft CRM Online. Alla dessa produkter erbjuds som prenumerationer i molnet.

Vilka är kraven för oss som Partner?

För oss som partner kommer det framöver vara viktigt med en ökad investering i struktur och kompetens kring nya teknologier. Dynamics NAV är idag förberett för att integreras med alla typer av komponenter vilket ställer högre krav på att vi som Partner kan PowerShell, .NET och utveckling av WEB-komponenter exempelvis Java. Den utveckling vi som partner gör måste kunna stödja Microsofts principer kring månatliga releaser, ”Cumulative Updates”.

De lösningar vi tar fram måste kunna ha en gemensam grund med konfigureringsmöjligheter för flera olika användningsområden. Detta innebär att flera kunder får dela på utvecklingskostnader som passar för deras segment istället för stora investeringar för den enskilda kunden.

Molnet är här

Till sist kan man konstatera att vi befinner oss i ett paradigmskifte där vi går mot ERP-system i molnet fullt ut. Detta kommer att ske vare sig vi vill det eller inte och har i många avseenden redan hänt. Vi som Microsoft Partner är väl förberedd för den här förändringen och den ändrade värld som kunderna kommer att vilja se oss i.

Dynamics NAV är numera IN – ON & With - In Office365 – On Azure & With Microsoft Dynamics CRM Online