Nytt EU-direktiv om SEPA-format och betalningar i euro | Orango

Nytt EU-direktiv om SEPA-format och betalningar i euro

Nya bestämmelser för företag inom Europa gällande SEPA-betalningar från oktober 2016.

Sepa Betalningar Euro Beskuren

SEPA är en förkortning för Single Euro Payments Area och är ett gemensamt betalningsområde i Europa med valutan euro (EUR). SEPA är framtaget via ett EU-direktiv som en gemensam betalningsstandard inom Europa för eurobetalningar. Målet är att förenkla för privatpersoner, företag och myndigheter att göra affärer och skicka betalningar inom EU och EES. SEPA omfattar de 28 EU-länderna; EES-länderna Island, Liechtenstein och Norge; samt Monaco och Schweiz. Både nationella och gränsöverskridande överföringar i euro ska numera skickas genom filformatet XML ISO 20022.

Från och med den 31 oktober 2016 gäller samma villkor över hela Europa för deltagande länder i SEPA-området oavsett nationell valuta. Från och med den 1 november 2016 måste betalningar både skickas och tas emot via SEPA-formatet.

Hur påverkar det dig och din verksamhet?

I och med att det nya SEPA-formatet införts innebär det att du inte längre kan använda dina tidigare betalningslösningar för att skicka Euro-betalningar via fil. Detta innebär att du måste uppdatera dina betalfiler till SEPA-format.

SEPA-formatet innebär att det blir krav på att använda kontonummer i internationellt format, IBAN, i stället för kontonummer i nationellt format, Bban. Det gäller alla betalningar som skickas i euro till eller mellan SEPA-länder. Formatet innebär även att bankens funktion för bevakning av kreditnotor upphör.

Hur kan vi hjälpa dig som leverantör av din systemlösning?

Från och med version Dynamics NAV 2013 med tillhörande Swebase-version finns SEPA-formatet inbyggt i standard. Här krävs endast att några inställningar görs. För tidigare NAV-versioner har vi på Orango tillsammans med Swebase under hösten genomfört ett betydande arbete med att utveckla och anpassa SEPA-funktionalitet för filbetalningar.

Har du fler frågor kring SEPA-betalningar och Dynamics NAV? Kontakta mig!

Medarbetare Mikael Mansson
Mikael Månsson
Telefonnummer: 0709-32 50 77

Lösningar med D365 Business Central/NAV

 • Smedbo

  Smedbo

  D365 Business Central/NAV

  Grossist & partihandel

 • Kund Dackforum

  Däckforum

  D365 Business Central/NAV

  Grossist & partihandel