Ledarskap – nyckeln till motiverade medarbetare hos Orango | Orango

Ledarskap – nyckeln till motiverade medarbetare hos Orango

För några veckor sedan skrev jag ett blogginlägg på temat Medarbetarna – Orangos viktigaste och enda resurs. Nu är det dags att prata om det ledarskap som är så viktigt för att skapa en bra stämning, motiverade medarbetare och ett lönsamt företag.

Det finns givetvis oerhört mycket mer att säga än mina 10 råd nedan om ett bra ledarskap, såsom att ”ärlighet varar längst”, ”erkänn dina egna misstag”, ”behandla medarbetarna som människor – inte siffror” och ”uppmuntra dina medarbetare så att de vet när de gör ett bra jobb”. Min ambition är inte att täcka in allt som en bra ledare behöver kunna och göra. Detta får ses som ett axplock – men ett bra sådant.

Alla undersökningar visar att det är din närmsta ledare som styr hur bra du trivs ochutvecklas på en arbetsplats, men ledarskapet börjar – som så mycket annat – uppifrån i en organisation. Det här är min syn på hur vi skapar ett sunt och bra ledarskap i Orango. Och jag har dessutom lagt in ett bonusråd. Håll tillgodo.

160921 0303 Few 2

1. Att vara ledare är ett yrke

Det låter ganska självklart, men ibland agerar vi inte som om det är så. I vilket annat yrke kan man t ex gå år in och år ut utan att vidareutbilda sig? Vi som ledare måste kontinuerligt utveckla oss och anpassa vårt ledarskap till situationen, miljön och förändringar i marknaden och samhället.

2. Situationsanpassa ditt ledarskap

Ett situationsanpassat ledarskap är ett måste. Gör inte misstaget att behandla alla lika eller tro att en medarbetare enbart behöver coaching oavsett uppgift. Tänk på att du är där för medarbetarnas skull, inte tvärt om. Ge dem ditt fulla stöd i alla lägen!

3. Se det med egna ögon

För att kunna fatta kloka beslut måste man förstå det man fattar beslut om. Gör du inte det så måste du skapa dig en egen uppfattning och inte enbart lita på vad andra säger. Som ledare i Orango så förväntas du givetvis vara insatt i ditt område, såväl när det gäller medarbetarfrågor som kunddiskussioner.

4. Lyssna, lyssna, lyssna och hör sen

Det är en skillnad på att lyssna och att höra vad någon säger – detta är något som de flesta par känner till. Som ledare så måste du både lyssna och höra vad dina medarbetare säger. Många kallar det att läsa mellan raderna. För att vi ska kunna växa som företag så gäller det att vi alla hjälps åt med att rätta till det som inte fungerar optimalt. Att nonchalera problem för att ”det inte är mitt bord” är inte ok.

5. Kommunicera, kommunicera, kommunicera

Det finns nog inte mycket som är viktigare som ledare än att kommunicera med sin omgivning och ändå missar vi ofta detta. Varför? Sätt det högst på agendan!

6. Det är inte vad du säger, det är vad du gör

På engelska säger man ”to lead by example” och för mig är detta enda sättet. Som ledare så ska du gå i frontlinjen och visa dina medarbetare vägen – skapa kraften i företaget!

7. Förutsägbarhet – en bra egenskap

Att veta vad som förväntas av mig är viktigt för de allra flesta. Likaså är det både bra och viktigt att du som ledare är förutsägbar; jag vet att om jag gjort något bra så får jag beröm och jag vet att om jag klantat till det så får jag konstruktiv kritik. För min del vill jag hellre ha beröm än kritik, hur konstruktiv den än är.

8. Kräv mycket, framförallt av dig själv

Du kan inte förvänta dig att dina medarbetare gör det lilla extra om du inte själv gör det, så enkelt är det.

9. Delegera och få andra att växa

Du måste våga delegera och leda istället för att göra allt själv. Om inte, så kommer du inte att hinna med dina andra arbetsuppgifter och du blir både en dålig ledare och en flaskhals i organisationen.

Förutom att du måste delegera av skälet ovan så ska du delegera så att vi kan få fram nya ämnen i organisationen. Det är en av dina viktigare uppgifter; att få andra att växa.

10. Ledare ibland, chef ibland

Om du är en ledare så följer medarbetarna dig, om du är en chef så gör de (oftast) som du säger. Kan man vara både ledare och chef? Ja, det menar jag – man måste vara det. Du måste ibland träda in och fatta beslut som några är emot för att det är bäst för företaget. Kan du inte göra det, så kan du inte vara ledare heller.

11. Var rättvis (Bonus!)

Det kan tyckas vara mycket svenskt och det är det måhända. Men, eftersom vi verkar i detta avlånga land är kommentaren om rättvisa högst väsentlig. Och med rättvisa menar jag också sådant som ofta hamnar under ordet diskriminering. Det är få saker som är så demotiverande som att saker och ting inte upplevs som rättvisa. Det kan vara allt från småsaker till mera omfattande delar. Innebär då detta att allt måste vara helt lika för alla? Nej givetvis inte, men du måste alltid kunna motivera varför det inte är lika – och det ska vara en förklaring som håller.

Affärssystem med kärlek betyder för oss att vi skapar framgång för våra kunder. I dag och i morgon.