Microsoft Dynamics NAV 2016 är här! | Orango

Microsoft Dynamics NAV 2016 är här!

Windows Phone Nav Diagram

Mer tillgänglighet, mer funktionalitet och mer integration. Ja, så kan man faktiskt sammanfatta releasen av Microsoft Dynamics NAV 2016 som gjordes under konferensen Directions EMEA, som i år hölls i tyska Mannheim. Den sammanfattningen får också fungera som struktur för detta blogginlägg. Mer om konferensen i stort går förresten att läsa i mitt förra blogginlägg.

Mer tillgänglighet

Sedan några releaser tillbaka har Microsoft arbetat hårt med att få upp produkten till en plattform som är anpassad för ”molnet”. Detta börjar man märka resultatet av då man nu kan nå sitt system från alla olika plattformar och mobila enheter.

Dynamics NAV 2016 finns tillgängligt via den traditionella Windows-klienten och sedan tidigare fanns det dessutom klienter för webb och pekplatta. Med den nya versionen lägger man till telefonklienten, denna kan laddas ner från App Store, Android Market eller Microsoft Store. Telefonklienten är ingen ”light-version” utan man får tillgång till samma funktioner som finns i de övriga klienterna. Man har kort sagt lagt in möjligheten att nu sköta sina affärsprocesser via apparaten man har i fickan.

Webbklienten har man satsat mycket på och den har fått 60 nya funktioner.

Kör man Office 365 kommer det att vara naturligt att inom kort även sköta sitt affärssystem via klienten som finns i webbläsaren. Det är troligen här vi kommer att få se utvecklingen ske även i de kommande versionerna.

Mer funktionalitet

Microsoft har inte sparat på krutet i den nya versionen. Vi får se nya funktioner för ekonomidelarna i form av tjänster för att hämta valutakurser och stöd för periodiseringar (något vi haft i Sverige redan tidigare). Stöd för tolkning av inkommande dokument ingår nu också i standard för Leverantörsfakturor. Dessa tolkas via en tjänst från Lexmark och man får 75 fakturor per månad inkluderat i sin NAV-licens.

Det finns numera också en funktion för att förhandsgranska hur transaktioner kommer att bokföras innan man gör själva bokföringen.

En annan nyhet är också möjligheten att sätta upp och arbeta med arbetsflöden (”workflow”). Detta gör att man kan styra rutiner enligt ”When – Then”, det vill säga ”när detta händer, gör då detta”. Arbetsflöden kan användas bland annat för godkännanden eller för att lägga in en kontroll när man lägger upp nya kunder eller artiklar.

Mer integrerat

Kör man Microsoft Dynamics CRM är integrationen med NAV 2016 enkel att ta i drift via en mer utbyggd koppling än tidigare. Detta ligger helt i linje med budskapet Microsoft började att pränta in för flera år sedan:

Dynamics NAV levereras ”ON” Azure, ”IN” Office 365 och ”WITH” Microsoft CRM. On, in and with, alltså.

Integration finns det dessutom numera även mot Power BI som finns tillgängligt via Office 365. Dynamics NAV-teamet har för detta byggt en integration som kan appliceras på tidigare versioner från 2013 och framåt.