Integrationerna du inte vill missa i bygget av en ny e-handel | Orango

Integrationerna du inte vill missa i bygget av en ny e-handel

Ligger du i startgroparna för att dra igång ett e-handelsprojekt? Vet du vad som händer om du inte räknar med eller investerar i systemintegrationer i arbetet med din e-handel? Det blir dyrt, krångligt och en sämre upplevelse för din kund. Här går jag igenom de vanligaste systemintegrationerna som dyker upp i ett e-handelsprojekt. De är alla mer eller mindre nödvändiga för att ni ska få en lösning som stödjer er digitala försäljning istället för att skapa huvudvärk och mycket manuellt arbete.

Integrationer i e handel

Se till att din e-handel har dessa systemintegrationer!

Produktinformation (PIM) - Integration mellan PIM och e-handelsplattformen

Första steget i en e-handel är att ha produkter för kunden att beställa. Ofta skapas artiklarna i ett MDM-verktyg (masterdata management) eller i ERP-systemet (affärssystemet). Oavsett vilket så brukar de finnas i något annat system innan de blir aktuella för en e-handel.

För att inte ni inte ska behöva skapa alla artiklar manuellt på nytt i er e-handelsplattform är det bra att nya och ändrade artiklar skickas över från system som är master för artikeldatan.

Finns det ett PIM (product information management) med i systemfloran så är det snarare hit artikelinformationen ska skickas. Sedan kan artiklarna berikas med information där. När artiklarna är klara att publiceras så bör det finnas en integration mellan PIM och e-handelsplattformen.

Integrationsflödet kan vara lite olika beroende på setup av systemen. Det viktiga är att få över grundinformation om artiklar och dess förändringar till e-handeln, förslagsvis via ett PIM.

Med plattformen Litium, som har ett inbyggt PIM, blir detta enklare. Här ligger PIM-delen väldigt nära e-handeln och man behöver inte tänka på integration mellan dessa två.

Prisinformation - Integration mellan affärssystem och e-handeln

Prishanteringen och hur denna information ska hanteras kan vara en svårare nöt att knäcka. Speciellt i B2B-fallen kan det finnas komplicerade prisstrukturer och många specialfall. Ofta överförs ett grundläggande försäljningspris från affärssystemet till e-handelslösningen, sedan hanteras kampanjer och rabatter direkt i e-handeln.

Grundpriset kan vara strukturerat på många olika sätt, framförallt i B2B. Det kan finnas ett gemensamt grundpris med kundunika rabatter, eller att varje kund har en egen prislista. Detta behöver man fundera på och ta med i integrationen för priserna mellan affärssystem och e-handel.

Det slutgiltiga försäljningspriset sätts sedan på ordern i e-handelslösningen och skickas till affärssystemet. Affärssystemet behöver då acceptera och lita på det pris som kommer från e-handelslösningen, och frikoppla sin egen prislogik.

Lagersaldo - integration mellan lagersystem och e-handeln

Lagersaldo är information som har blivit allt viktigare. Det är något som kunderna har vant sig vid att få bra och uppdaterad information om.

Här behöver man fundera lite kring hur det ser ut från fall till fall, och vad det är för typ av produkter man säljer. Är det produkter som man har stora lager av, och som snabbt går att återfylla, kanske inte saldo är så kritiskt. Är det dock produkter som man har väldigt få av på lager, och som tar tid att få in nytt, kan lagersaldo vara avgörande för kundens köpbeslut.

Detta avgör hur man gör integrationen för lagersaldo. Ett alternativ är att föra över lagersaldo-information utefter ett fast schema, till exempel ett par gånger per dag. För att komplettera detta och för att säkerställa rätt saldo-information till kund, kan man i kassaflödet göra ett extra uppslag gällande saldo för just de produkter kunden vill köpa. På så sätt kan man säkerställa att man inte lovar kund en produkt som man inte kan leverera i närtid.

Alternativet är att hela tiden visa uppdaterad saldo-information från underliggande system. Detta ställer dock högre krav på integrationen och underliggande system, då antalet frågor mellan systemen ökar.

En aspekt kring detta är också hur man vill kommunicera information om lagersaldo till kunden. Det är sällan man vill exponera sitt exakta lagersaldo, utan till exempel ange spann ("fler än 20 st tillgängliga"), visa det med någon typ av symbol eller färg ("många, få eller inga tillgängliga") alternativt visa uppskattat leveransdatum.

Order - integrationer mellan e-handeln och affärssystemet

Att hantera ordrar är central del av en e-handel. Ur ett integrationsperspektiv finns det ett par flöden att tänka på.

Skapa order

En självklar del är att skapa en order i affärssystemet. Ofta vill man skicka ordern från e-handellösningen direkt efter att den är lagd av kunden.

Här behöver man fundera på vilken information som ska skickas till affärssystemet. Om e-handelsplattformen har hand om priser och kampanjer, behöver till exempel alla priser skickas med på ordern. Leveransadress-information är också en del som ska skilja lite beroende på krav och lite beroende på om det är B2B eller B2C.

Orderstatus

När väl en order är lagd, vill kunden gärna kunna följa den, och få information när den till exempel når utleverans. Det är här orderinformation från affärssystemet kommer in. Ett vanligt sätt att lösa detta är att när en order ändrar status (eller annan viktig information ändras), skickas ordern över till e-handelsplattformen. På så sätt hålls ordern där uppdaterad med hur den ser ut i affärssystemet.

Med hjälp av dessa orderuppdateringar kan man skicka ut mail med orderbekräftelse, information om utleverans, och även erbjuda möjligheten att spåra leverans.

I B2B-fallet kan man också utöka detta med att skicka över information om alla ordrar till e-handelslösningen. På detta sätt kan kunden se sin fulla orderhistorik på webben, även ordrar som man lagt via kundtjänst eller säljare.

Betalning - integration mellan betalningsleverantör och e-handel.

Integration mot en betalningsleverantör är också en av integrationerna som behöver vara med i e-handelslösningen. Speciellt där man vill sälja till anonyma kunder och inte kan förlita sig på interna faktureringsrutiner. Det kan handla om allt från Klarna-integration till annan leverantör som tillhandahåller betalning med bland annat kontokort. Grundprincipen är att kunden betalar sin order i kassaflödet och att ordern skapas vid godkänd betalning. När ordern skickas till affärssystemet så kan man vara säker på att ordern är betald, och se den som en förbetald order.

Om man vill kan man också bygga integration mot betalningsleverantör för att automatisera uppföljning och bokning av betalningarna som kommer från dem.

Hjälp dina affärer växa med e-handel

Jag är affärsutvecklare inom webb och e-handel och jag får våra kunders affärer att växa. Kontakta mig om du vill veta mer om vad vi kan göra för din affär!

Arvid Josefsson
Arvid Josefsson
Telefonnummer: 0734-33 88 53