Humanizing Design – trend inom User Experience Design | Orango

Humanizing Design – trend inom User Experience Design

Vi lever i ett "smart" samhälle där allt kretsar kring teknik och IT. Den generella användaren har blivit otroligt duktig på att se när saker och ting inte stämmer. Detta ställer onekligen höga krav på slutprodukten, att den ska fungera och vara interaktiv.

UX

För att uppfylla dessa krav så är det viktigt att ha användaren i fokus. Inte som en anonym statisk person, utan att se hen som människa. Att ha människan i fokus (humanized design) är en av de absolut vassaste trenderna inom UX (user experience) 2019, speciellt med tanke på AI-utvecklingens framfart.

Humanized Design - Ha den mänskliga användaren i fokus

Så vad skiljer oss människor från robotar? Några vanliga svar är att vi människor har empati, visar kärlek och medkänsla. Att vi är kreativa och duktiga på just problemlösning. Vi vill känna att det vi gör är meningsfullt och viktigt.

Så hur skapar vi IT-lösningar baserat på detta? Vi vill att våra lösningar ska uppfylla sitt syfte ur företags- och teknikperspektiv men samtidigt ha den mänskliga användaren i fokus. Att humanisera gränssnittet och applikationen kan göras på flera sätt. Ser man ur det lilla projektets vinkel så krävs det inte så mycket för att komma långt.

Tänk på detta när du designar din lösning

1. Vad vet vi om användaren? Vem är hen och vilka vanor och erfarenheter har denne i sin ryggsäck? Genom en snabb analys och sammanställning kan man oftast se vilka delar som är viktigast för användaren. Dessa funktioner är så kallade prioriterade funktioner som ska lyftas och vara lättillgängliga för användaren.

2. IRL. Hämta inspiration från verkliga livet. Finns det delar du kan plocka in i din design för att skapa en igenkänning? Ska du göra en lösning som inkluderar en musiktjänst, plocka in till exempel den runda CD-skivan. Eller om du ska göra en hemsida för ett kafé hämta in de typiska färgskalorna som du upplever i miljön.

3. First impression lasts. Det tar ca 3-5 sekunder för en användare att skapa sin uppfattning om huruvida hen gillar eller inte gillar lösningen. Nyttja tiden väl för att användaren ska få ett gott första intryck.

4. Håll det enkelt! Vi människor gillar ordning och reda. Vi vill ha lätt att få en överblick för att skapa en bild av vad det är vi har framför oss. Händer det för mycket blir vi lätt trötta.

5. Glaset är halvfullt. Människor är emotionella och påverkas helt klart av det som vi har framför oss. Välj gärna glada färger för att skapa en positiv känsla kring lösningen. Färger påverkar oss mer än vad vi tror.

6. Låt användaren påverka! Ibland kanske inte den bästa lösningen är den som du eller uppdragsgivaren tror. Att låta den slutliga användaren vara med och testa lösningen kan vara bra. Det kan göras genom workshops, A/B-testning eller enkäter.

Lösningen för att humanisera design

Så vad är den ultimata lösningen för att humanisera designen i vårt IT-samhälle? Svaret är kanske inte så enkelt som jag vill påskina. Men att ha med sig människan som grund för hur lösningen ska se ut redan från dag 1 i projektet är en bra start för att få en lösning som är gjord för användaren.

Se din lösning som en konversation mellan två individer. En bra konversation kan först ske när ni känner varandra väl och samma princip kan appliceras på hemsidor, IT-system eller appar. Utmaningen är att inte bara se användarens behov, utan att förstå dem och sedan att hjälpa dem framåt. En svår utmaning kan tyckas, men en riktigt rolig och givande utmaning.

Vill du UX-säkra din webb eller e-handel? Kontakta mig!

Arvid Josefsson
Arvid Josefsson
Telefonnummer: 0734-33 88 53