Nya momsregler från 1 april 2021 - omvänd skattskyldighet… | Orango

Nya momsregler från 1 april 2021 - omvänd skattskyldighet vid handel med viss typ av elektronik

Har du koll på de nya momsreglerna som träder i kraft den 1 april i år? Om ditt företag berörs av förändringarna för omvänd skatteskyldighet behöver du komplettera dina inställningar för moms i Business Central. Vi förklarar hur du kan gå till väga.

210316 Nya momsregler från 1 april 2021 topp

De nya reglerna gäller för handel inom Sverige mellan beskattningsbara personer (företag). De avser mobiltelefoner, integrerade kretsanordningar, spelkonsoler, pekdatorer och bärbara datorer. Omsättningen per faktura ska överskrida 100,000 kr för att de nya reglerna ska gälla.

Omvänd skattskyldighet innebär att det är köparen som ska redovisa och betala både in- och utgående moms i sin momsdeklaration. Säljaren debiterar ingen moms, utan anger istället ”Omvänd skattskyldighet” på fakturan. Motsvarande regelverk finns sedan tidigare för exempelvis EU-handel, tjänster inom byggsektorn, samt för viss typ av avfall och skrot.

Mer information hittar du hos Skatteverket: Omvänd skattskyldighet vid handel med vissa varor | Skatteverket

Komplettera inställningar i Business Central

Om ditt företag berörs av de nya reglerna behöver du komplettera inställningar för moms i Business Central. Vi rekommenderar att du skapar nya produktbokföringsmallar för moms – t.ex. IT25 och ITOMV – och ställer in IT25 med momsberäkningstyp 25% normal moms och ITOMV med omvänd moms i moms bokföringsinställningar. Lägg in den nya Moms produktbokföringsmallen IT25 på de artiklar som omfattas av det nya regelverket. På så sätt kan du vid försäljning identifiera vilka artiklar som du eventuellt behöver uppdatera till omvänd skattskyldighet vid faktureringen.

Uppdateringar för försäljning

De order-/fakturarader som berörs av det nya regelverket behöver uppdateras med moms produktbokföringsmall ITOMV. Eftersom det är beloppsgränsen per faktura som styr om en försäljning ska omfattas av det nya regelverket måste bedömning av varje order/faktura göras separat. En och samma vara ska med andra ord debiteras med 25% moms om beloppsgränsen underskrids och med omvänd skattskyldighet (0% moms) om den överskrids.

Observera att det gäller även delleveranser av en försäljningsorder som över- eller underskrider gränsvärdet på 100,000 kr per faktura. Du bör inte heller samlingsfakturera, såvida det inte är helt säkerställt att fakturan som avser flera order över- eller understiger gränsvärdet.

Omvänd moms för inköp

Inköpen är enklare att identifiera eftersom det är informationen på inköpsfakturan som styr, men i de fall omvänd moms ska beräknas måste du komma ihåg att ändra momsbokföringsmall på fakturaraden till ITOMV.

Fakturaskanningsystem som är helintegrerade med Business Central (tex Exflow eller Document Capture) hämtar in de nya momsbokföringsmallarna automatiskt från Business Central. Använder du andra skanningsystem bör du stämma av med din leverantör om inställningar i skanningsystemet behöver kompletteras för att hantera det nya regelverket.

Stöd för hantering av beloppsgränserna

För Business Central Online kommer appen Swebase att från version 18 innehålla stöd för hantering av beloppsgränserna vid omvänd skattskyldighet.

Vill du ha hjälp med anpassningarna i Business Central?

Kontakta mig direkt eller skicka mejl till support@orango.se så hjälper vi dig gärna!

Pia Huhta Kopia
Pia Huhta
Telefonnummer: 0760-01 98 71
E-postadress: pia.huhta@orango.se

Lösningar med D365 Business Central/NAV

 • Smedbo

  Smedbo

  D365 Business Central/NAV

  Grossist & partihandel

 • Kund Dackforum

  Däckforum

  D365 Business Central/NAV

  Grossist & partihandel