Nya momsregler för e-handel från den 1 juli 2021 | Orango

Nya momsregler för e-handel från den 1 juli 2021

Nya momsregler för e-handel införs inom EU den 1 juli 2021 och detta kommer att beröra er som säljer varor och tjänster till konsumenter i andra EU-länder.

210628 Nya momsregler för e handel från den 1 juli 2021 topp

Från den 1 juli 2021 införs nya momsregler för e-handel inom EU. Om du säljer varor och tjänster till konsumenter i andra EU-länder kommer detta att påverka dig.

Varje EU-land har idag en omsättningströskel som varierar mellan 10 000 och 35 000 EUR för distansförsäljning (exempelvis vid försäljning till Sverige är värdet 320 000 SEK). Från och med 1 juli kommer man i stället för att ha olika tröskelvärden per land, att ha en gemensam omsättningströskel på 10 000 EUR, vilket i Sverige har bestämts till 99 680 SEK.

Om ni som företag redan är momsregistrerade i flera länder på grund av att ni passerat omsättningströskeln måste ni ta ställning till om ni ska momsregistrera er i fler länder på grund av det nya tröskelvärdet, eller om ni ska avregistrera er för att i stället deklarera försäljningarna i OSS (One Stop Shop) via Skatteverket.

Vad behöver du göra i ditt affärssystem?

Om ni bedömer att er försäljning kommer att överstiga de nya tröskelvärdena kommer ni att behöva skapa en ny Moms-rörelsebokföringsmall och uppdatera kundkorten för privatpersoner. Vi rekommenderar även att skapa en ny rörelsebokföringsmall motsvarande den nya Moms-rörelsebokföringsmallen eftersom ni då får en automatisk koppling mot standard Moms-rörelsebokföringsmall. För att kunna hantera alla länders momssats måste ni lägga upp nya kombinationer under Moms Bokföringsinställningar.

Momsbokföringsinställningar Distans

För att inte ha för många olika Moms-rörelsebokföringsmallar är en rekommendation att använda Moms-produktbokföringsmallar som beskriver om det är Full, Reducerad 1 eller Reducerad 2 i stället för MOMS25, MOMS20 etc.

Om det är en större mängd kunder som behöver uppdateras kan ni hantera uppdateringen via Konfigurationspaketet genom att läsa ut Excelfiler och importera uppdaterade filer till systemet.

För att fånga upp försäljningen till privatpersoner (B2C) skapar ni en separat momsrapport så den motsvarar redovisningen i OSS.

Momsrapport Distans

Oavsett vilket ni väljer, momsregistrering i flera länder eller redovisning via OSS, så finns möjligheten att med appen EasyFX få ut momsrapporter och momstransaktioner i respektive lands valuta i Business Central. Ni kan alltså skriva ut momsrapporterna i EUR om redovisningen ska ske i Frankrike och slipper räkna om momstransaktionerna manuellt.

Vill du veta mer?

Om du vill veta mer om hur Orango kan hjälpa dig att hantera de nya momsreglerna hör av dig till mig!

Roger Andersson
Roger Andersson
Telefonnummer: 0705-58 22 05