Tillväxt – aldrig på bekostnad av den långsiktiga relationen… | Orango

Tillväxt – aldrig på bekostnad av den långsiktiga relationen till medarbetare och kunder

Tillvaxt Ronny

Jag blev inspirerad av ett inlägg av Jesper Ek på Linkedin där han ställer frågan om det är farligt att växa för snabbt som företag? Jesper svarar själv ”Ja” på denna fråga och hans råd är att tänka på hur man ska göra för att vi som företag finns kvar om hundra år.

I Orango har vi en tillväxtstrategi eftersom vi verkar i en bransch som är i tillväxt och som konstant utvecklas och förändras. I ekonomiska termer har vi som mål att växa från de ca 140 MSEK vi omsatte 2017 till 500 MSEK år 2022. Hitintills håller vår plan eftersom prognosen för 2018 är att vi kommer att omsätta ca 210 MSEK.

När man växer så är det viktigt att ha en tydlig plan och att liksom Jesper Ek skriver, så är det viktigt att inte göra saker som går mot företagets långsiktiga uthållighet.

De saker som vi i Orango gör för att motverka de problem som kan uppstå vid vår tillväxt har jag sammanfattat i följande sju delar.

1. Fokuserat arbete

Först och främst ska vår ekonomiska tillväxt komma från att vi gör en mängd andra saker rätt. Tillväxt och lönsamhet är en konsekvens av vårt fokuserade och hårda arbete i Orango

2. Utvalda branschvertikaler

Vår tillväxt ska komma från att vi bygger ett företag som är ledande i marknaden i de områden vi väljer att verka. Vi kan inte vara allt till alla, men vi ska vara bäst i våra utvalda branscher och vertikaler så att våra kunder har en affärsystempartner som verkligen förstår deras verksamhet.

3. Befintliga kunder kommer alltid först

Nya affärer får aldrig äventyra våra befintliga kundrelationer. För oss är det A och O att ta hand om de kunder vi har och se till att stödja dem i deras utveckling.

4. Hållbart ledarskap

Vi jobbar hårt för att vårt ledarskap i Orango ska vara hållbart och långsiktigt genom medvetenhet via kontinuerliga utvärderingar och ledarskapsutveckling. Då skapar vi de bästa förutsättningarna för våra medarbetare att trivas och må bra som i sin tur resulterar i engagemang och nöjda kunder.

5. ”Resist shiny objects”

Det är lätt att bli exalterad av gigantiska affärsmöjligheter och dras med att försöka genomföra projekt som helt slukar upp organisationen. Det får vi inte låta ske – om något verkar för bra för att vara sant, så är det oftast det.

6. Leva med vår värdegrund

Vi vill behålla det lilla i det lite större och bygga Orango på en gemensam värdegrund som binder samman hela företaget. Det gör vi bland annat via våra Ledstjärnor, som hjälper oss att skapa den arbetsplats vi vill ha och via våra Värdeord, som bildar ordet OPEN som kanske är den viktigaste ingrediensen.

7. Beslut på rätt ställe

Vår gemensamma värdegrund gör också att vi kan låta många beslut tas på rätt ställen i vår organisation; beslut som annars skulle behöva tas gemensamt kan tas i respektive affärsområde och beslut som annars skulle behöva tas av våra ledare kan tas av våra medarbetare. Det är vad ”empowerment” betyder för oss.

Vår ambition är att bygga ett riktigt bra företag och branschens bästa arbetsplats. För att göra det kan man inte vara kortsiktig i de beslut man tar, hur lockande det än kan vara ibland. Och långsiktigheten gäller allt från relationen till våra medarbetare och våra kunder, till vår uthållighet i de satsningar vi gör för att utveckla oss som företag. De sju delarna ovan är givetvis inte allt som krävs för att detta ska lyckas, men för oss bygger detta grunden som vårt hus står på.