Kan man påbörja nya IT-projekt när många jobbar hemma? | Orango

Kan man påbörja nya IT-projekt när många jobbar hemma?

Per Jorlind, försäljningschef för ett av Orangos affärsområden, och hans team kontaktas vanligtvis av tiotals företag varje vecka som är ute efter att förnya och förbättra sina affärssystem.

Men hur ser det ut just nu, Per?
– Vi har visserligen sett en svag nedgång av nya förfrågningar men vi har fortsatt ett högt inflöde av företag som behöver hjälp med nya projekt. Kanske kan man se en tendens att de projekt som efterfrågas är av lite mindre karaktär.

Per Jorlind

Hur fungerar det att sköta dialogen med potentiella nya kunder utan att träffas fysiskt?
– Det är inte så stor skillnad mot hur vi brukar jobba faktiskt. Första mötet och första demon kör vi nästan alltid över Teams ändå, om inte den geografiska närheten är ytterst liten. Dessutom har vi mycket digitalt material som vi kan dela med oss av till presumtiva kunder i form av guider och sedan tidigare inspelade webinars.

Är alla bekväma med att använda Teams?
– Jag har noterat en snabb mognadsprocess under de här veckorna. Folk är betydligt mer benägna att använda kameran vilket, tycker jag, bidrar till att göra mötet mer personligt. Vi försöker också i den mån det går begränsa antalet deltagare på Teams-mötet. Fler än 5-6 personer kan bli lite stökigt och då ser vi bättre resultat av att dela upp mötet på flera sessioner i stället.

Hur är det att genomföra IT-projekt i dessa tider?
– Det som är utmanande är de första delarna av projekten. Vanligtvis är vi ute hos kunderna för att bekanta oss med lokalerna och få en ökad förståelse för kundens processer. Vi experimenterar med virtuella rundturer just nu och det är något som utvecklas hela tiden. Därefter är det inga problem alls egentligen så länge man har en duktig projektledare, och sådana har vi gott om på Orango. Vi har ju ett klockrent exempel där Ryds Bilglas gick live med sitt nya system helt utan att vi fanns på plats.

Vissa företag passar på, eller tvingas, att förändra sina affärsmodeller just nu. Har du något sådant exempel att dela med dig av?
– Vi får en hel del förfrågningar från företag som vill utöka sin likviditetsrapportering. Många investerar i Power BI-lösningar för att kunna ha en ögonblicksbild av sin verksamhet och få ständiga rapporter om hur den mår just nu. Sådana projekt kan vara väldigt snabba och behöver inte vara så omfattande. Vi har också ett antal e-handelskunder som behövt utöka kapaciteten vilket genererat en del projekt tillsammans med oss. Ett bra exempel är projektet hos Panduro där vi och några andra leverantörer hjälpte dem att sätta upp hemleveranser eftersom flera av deras butiker tvingats stänga temporärt. Det projektet kommer ni kunna läsa om på orango.se inom kort, förresten.

Kontakta gärna mig om du ligger i startgroparna för ett nytt IT-projekt

Per Jorlind
Per Jorlind
Telefonnummer: 0708-76 90 12
E-postadress: per.jorlind@orango.se