Så blir moderna och flexibla affärssystem ett verktyg för… | Orango

Så blir moderna och flexibla affärssystem ett verktyg för din fortsatta tillväxt

Vår föränderliga värld ställer idag höga krav på att moderna och flexibla affärssystem ska främja tillväxt för företag på ett kostnadseffektivt sätt.

Moderna Flexibla Affärssystem Främjar Tillväxt

Vi lever i en föränderlig värld där förutsättningarna för att driva framgångsrika affärer och ta snabba beslut kräver moderna och flexibla affärssystem. Den nya generationens systemstöd måste vara enkla för att fortsätta ligga i framkant och växa. Dessutom behöver de vara kostnadseffektiva att integrera med de olika stödsystem som din verksamhet kräver.

Här delar vi med oss av några exempel på förväntningar som du kan ha på ett modernt affärssystem. Den typen av affärssystemlösningar som blir ett lönsamt verktyg i din fortsatta tillväxt.

1. Viktigt med lätthanterlig data och löpande underhåll

Oavsett om du implementerar ett affärssystem för första gången i en verksamhet eller gör ett systembyte är kvaliteten på masterdata helt avgörande för en lyckad implementation.

Just därför är det viktigt att ditt nya affärssystem stödjer en flexibel integration av masterdata där du som användare själv kan göra allt grundarbete i exempelvis Excel, för att sedan snabbt och enkelt kunna uppdatera den nya systemlösningen med ny eller uppdaterad masterdata.

Ditt affärssystem är aldrig bättre än den data som finns i det

Det är idag mer aktuellt än någonsin då de moderna affärssystemen blir allt kraftfullare och kan automatisera flertalet av de dagliga affärsprocesserna såsom t ex inläsning och uppdatering av priser, inläsning av order på försäljning eller inköp, tidrapporter och projekttransaktioner och så vidare.

2. Var delaktig i setup och konfigurering av ett modernt affärssystem

Historiskt sett har både kunder och partner ofta varit snabba med att anpassa systemet efter kundens affärsprocesser. Det kan i vissa fall vara helt försvarbart men ofta hamnar man då i kundunika lösningar där det blir kostsamt och tidsödande att förflytta sig till nya versioner av systemet.

Idag är det istället mer vanligt att kunden anpassar sina processer efter ett modernt affärssystem. Varför är det så? Jo, moderna affärssystem idag är mycket enklare att konfigurera. Detta gör att man ofta kommer väldigt långt med att konfigurera affärsprocesserna utifrån de standardflöden som finns i systemet. Tillsammans med konfigurering av rollcenter, inmatningsformulär, hopp/tabb-ordning, val av fält i listor med mera slipper de flesta från dyrbara specialanpassningar för kunden.

3. Sälj- och kundserviceavdelning bör ha smidig access till affärssystemet direkt från Outlook

Många säljare saknar en effektiv direktkoppling mellan sitt CRM-system och organisationens affärssystem. I affärssystemet finns all viktig information om kunden såsom; order och fakturahistorik, information om returer och klagomål, serviceorder, avtal och priser, betalningshistorik och så vidare.

Det är dessutom ofta krångligt och tidsödande för säljare eller personal på kundtjänst eller administrativa enheter att från sitt CRM-system lägga upp nya prospekt och kunder i affärssystemet.

Det behöver inte vara så. Med dagens moderna affärssystem kan man kräva att delar av säljprocessen är helt integrerad med Outlook. Idag jobbar de flesta säljare stora delar av sin arbetsdag i just Outlook. Säljaren har dessutom behov av att komma åt relevant information från affärssystemet då det i dennes arbete är viktigt att vara mobil och kunna jobba direkt i sin bärbara dator, tablet eller telefon under resor.

4. Utveckla och trimma in dina verksamhetsprocesser med hjälp av arbetsflöden

Hur hanteras dina arbetsprocesser i affärssystemet kopplat till kvalitet, kontroll och likriktning? Typiska arbetsuppgifter och processer som bör ha extra kontrollfunktioner är exempelvis uppläggning av kunder, leverantörer, artiklar, förändring av in och ut-priser, godkännande av större orderbelopp inom försäljning och inköp, kreditlimitar, ändring av avtal.

Dessa processer kan moderna affärssystem hantera med olika typer av arbetsflödesrutiner kopplat till attest och godkännanderegler. I en växande organisation med mycket ny personal som hanterar viktiga processer i systemstödet är just denna funktionalitet ett viktigt komplement till utbildning och dokumentation. Affärssystemet ser helt enkelt till att ingen gör onödiga fel och detta leder i sin tur till högre kvalitet och bättre affärer med högre marginal.

5. En modern rapportering där kollegor internt och partner externt får rätt information vid rätt tidpunkt

Hur mycket tid lägger din organisation på rapportering? Hur distribueras den rapportering som ger underlag för rätt beslut, internt i organisationen, men även externt mellan er, era kunder och leverantörer?

I dag förändras förutsättningarna för att kunna ta rätt beslut snabbare och snabbare, och konkurrensen är stenhård i de flesta branscher. Tänk då på att ett byte till ett modernt affärssystem med flexibel funktionalitet runt just rapportering kan vara en viktig del i er framgång och tillväxtresa.

Ett modernt affärssystem kan ofta hantera adhoc-rapportering, schemaläggning av rapporter till rätt kollegor vid rätt tidpunkt, integrera analysverktyg i affärssystemet och automatiskt distribuera viktig information och statistik till intressenter som styrelse, ledningsgrupp, kunder och leverantörer.

6. Integrationsplattformen sätter ofta begränsningarna i ett affärssystem

Oavsett vilket affärssystem er organisation väljer så kommer ofta inte alla processer att kunna hanteras i ett enda system. Om affärssystemet däremot har en modern arkitektur där det är kostnadseffektivt att integrera funktionalitet och processer mellan olika för- och eftersystem, får du en högre kvalitet och framförallt en mindre arbetsinsats.

Nyckeln till kostnadseffektiva integrationer är också att affärssystemet har flexibla lösningar och gränssnitt för att även du som kund samt era systemansvariga och super-användare internt kan hantera och underhålla merparten av integrationerna utan större konsultinsatser.

Nyfiken på hur ett modernt affärssystem kan hjälpa dig?

Tveka inte att kontakta mig om du vill ha hjälp med att se hur ett modernt systemstöd kan hjälpa er på er tillväxtresa.

Per Jorlind
Per Jorlind
Telefonnummer: 0708-76 90 12
E-postadress: per.jorlind@orango.se