Kontinuerlig tillväxt och uthållig lönsamhet – ett bra betyg… | Orango

Kontinuerlig tillväxt och uthållig lönsamhet – ett bra betyg från medarbetare och kunder

Detta är den femte artikeln jag skriver kring hur vi är och agerar i Orango. De fyra första har avhandlat motiverade medarbetare, bra ledarskap, hur man skapar bra kundrelationer och det moderna företaget. Nu är det dags för området ”Tillväxt och lönsamhet”. Vad krävs för att både ha kontinuerlig tillväxt och vara uthålligt lönsamma?

Ronny Roos Del 5

Om man inte är en ideell organisation så finns det en målsättning att tjäna pengar. Att vara lönsamma är ett tecken på att vi gör rätt saker; vi tillhandahåller produkter och tjänster som våra kunder är villiga att betala för och det skapar utrymme för oss att erbjuda en bättre utveckling och roligare uppdrag för våra medarbetare. Om och om i en god spiral.

Mina 10 råd ger en bild av hur vi i Orango ser på sättet att skapa en kontinuerlig tillväxt och uthållig lönsamhet och därmed också på hur vi ser på vår egen organisation och våra kunder. Om du tagit del av mina tidigare artiklar så kommer du att känna igen en del av mina råd, men kanske i en lite ny skepnad. Håll tillgodo.

1. Motiverade medarbetare ger nöjda kunder som skapar tillväxt och genererar lönsamhet

Medarbetarna först, svårare än så är det inte. Inget slår den här kedjan – alla framgångsrika företag har lyckats få detta på plats. Inom Orango arbetar vi aktivt med varje del. Ett arbete som ständigt måste pågå i den snabbt växlande verklighet vi lever i i dag.

2. Skapa en relation med kunden som bygger på tillit och ömsesidig respekt

Det får aldrig finnas något motsatsförhållande mellan vad vi levererar och det kunden vill uppnå. Var säker på att alla förstår målet – både hos oss och hos kunden – och lämna aldrig något åt slumpen: ”Assumption is the mother of all fuckups” för att citera Eric Bogosian från filmen "Under Siege 2". :)

3. Allt vi gör ska skapa kundnytta

Allt annat är ett slöseri med tid och resurser. Vår uppgift är att göra våra kunder mer framgångsrika och allt vi gör måste leda till att göra detta möjligt – direkt eller indirekt. Eller som Toyota uttrycker det i ”The Toyota Way”: Höjden av slöseri är att förbättra en process som inte behövs.

4. Gör om, gör rätt

Och se till att säkerställa att just detta fel inte återskapas igen.
Tänk dig in i kundens situation; hur reagerar du själv på ett enstaka fel i jämförelse med att du upplever samma problem om och om igen? Nöj dig inte med att ta bort symptomen – utan lös själva problemet. Ställ frågan ”varför” tills du kommer till den verkliga orsaken.

5. Nya affärer får inte äventyra befintliga

Ta hand om det du redan har först. Kundservice är inte en avdelning, det är en inställning. Hos oss vill vi skapa ”Customer Success” för det är i den kontinuerliga utvecklingen som vi kan hjälpa kunden att få eller behålla sina konkurrensfördelar.

6. Lönsamhet ger frihet

Och det är inte bara en floskel. Det ger oss möjlighet att investera i framtiden, både på individnivå och som företag. För våra kunder skapar det också en trygghet i det faktum att vi är här också i morgon. Man brukar säga att ”den friske har många önskningar, den sjuke har bara en” – så är det med lönsamhet också.

7. Vi utvecklas för att vi vågar!

Vågar ifrågasätta gamla angreppssätt. Vågar testa nya lösningar. Vågar göra fel. Kan man belöna misslyckanden? Ja, det tycker jag absolut. Speciellt då anledningen är att vi vågar satsa för att skapa ännu bättre kundnytta. Vi ska givetvis inte äventyra hela företaget, men om vi inte prövar nya idéer och tillvägagångssätt så utvecklas vi inte – och det som inte utvecklas kommer att avvecklas, det är bara en fråga om tid.

8. Tid är pengar

Oavsett om man är en renodlad konsultorganisation eller en producerande verksamhet så måste alla ha denna inställning. Tid som gått förlorad kan aldrig återskapas. Utgångspunkten är, som jag skrev ovan, att all den tid vi lägger ska skapa kundnytta. Vi måste våga ifrågasätta om det vi gör verkligen gör det och utmana gamla strukturer och rutiner.

9. Skapa utrymme för medarbetarna att växa

Om vi nu vill att Orango ska växa så måste vi givetvis skapa utrymme för medarbetarna att växa och utvecklas. Jag ser egentligen inte några som helst gränser för hur långt man kan nå som medarbetare hos oss. Vi skapar utrymmet och medarbetaren tar möjligheten – en klassisk win – win!

10. Health for wealth

Det är ingen tvekan om att lönsamhet och hälsa hänger intimt samman. Om vi som arbetar i företaget mår bra, har en bra balans i livet och förstår sambandet mellan bra prestationer och en bra hälsa, så är det en fantastiskt bra plattform för god lönsamhet. Givetvis är det upp till var och en av oss att hitta den balans vi själva är nöjda med och som företag ska vi ge den stöttning och support som jag tycker åligger ett modernt företag, vare sig det gäller den fysiska eller den psykiska hälsan.