Hur digitaliseringen kan lyfta byggbranschen – föreläsning… | Orango

Hur digitaliseringen kan lyfta byggbranschen – föreläsning med Svante Hagman

Svante Hagman, ordf Sveriges Byggindustrier och BIM Alliance besökte Malmö för att prata om 'Hur digitaliseringen kan lyfta byggbranschen' på Orango och Candidators event.

2018 10 17 15 38 15

I förra veckan anordnade Orango tillsammans med Candidator en föreläsning i Malmö, där vi bjöd in Svante Hagman, ordförande i Sveriges Byggindustrier och BIM Alliance. Svante höll en föreläsning om digitaliseringen inom byggbranschen och pratade om trender, utmaningar men kanske framförallt de möjligheter som utvecklingen för med sig.

Förutsättningar för den digitala förändringen

Föreläsningen inleddes med en tillbakablick och Svante pratade om utvecklingen under de senaste 30 åren. Om de första mobiltelefonernas inträde. Hur faxen revolutionerade branschen när den introducerades på byggena under 80-talet och beställningar, ritningar och annat plötsligt kunde skickas direkt mellan olika platser. Som senare ersattes av email. På den här tiden var dessutom ett moln bara ett moln. Inte som idag när moln, eller cloud, innebär något helt annat.

[I den digitala utvecklingen]... är cloudifiering och molntjänster ett genomgående tema

Molntjänster, och cloudifieringen, är något som vi kommer tillbaka till flera gånger under föreläsningen. Svante själv säger att det är en röd tråd och ett genomgående tema i den utveckling som sker idag. Något som påverkar alla aktörer, inte minst när det gäller obrutna informationsflöden och att dela med sig av information.

Trender och nya möjligheter

Inte nog med att vi idag har helt andra verktyg och system på plats för att dra nytta av teknikens utveckling. Vi har dessutom tillgång till mycket större datamängder, och kan nyttja data från flera olika källor. Och när det kommer till just kapaciteten och möjligheterna med tillgänglig data så känns det som att vi inte riktigt har börjat nyttja det fullt ut ännu inom byggbranschen.

Utöver datamängderna som ökar, finns det även andra delar som lyfts fram under senare tid. Artificiell intelligens, AI, exempelvis. Svante berättade att just AI var ett tema som det pratades om på BIM Alliance årsmöte tidigare i våras. En sak han tog med sig därifrån är att vi pratar väldigt mycket digitalisering i branschen och i Sverige, men inte specifikt om AI. Vi tenderar att klumpa ihop många saker under paraply-begreppet Digitalisering, vilket gör att det är svårare att se vad nyttan och möjligheterna är med de olika delarna. Där bör vi bryta ut exempelvis AI för att se vad vi specifikt kan göra inom det området.

Svante nämnde även drönare och drönartekniken. Något som inte alls användes inom byggföretag för några år sedan, men som idag används av betydligt fler. Till exempel finns det företag som använder drönare relaterat till marksidan för att göra inmätningar eller scanna av stora markområden för att få in datan i sina modeller.

Möjligheter och utmaningar för aktörer inom bygg- och installationsbranschen

Men trots alla tekniska innovationer och nya verktyg som vi har tillgång till står ändå det traditionella hantverket och byggandet i centrum. Byggbranschen är till viss del både traditionell och gammalmodig. Tillsammans med bönderna och skogsindustrin hamnar den ofta sist när man tittar på hur väl branscher anpassat sig efter digitaliseringens framfart. Med det sagt kan vi konstatera att potentialen för branschen är stor.

Hur möjliggör och driver vi då på utvecklingen framåt? Ja, först och främst behöver vi vara överens om att digitaliseringen medför både möjligheter och nyttor för branschen. På samma sätt som vi behöver bryta ned begreppet Digitalisering för att förstå vad det egentligen innebär och vilka delar som ingår där, behöver vi även bryta ned vilka effekter vi kan förvänta oss. Här skiljer sig användningsområden och effekt.

En annan viktig del som vi återkommer till under kvällen är vikten av öppna system och att vi kan dela kunskap med varandra. Digitaliseringen innebär stora möjligheter för byggbranschen, men det kan också ses som en väldigt stor transformation. Något vi alla vet kan kännas både övermäktigt och lite läskigt. För att vi ska kunna hantera det på ett bra sätt behöver vi samverka och lära av varandra. Och framförallt bör vi använda ett agilt perspektiv när vi mappar upp vilka steg vi behöver ta för att våra verksamheter ska kunna transformeras. Det är inte ett jättestort steg vi måste ta, utan flera små.

Vill du veta mer om hur vi har hjälpt bygg- och installationsföretag med sina system?

Tillsammans med branschanpassade systemlösningar som vet vad branschen kräver, hjälper vi våra kunder inom bygg, installation och service att samla all sin information på ett och samma ställe. Vill du veta hur? Kontakta mig så berättar jag gärna mer!

Mathias Gyllensvard
Mathias Gyllensvärd
Telefonnummer: 0708-76 38 24

Lösningar med 4PS Construct