Hur ser ett bra medarbetarskap ut? | Orango

Hur ser ett bra medarbetarskap ut?

Bra ledarskap pratar vi mycket om, med all rätt. Ett bra ledarskap är avgörande för att medarbetarna ska kunna prestera på toppen av sin förmåga och samtidigt känna glädje, motivation och engagemang. Men, oavsett hur bra en ledare är så sker allt i samverkan med de medarbetare hon/han har och det är i det samarbetet som den verkliga magin uppstår.

170425 Bild Medarbetare

Så då måste vi också kunna prata om ”bra medarbetarskap” utan att det uppfattas som en pekpinne eller ett krav, utan snarare som något naturligt för att vi ska kunna få till ett bra klimat mellan kollegor, samarbetspartners, leverantörer och kunder. Och tänk på att när jag säger ”medarbetare” så menar jag alla i företaget inklusive cheferna.

Faktum är att du kan vara oerhört bra på det du gör rent tekniskt, men om du inte har förmågan att samverka med andra så kan ändå slutresultatet bli riktigt dåligt.

Vad är det då för egenskaper som krävs av oss för att vi ska vara ”bra medarbetare” och bidra med mer än vår kompetens?

De uppenbara egenskaperna

Det finns en hel del saker som vi kan göra som egentligen inte har något med vår kompetens att göra, utan som måste betraktas som något vi kan förvänta av alla;

 • Att komma i tid
 • Att vara förberedd
 • Att ha en öppen och positiv attityd
 • Att vilja vara där du är

Detta handlar mycket om inställning till en viss situation och om viljan är där så kommer man givetvis också att klara av att leverera ovanstående. Eller hur?! Men hur är det att vara i en grupp där någon eller några inte ens lever upp till dessa ganska enkla saker? Garanterat inte speciellt bra och i ett projekt med en tight deadline kan det vara helt förödande.

Att ge eller ta energi

Nästa del handlar om att bidra till ett bra klimat eller, det omvända, att dra ner energin och motivationen i en grupp. Jag tror att du själv bestämmer vilket tillstånd du är i och hur du ger eller tar energi i en grupp:

 • Är glaset halvtomt eller halvfullt?
 • Ska jag låta problem som inte har med denna situation att göra påverka mig?
 • Låter jag saker som jag inte kan påverka göra mig negativ?
 • Är jag kritisk utan att ha några förslag till förbättringar?
 • Inse att ibland arbetar man med uppgifter som inte är lika stimulerande som andra, men som också måste göras.

Det låter enkelt när man säger ”välj att vara positiv” och visst kan man bli påverkad av yttre omständigheter, men när vi har insikten kring hur mycket vi påverkar vår omgivning så måste vi göra vårt yttersta för att skaka av oss det som inte är relevant och på så sätt hjälpa till att skapa rätt förutsättningar i en grupp.

En bra kollega och kamrat

Tänk på någon som du tycker är en bra kollega och tänk på hur det känns att jobba tillsammans med honom/henne. Tänk nu på hur det är att hamna i ett projekt med någon som inte är en bra kollega och tänk på hur det känns och hur det påverkar gruppen. En ganska stor skillnad, eller hur?! Definitionen av en bra kollega skiljer sig säkert åt mellan oss, men jag tror att de flesta av oss är överens om saker som:

 • Någon som är hjälpsam och gärna vill dela med sig av sin kunskap.
 • Någon du kan vända dig till när du fastnat i ett problem.
 • Någon som ger energi till dig och till gruppen, genom att fokusera på möjligheterna och inte enbart problemen.
 • Någon som inte gör saker för egen vinning, utan helt enkelt vill dig väl.
 • Någon som förstår hur viktigt det är med ett bra team work

Det är inte bara så att det är mycket lättare att samarbeta med en god kollega, det är så mycket roligare också. Motsatsen är desto svårare. Och det blir inte bara lite svårare eller sämre, det är betydligt värre än så.

Liten tuva kan stjälpa stort lass

För många år sedan talade jag med en kund som absolut inte ville ha med det bolag jag representerade att göra. Jag frågade givetvis varför och svaret blev verkligen en tankeväckare för mig: ”det var en kille här från er för tre år sedan och han uppträdde så illa att jag aldrig vill ha med er att göra igen”. Vi var hundratals medarbetare i bolaget, men en enda persons agerande stängde dörren till denna kund.

Varje medarbetare representerar hela företaget varje gång man möter en kund.

Sett i ljuset av detta är det ytterst viktigt att vi dels förstår detta, dels agerar på ett professionellt sätt varje gång vi representerar vårt företag. Vad betyder det att vara en ”god ambassadör”?

 • Bemöt andra så som du själv vill bli bemött
 • Agera professionellt och ansvarsfullt
 • Håll vad du/vi lovar

Du är företaget och företaget är du.

Ständiga förbättringar

Den sista delen som jag tänker belysa här är hur bra medarbetarskap också hjälper hela bolag att utvecklas.

Om jag inte tycker att något fungerar bra så har jag två val; antingen låtsas jag som det regnar (inte mitt problem) eller så försöker jag bidra till en förbättring. För det tredje alternativet (att kritisera, men inte ha något förslag på lösning) har vi lagt till sidan. Jag kan bidra på många olika sätt beroende på situationen; jag kan till exempel hjälpa en kollega som missuppfattat hur vi agerar, jag kan stötta en grupp/ett projekt som börjar gå snett och jag kan lyfta ett problem till min chef.

Det är när vi hjälps åt för att rätta till problem eller skapa nya möjligheter som vi tydligt ser kraften av ett bra medarbetarskap.

Vi är alla medarbetare i företaget och alla ansvariga för att hjälpa till att skapa det klimat som vi vill ha på vår arbetsplats. Tillsammans är nyckelordet – svårare än så är det inte.