Machine Learning för effektivare uttagning till amerikansk… | Orango

Machine Learning för effektivare uttagning till amerikansk fotboll

Har du hört ordet rostering någon gång? Kanske i samband med uttagningar i idrottssammanhang?

Rostering mozaik

"Hard Knocks" följer rostering inom Amerikansk fotboll

Jag vet inte vad du får för bild i huvudet men för mig var referensen glasklar. De hårdaste av de hårda i idrottsvärlden rosteras nämligen under sommaren. USA:s största liga NFL (National Football League) följs av många människor i hela världen med Super Bowl som final i månadsskiftet januari/februari. Sedan 2001 har man spelat in en dokumentärserie som heter Hard Knocks som följer, wait for it, rosteringen för ett lag i NFL.

I Sverige kan detta följas på HBO eller Viaplay. Man får en inblick i hur otroligt tufft det är i toppen av toppen när hundratals inkallade spelare ska rosteras till max 53 st. Jag följer denna serie varje år...

Rostering i det här sammanhanget innebär alltså laguttagning och processen pågår under några veckor inför säsongsstart.

Orango använder Machine Learning för rostering

Vad har då detta med Orango att göra? Jo – i många verksamheter används bemanningsplanering i stor utsträckning för att hantera variationer i beläggning, till exempel inom tillverkning och logistik. Vårt erbjudande Rostering använder Machine Learning för att prognostisera morgondagens behov av resurser utifrån historisk data. Lösningen är framtagen i samarbete med ett forskarteam på Jönköpings Universitet.

I USA är idrott och avancerad statistik väldigt prioriterat. De stora sporterna som Baseball, Basket, Hockey och Amerikansk Football följer statistik på alla spelare in i minsta detalj. Vi som är intresserade av detta får tillgång till mycket data till och med live under matcherna. Mycket av eftersnacket handlar om prestation utifrån insamlad statistik. Detta skapar en otrolig mängd datainformation som ska analyseras och presenteras på ett begripligt sätt.

Rostering betyder ungefär "tjänstgöringsschema"

När det gäller bemanningsplanering är det faktiskt mycket enklare. Även om förutsättningarna i branschen varierar så kan vi med Pdb Rostering hjälpa våra kunder att minska överbemanning för att lösa morgondagens förväntade behov. Detta ger stor möjlighet till ekonomiska besparingar för våra kunder.

Så kopplingen mellan vårt erbjudande Rostering och den tuffa uttagningen till NFL-lag är inte så långsökt. Med hjälp av Machine Learning skulle de kunna förenkla processen betydligt. Men det blir väl inte en lika intressant tv-serie då!

Kontakta mig för mer information

Peter Skanhagen
Peter Skånhagen
Telefonnummer: 0706-44 29 74