Kommunicerar du smart med dina affärspartners? | Orango

Kommunicerar du smart med dina affärspartners?

För tillverkande B2B-bolag är kommunikationen med kunder och leverantörer a och o. Dessvärre är dessa kontakter för sällan digitaliserade. Även om order och fakturor skickas elektroniskt används telefonsamtal och e-post för att kontrollera orderstatus, leveransstatus eller lagersaldon. Detta kostar företag mycket tid och pengar samt förlorade affärsmöjligheter.

Orango business portal

Vi upplever idag att den som inte automatiserar och effektiviserar sina manuella affärsprocesser och inte hänger med i utvecklingen riskerar att hamna på efterkälken.

Som ett tillverkande företag i B2B-sektorn behövs ett bra samarbete med dina kunder och leverantörer. Idag krävs förmågan att snabbt kunna ställa om produktion och leveranser när förändringar i behoven sker. Samtidigt behöver dina kunder få inblick i din verksamhet och ha snabb tillgång till information som orderstatus, leveransförmåga och hur stort ditt lager är för olika artiklar.

Ett effektivt informationsflöde är a och o

Ett effektivt informationsflöde mellan kunder och leverantörer är således en förutsättning för en effektiv verksamhet. Att skicka order och fakturor fram och tillbaka till varandras affärssystem utan manuell hantering är ett steg i rätt riktning, men när vi behöver fråga om lagersaldo, göra en förändring eller kontrollera leveransdatum är det fortfarande telefon och e-post som gäller.

Riskerna med manuell orderhantering är flera

 • Onödigt behov av telefon och e-post: Att behöva ringa, e-posta eller faxa för att kontrollera lagersaldo eller uppdatera en prognos är varken särskilt tidseffektivt, kostnadseffektivt och onödiga fel kan uppstå på grund av den mänskliga faktorn
 • Långa ledtider: Det tar långt tid för informationen att komma fram – och när den väl kommer fram är det inte säkert att den fortfarande är aktuell.
 • Avsaknad av spårbarhet: Vem har pratat med vem och bestämd vad? När mycket av dialogen mellan kund och leverantör sker över telefon och e-post är det svårt att gå tillbaka och undersöka vilka beslut som tagits.
 • Avsaknad av transparens: Transparens är en förutsättning för att du ska kunna svara på snabba förändringar och vara flexibel. Att behöva stoppa produktionen för att ställa om en maskin när förutsättningarna förändras kostar både tid och pengar.
 • Risk för fel: som alltid när det är mycket manuell handpåläggning inblandad är risken stor att det blir fel. I synnerhet när det handlar om kommunikation mellan enskilda personer på företagen.

Är det dags att digitalisera era relationer?

Alla är överens om att digitalisering är nyckeln till framgång, men vad är viktigast att digitalisera och hur skall det ske? Att ge dina kunder tillgång till ditt affärssystem är inget alternativ. Däremot kan många av de manuella processerna ersättas med en gemensam informationsportal där du som kund och leverantör delar med dig av och visualiserar information. Utifrån vad som är relevant för din affärspartner kan du på detaljnivå visa lagersaldon, leveransdokument, leveransdatum, revisionsförändringar och annat som din kund eller leverantör har nytta av. Detta innebär att ni har tillgång till all information gemensamt utan att behöva maila eller lyfta telefonluren, vilket effektiviserar den fortlöpande dialogen. När ändringar görs loggas dem automatiskt vilket innebär full spårbarhet.

En delad informationsportal vara ett sätt att fördjupa relationen med dina affärspartner, förbättra ert samarbete och snabba upp era processer.
Att ha en gemensam bild av aktuell information är förutsättningen för bra samarbete i framtiden!

Vill du veta mer om hur en gemensam informationsportal kan hjälpa dig och dina kunder? Kontakta mig!

Hakan Strandh
Håkan Strandh
Telefonnummer: 0702-94 73 00

Lösningar med Business Portal

 • Etac

  Etac

  Business Portal

  Grossist & partihandel

 • Stoeryd kund leverantor portal

  Stoeryd

  Business Portal

  Make to order