IT-avdelningens hjälpande hand | Orango

IT-avdelningens hjälpande hand

För ett företag kan det vara väldigt kostsamt om affärssystemet ligger nere så att personalen inte kan utföra sitt arbete. Orango har tagit fram en mobilapplikation för Bison specifikt riktad till IT-avdelningen där de kan övervaka sitt affärssystem. Vi har valt att kalla applikationen Bison Monitor.

Det är viktigt att affärssystemet alltid är körbart för att säkerställa att inköpsorder kan läggas, kundorder kan tas emot, fakturor kan skickas och att olika rapporter går att få fram. Oftast ligger det på IT-chefens bord att se till att affärssystemet fungerar felfritt och att alla rutiner flyter på som det är uppsatt att det ska göra. I de flesta fall när IT-avdelningen får rycka in och hjälpa till är det i reaktivt syfte och skadan har redan skett. Med hjälp av Bison Monitor kan personalen på IT-avdelningen arbeta mer proaktivt med driften av systemet och avhjälpa potentiella fel innan användarna påverkas.

Bison It Avdelningen 1
Med hjälp av Bison Monitor kan IT-avdelningen arbeta mer proaktivt med driften av affärssystemet för att säkerställa optimal tillgänglighet av affärskritiska funktioner.

Bison Monitor innehåller en mängd funktionalitet och nedan beskrivs ett urval av de tjänster som applikationen erbjuder användaren.

Övervaka och besvara systemmeddelande

När något har gått fel i affärssystemet hamnar det oftast som ett systemmeddelande. Det kan vara att ett program inte har körts som det ska, en fil är full och behöver utökas eller att en skrivare krånglar. Dessa felmeddelande hamnar i en meddelandekö och behöver besvaras inifrån affärssystemet. Med hjälp av Bison Monitor får IT-avdelningen en indikation med hjälp av push notifikation och kan sedan se och besvara dessa meddelanden direkt från sin telefon om de till exempel sitter i möte eller är på resande fot och inte har tillgång till sin dator.

Övervaka affärskritiska funktioner

En annan intressant sak som tar temperaturen på systemet är möjligheten att snabbt få en överblick över olika affärskritiska funktioner som till exempel att fakturering har genomförts samt hur mycket som har fakturerats eller att kritiska integrationer med andra system är aktiva och fungerar som det är tänkt.

Hantera användare

Dessutom går det att hantera användare och delsystem direkt från sin telefon vilket kan vara behändigt när en användare har glömt eller skrivit in sitt lösenord fel och därmed blivit avaktiverad från systemet. Det kan vara av stor vikt att användare kommer åt affärssystemet omgående och inte har tid att vänta tills någon från IT har tillgång till dator. Med hjälp av Bison Monitor kan personal på IT-avdelningen med enkelhet administrera och aktivera användaren på nytt.

Vill du veta mer om hur Bison kan hjälpa just ditt företag?

Kontakta Jacob Giselsson på Orango för mer information.

Jacob Giselsson Beskuren
Jacob Giselsson
Telefonnummer: 0768-52 54 03