Mät din digitala kommunikation - del 2 | Skapa en mätstrategi | Orango

Mät din digitala kommunikation - del 2 | Skapa en mätstrategi

ATT vi marknadsförare, kommunikatörer och webbredaktörer behöver mäta kommunikationen i digitala kanaler är vi medvetna om. Men hur ska vi bära oss åt? Johan Johansson, digital analytiker på Outfox och populär kursledare, hjälper oss att komma igång med mätning av digital kommunikation.

Marknadsanalys mozaik

I del 1 hjälpte Johan oss att svara på frågorna "Varför, vad och hur". I denna del delar han med sig av sin mätstrategi, det vill säga hur vi ska jobba med datan vi får in. Vi får tips om hur vi kan strukturera upp och presentera vår analys så att mätdatan leder till konkreta, verksamhetsförbättrande aktiviteter.

/Beata Stigmarker

Så här jobbar du med mätdata

Begrepp inom mätning och analys

Det är många begrepp att hålla reda på när vi pratar om mätning och analyser. Här är en kort förklaring.

  1. Mätramverk - Vad ska mätas?
  2. Mätplan - Hur ska vi mäta?
  3. Mätstrategi - Hur ska vi jobba med den data som kommer in?

I del 1 av denna bloggserie gick jag igenom de två första punkterna i listan. Nu ska vi prata mätstrategi!

Mätstrategi – hur ska vi jobba med den data vi får in?

När jag mätt, analyserat och sedan ska presentera min analys så är det viktigt att jag kan ge konkreta rekommendationer så att vi skapar aktiviteter utifrån datan för att förbättra våra insatser. Jag brukar använda mig av dessa steg för att strukturera upp mina presentationer.

  1. Observation. Vi har upptäckt att något hänt.
  2. Varför är det viktigt? Visa varför det man observerat är viktigt att bry sig om (ofta med hjälp av data).
  3. Vad borde göras? Eftersom det som har hänt är viktigt borde vi göra något. Kanske för att minska eller öka det som har hänt.
  4. Vad kommer det vi planerar att få för effekt? Om man ger tre stycken rekommendationer borde man som analytiker fundera på vad den förväntade effekten skulle bli. Detta gör det möjligt att prioritera olika aktiviteter baserat på kostnad och förväntad effekt.
  5. Vem ska göra vad? Gör en ansvarsfördelning.
  6. Vem följer upp och när? Bestäm ihop med de som ska genomföra när det är realistiskt att följa upp.

Exempel på aktivitet

Så här skulle ett konkret exempel kunna se ut baserat på denna struktur:

Med denna struktur är det enkelt att skapa en tidplan och fördela uppgifterna på berörda personer. Att samla in och förstå sig på datan är en sak – det är först när vi skapar aktiviteter kring den som the magic happens!Johan Johansson, mätningsninja

Jag heter Johan Johansson och brukar kalla mig mätningsninja. Jag är digital analytiker på Outfox och håller även kurser i Google Analytics. Jag hjälper företag och organisationer att erövra den digitala sfären. Jag vill hjälpa er att komma igång med mätning!

Jag hoppas att du nu känner att du har verktygen för att komma igång med mätning på ett strukturerat sätt. Du får gärna höra av dig direkt till mig om du har frågor och funderingar!