Hur påverkar driften av ditt affärssystem priset? | Orango

Hur påverkar driften av ditt affärssystem priset?

En av frågorna du behöver ta ställning till vid köp av nytt affärssystem är hur du vill drifta ditt system. Men hur påverkar det priset du betalar för din systemlösning, och vad är skillnaderna mellan en köplicens och en hyrlicens?

Affarssystem I Molnet Smalare2

Har driften av ditt affärssystem någon påverkan på hur du betalar för det? Det enkla svaret är nej. Rent tekniskt så finns ingen betalmetod kopplat till var ditt affärssystem driftas.

Det är dock vanligt att man förknippar en prenumerationsmodell, det vill säga att betala per användare och månad, med drift i molnet. På samma sätt brukar en perpetualmodell, det vill säga att köpa systemet för en högre engångssumma initialt, förknippas med lokal drift.

Skillnader mellan att köpa och hyra ditt affärssystem

Den absolut största skillnaden mellan att köpa och hyra ditt affärssystem är vad som ingår i priset.

Prenumerationsmodellen SaaS, alltså Software as a Service, innebär att du betalar ett pris per användare och månad. Det har förvisso ingenting med molnet att göra, men många anser att paketeringen av webbklient, drift i Azure och en månadskostnad tillsammans utgör ett moln-erbjudande. Dessutom brukar även priset inkludera kostnad för bland annat support samt leverantörens egna funktioner och paketeringar.

I ett traditionellt köp av affärssystem måste du oftast tänka på driften, supporten, uppgraderingar och andra tilläggstjänster helt separat. Processen att köpa affärssystem för små företag är ofta betydligt krångligare i denna modell då parametrarna tenderar att bli lite för många.

För att förtydliga skillnaden kan du alltså i en hyrmodell få själva licensen för affärssystemet tillsammans med support, drift, uppgraderingar och underhåll för ett fast pris per användare och månad. I en köpmodell måste du tänka på och avtala alla dessa delar separat.

Molnlösningar vanligt format för nya tjänster som lanseras

Teknikutvecklingen går oerhört fort och för varje månad som går ökar kompatibiliteten mellan affärssystemet Dynamics NAV och dess drift, kringapplikationer och användare.

Ett exempel är Power BI som är ett business intelligence-verktyg från Microsoft, och som idag är ett inbäddat rapporteringsverktyg i webbklienten i affärssystemet Dynamics NAV. Det kräver att du har en Office 365-licens och bygger på Excel som en del av Office-paketet. Det behöver du alltså inte heller ha någon lokal installation av, utan allt går att köra via en webbklient direkt från molnet.

Det är ett oerhört starkt erbjudande som passar många olika typer av verksamheter. Inte minst för handelsföretag i tillväxt som behöver fokusera på det som är viktigast, nämligen den egna verksamheten.

Lösningar med D365 Business Central/NAV

 • Smedbo

  Smedbo

  D365 Business Central/NAV

  Grossist & partihandel

 • Kund Dackforum

  Däckforum

  D365 Business Central/NAV

  Grossist & partihandel