Integrerad affärslösning eller best-of-breed – vilken väg är… | Orango

Integrerad affärslösning eller best-of-breed – vilken väg är bäst för det tillverkande företaget?

Kundorderstyrd tillverkning förekommer i många branscher, från konsumentnära produkter såsom kök, dörrar och fönster till renodlade B2B-lösningar som värmeväxlare eller komponenter till exempelvis oljeplattformar. Medan vissa tillverkande företag erbjuder produkter och lösningar monterade mot order producerar andra från grunden när beställningen kommer in eller, i extremfallet, utvecklar kundunika produkter mot order.

Mg 1181 Webb

En gemensam utmaning för alla företag som producerar mot order i någon form är behovet av att hantera en komplex produktionskedja, från beställning och avrop till ritning och kundleverans. Att tillverka mot order är aldrig enkelt. Automatiserade processer och välfungerande systemstöd är en förutsättning för att kunna korta ledtider och erbjuda varje kund precis det de vill ha, utan att binda onödiga lager.

Problemet är att de flesta traditionella ERP-system och affärsplattformar inte är skapade för att stötta hela produktionskedjan. Inte heller erbjuder de stöd för integration och automatiserade flöden mellan olika systemlösningar. För att få ihop hela flödet krävs ofta hög grad av manuell hantering och många knapptryckningar, något som kostar både tid och pengar.

Att få det att hänga ihop hela vägen

För att hänga med i utvecklingen inser många tillverkande företag att de behöver tänka i nya banor. Med siktet inställt på att dra nytta av nya möjligheter med digitalisering och automatisering omprövas gamla system- och IT-stöd. Men att skapa en ny end-to-end-lösning för supply chain-processen är inte helt enkelt och leder till nya frågor.

I en välfungerande end-to-end-lösning samverkar alla delprocesser. Rent tekniskt kan det betyda att företagets e-handelsplattform behöver kommunicera med en produktkonfigurator som i sin tur integreras med ett CAD-system. För masterdatahanteringen kan konfiguratorn behöva interagera med ett PIM-system, som i sin tur är kopplat till ERP-systemet. Kanske finns det dessutom en separat lösning för prognosplanering och sist men inte minst funktioner för transportplanering.

Här ställs företag som väljer att se över sin supplychain-process inför en viktig fråga: Vilken är den bästa vägen framåt för att få en välfungerande helhetslösning från början till slut?

Best-of-breed säkrar den bästa lösningen i varje steg

Inom varje lösningsområde finns det idag en eller ett par ledande leverantörer vars system ses som ”best-of-breed” av marknaden. För den som vill maximera sin tillverkningsprocess kan det kännas lockande att välja en sån ”bästa lösning” för varje delmoment för att på så sätt kunna sy ihop den optimala lösningen end-to-end. Men att alltid välja den bästa fristående lösningen innebär också en rad utmaningar.

För att det ska gå att automatisera, planera och effektivisera tillverkningsprocessen måste hela kedjan hänga ihop och de olika delarna samverka. För den som väljer best-of-breed inom varje kategori betyder det att alla de olika lösningarna måste integreras med varandra för ett sömlöst data- och transaktionsflöde. Ett sånt integrationsarbete innebär ofta merkostnader, inte bara kopplat till den ursprungliga installationen utan också i den löpande förvaltningen. Varje system kräver sitt driftscenario och förmodligen också en systemägare i organisationen som ansvarar för systemunderhåll och utveckling.

I slutändan riskerar kostnaden för licenser för separata systemlösningar, i kombination med högre både integrations- och underhållskostnader, bli så hög att best-of-breed-strategin faller på sin egen orimlighet.

Fördelar med att samla äggen i en korg

Motalternativet blir att försöka hitta en färdig lösning som kan hantera hela flödet från order till leverans så långt som möjligt. Ett alternativ är i dag Microsofts affärsplattform Dynamics 365 med integrerade moduler för prognos- och transportplanering. Affärssystemlösningen är dessutom fullt integrerad med färdiga moduler för CRM, försäljning och marknadsföring, precis som med produktivitetsapplikationerna i Office-familjen. Genom Microsofts partner- och certifieringsprogram finns dessutom ett antal verifierade partners för e-handel och CAD-lösningar.

Genom att samla alla äggen i en korg kan finns det goda möjligheter till både bättre licensmodeller och färdiga integrationer, något som blir billigare både på kort sikt och som erbjuder kostnadsbesparingar i det långa loppet.

Men även här finns en baksida. Det finns situationer där en integrerad lösning från en leverantör helt enkelt inte räcker till. Ett exempel kan vara en hög grad av kundanpassade lösningar som kräver ett mer kvalificerat konfigurationsverktyg. Ett annat kan vara en återförsäljarportal där kunden själv har möjlighet att hantera både ritverktyg och orderläggning, något som kräver en stark transaktionsmotor som är sömlöst integrerad i hela kärnprocessen från offert till leverans.

En lösning passar inte alla

Så vilken är den bästa vägen framåt för det tillverkande företaget, med avancerad orderstyrd produktion – att satsa på en integrerad helhetslösning från en eller ett fåtal leverantörer eller att välja den bästa lösningen för varje led i kedjan?

Svaret är att beslutet måste tas av varje enskilt företag som en avvägning baserad på de egna affärsbehoven och sunt förnuft. Rådet är att utgå från den egna verksamheten och det egna företagets kärnprocesser. Genom att lägga grunden i form av en integrerad plattform med bred funktionalitet och därifrån värdera vilken funktionalitet och del av lösningen som verkligen kräver best-of-breed går det ofta att hitta en lösning som både blir kostnadseffektiv och som ger bästa stöd för företagets affärer och utvecklingsstrategier.

Står du inför beslutet att implementera en ny supply chain management-lösning men vet inte riktigt vilken väg du ska gå?

Vi på Orango har hjälpt företag implementera affärssystem i tillverkande företag i över 20 år. Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig välja rätt för ditt företag är du varmt välkommen att höra av dig!

Johan Norell
Johan Norell
Telefonnummer: 0737-71 07 58

Lösningar med D365 Finance and Operations

  • Stiga Boll

    Stiga Sports

    D365 Finance and Operations

    Grossist & partihandel