Jämställdhet – ett aktivt arbete! | Orango

Jämställdhet – ett aktivt arbete!

Jag har arbetat inom IT i hela mitt liv och alltså levt i en mansdominerad bransch under hela min karriär. När jag började mitt yrkesliv så befann sig de få kvinnor vi hade i bolaget i administrationen, i ”stansen” och i supporten. Vi hade också några få djärva pionjärer som jobbade som utvecklare och i IT-driften – men inte en endaste chef var kvinna.

Lisa Birghammar2

Det råder alltså inget tvivel om att jag som vit man 55+ har haft en helt annan resa än mina få kvinnliga kollegor. Med detta i ryggen kanske inte jag är den självklara författaren till en artikel om jämställdhet, men ämnet är viktigt för mig - och en självklar del i Orangos utveckling - så jag ska göra mitt bästa.

Nu har det gått 30 år sedan min första arbetsdag och frågan är om balansen är bättre nu? Svaret är absolut Ja, även om vi inte alls kommit så långt som jag hade hoppats på. Trots att andelen glädjande nog ökar, så är det tyvärr alldeles för få kvinnor som söker in till de tekniska utbildningarna. Nu söker vi i Orango inte enbart tekniker, tvärt om har vi många som kommer från ekonomiprogram eller liknande, vilket gör det lite lättare för oss. Men oavsett detta är konkurrensen om dessa kvinnor stenhård och de räcker helt enkelt inte till antalsmässigt för att vi på överskådlig tid ska kunna skapa den balans som jag tror är den optimala när man driver företag.

I Orango är vi ca 20% kvinnor, vilket är aningen bättre än genomsnittet i branschen på 18%. Är vi nöjda med det? Nej. Försöker vi göra något åt det. Ja. Men det är som sagt inte lätt när det är så få kvinnor totalt sett som utbildar sig för att arbeta i IT-branschen. Några ljusglimtar kan vi dock skåda i Orango eftersom av våra 20 senaste anställningar är 8kvinnor (40%) och andelen kvinnor på vårt populära traineeprogram de senaste 4 åren är hela 67% (10 av 15).

Jag vill tro att vi är en bra arbetsgivare för alla, kvinnor som män. Hos oss är det en självklarhet att lika erfarna och kunniga personer ska ha samma lön, att du får möjlighet att växa, att du får chansen att bli ledare om du har den fallenheten och att du aldrig skall utsättas för några kränkande kommentarer eller särbehandling hos oss – oavsett kön, ålder, etnicitet eller sexuell läggning. Det är i mångfalden man får olika infallsvinklar på hur vi ska utvecklas och växa som företag och det är här nya idéer föds som skapar morgondagens affärsmöjligheter.

Som 60-talist har jag och mina kollegor nog helt ärligt varit för naiva och trott att problemen skulle lösa sig självt. Speciellt eftersom jag själv tycker att jag haft en bra ”radar” och en sund syn på det kvinnliga och det manliga. Men eftersom det är vi män som dominerar scenen så är risken uppenbar att vi aldrig når en bra jämställdhetsnivå om vi inte tvingar oss själva dit. Därför har jag den senaste tiden landat i att vi faktiskt måste hjälpa jämställdheten på traven. Hur gör vi då detta? För det första måste vi säkerställa att vi erbjuder en modern, inkluderande arbetsplats där jämställdhet är en självklarhet. Vi måste våga avvika från upptrampade stigar, förändra och belysa beteenden ur ett jämställdhetsperspektiv. Vi måste våga diskutera jämställdhet i forum där deltagare har helt olika bakgrund och vara ödmjuka inför detta. Genom att våga arbeta öppet med dessa frågor ska vi vara ett självklart val av arbetsgivare för både nyutexaminerade och etablerade kvinnor på marknaden. Och framförallt, detta är något vi måste arbeta aktivt med och inte nöja oss förrän vi nått ända fram.

Vi i Orango vill på så vis försöka ändra på något som inte är tillräckligt bra idag. Vi har för avsikt att vara marknadens bästa arbetsplats i vår bransch år 2020 och då måste vi ha tagit ett stort steg i rätt riktning när det gäller andelen kvinnor, både totalt och i ledande befattningar. Om vi har något mål? Absolut. Idag är vi lite drygt 20 kvinnor av 110 medarbetare i Orango. Och eftersom vi – med våra höga tillväxtambitioner – ska vara ca 300 medarbetare år 2020 så måste minst 100 av dessa vara kvinnor. Det blir tufft med tanke på marknaden, men om vi inte sätter målet högt så begår vi ett stort misstag.

Detta var en 55-plussares tankar om jämställdhet år 2017. Jag tycker egentligen inte att det är så komplicerat om vi tänker till och förstår att vi inte kan fortsätta som vi gör idag. Då kommer vi inte någonstans. Vi måste helt enkelt hjälpa jämställdheten på traven.