Mätbara resultat med ett Integration Center

Vad kostar våra integrationer? Vilket affärsvärde får vi? Har vi rätt kompetens och tillgänglighet på resurser och tjänster? Dessa frågor förblir ofta obesvarade eller baserade på magkänsla. Vi tycker att du ska veta svaren, och kunna mäta dess effekter kontinuerligt.

Arrows mozaik

KPI:er för integrationsprojekt

För en av våra kunder så har vi valt att mäta ur fyra perspektiv:

 • Finansiellt
 • Mognad
 • Tillgänglighet
 • Leveransförmåga

Att skaffa sig en bild av nuläget för dessa KPI:er går oftast fort. I detta fall jobbade vi med ett antal frågeställningar på varje mätvärde.

Finansiellt

 • Är vår nuvarande integration lönsam rent ekonomisk?
 • Var ligger vi i jämförelse med officiella riktvärden för förvaltningskostnader för integrationslösningar?
 • Kan vi arbeta med processer och plattformar som gör oss mer lönsamma och ger högre affärsvärde?

Mognad

 • Når vi ut i verksamheten med våra integrationslösningar?
 • Har vi rätt kunskap och kompetens
 • Hur många integrationer har vi?
 • Nyttjar vi befintliga integrationsplattformar på bästa sätt?

Tillgänglighet

 • Har vi rätt resurser för att täcka in alla nödvändiga tjänster och kompetenser som efterfrågas kring integration?
 • Finns det återkommande problem som stör den dagliga driften av integrationerna?
 • Har vi tillräckligt hög tillgänglighet på miljöer för test, acceptanstest och produktionsmiljöer?
 • Borde vi ha geo-redundans på integrationer då verksamheten står och faller med dem?

Leveransförmåga

 • Har vi koll på om vår backlog bara växer eller kan vi leverera i rätt tid?
 • Hur hanterar vi berg- och dalbanan när vi behöver skala upp och ner leveranskapaciteten?
 • Hur snabbt kan vi onboarda en ny kund eller leverantör i våra processer eller system?

Nulägesanalysen går som sagt ganska fort men förändringsresan tar olika lång tid beroende på vilka förutsättningar som finns.

Konkret ROI av integrationsstrategi

I detta fall fick vi fram ett nuläge utifrån kundens svar på ovanstående frågor. Alla mätvärden var röda och det var enkelt att se att ett förändringsarbete skulle ge konkret affärsnytta.

Under de tre år som gått sedan nulägesanalysen har vi tagit många steg. Varje mätning har visat positiva effekter. Nu har kunden ökat sin förmåga ur alla perspektiv och gått från rött till grönt på alla mätvärden. Planen framåt är att gå från good enough till best in class. Men redan nu är det ett tydlig och stor ROI på investeringarna som gjorts.

Vill du prata integrationsstrategier?

Mathias Rehnström är ansvarig för enheten Integration på Orango. Han har jobbat som integrationsarkitekt och -strateg i över femton år och älskar att vägleda kunder till en effektiv och förvaltningsbar integrationsstrategi.

Mathias Rehnstrom
Mathias Rehnström
Telefonnummer: 0702-60 39 74

Lösningar med Connect