Framgångsrik e-handel kräver bra data – Fyra steg för att… | Orango

Framgångsrik e-handel kräver bra data – Fyra steg för att lyckas med hjälp av masterdata

Att ha koll på sin data, sina produkter och övrig information som behövs för en e-handel är otroligt viktigt. Finns inte detta på plats innan man börjar implementera en e-handel kommer det skapa många frågor och mycket huvudvärk längs vägen. I denna artikel lotsar jag dig igenom fyra steg som ger dig koll på masterdatan.

Ehandel masterdata

Vad är masterdata?

Masterdata är gemensam grunddata om till exempel produkter, leverantörer, kunder och användare som återkommer i många olika system, funktioner och transaktioner. Masterdata management (MDM) handlar om att hantera den datan på ett effektivt och framtidssäkrat sätt så att datan är enhetlig i hela verksamheten. Detta kan göras på väldigt många olika sätt, och i ett eller flera IT-system.

Masterdata skapar rätt förutsättningar för e-handel

En viktig förutsättning för att kunna börja digitalisera er försäljning och få en framgångsrik e-handel är att den information som behövs finns på plats. Det räcker inte bara med att informationen finns, den behöver också vara strukturerad och av bra kvalitet för att det ska gå att ta den vidare och automatisera flöden kring den. Använd dig av de här stegen för att få kontroll på din data!

1. Presentera produkterna utifrån kundens köpresa

Det första man tänker på när det gäller information och försäljning är produkterna. Det är ju faktiskt de man säljer. Här är det viktigt att kunna hjälpa kunden i sin köpresa och hitta rätt produkter. I en B2B-shop så kan det tex handla om att kunna erbjuda kunden snabb hjälp att hitta rätt reservdel till en produkt. Detta är också en viktig aspekt för att avlasta kundtjänst, och fullt ut digitalisera kundresan. 

Förstår ni era kunders behov och köpresa? Ställ dig följande frågor:

  • Hur köper de produkter och hur hittar de fram till rätt produkt vid köp? Detta avgör hur du presenterar produkterna och erbjuder vägar att hitta fram till dem.
  • Vilken information behöver ni hantera för era produkter, och vilken data vill ni lyfta fram? Det är här vikten av bra produktinformation kommer in. Har du inte rätt information om produkterna kommer kunden inte hitta dem, alternativt vara osäker på vilken produkt det är kunden behöver, och därför inte genomföra ett köp. 

Med dagens konkurrens på nätet så är det också viktigt att informationen ni visar är korrekt. De produkter ni säljer kan finnas till försäljning på andra ställen och här kan relevant och tydlig produktinformation bli en viktig konkurrensfördel.

2. Strukturera produkterna med hjälp av produktmodeller

Det är viktigt att ha en strategi för hur produktinformationen ska vara strukturerad, och hur produktmodellen ser ut. Affärssystemet innehåller ofta information om de entiteter som är säljbara, men det är inte alltid på det sättet man vill visa informationen mot kund. 

Det är till exempel ganska vanligt att en och samma produkt finns i flera varianter. Man vill då inte behöva ange den gemensamma informationen flera gånger, utan ha en produktmodell som stödjer en produktvariant-struktur. Tänk dig en tröja som finns i flera storlekar. Det är ganska lite produktinformation som skiljer de olika storlekarna åt.

Det är inte ovanligt att det också finns annan gemensam information mellan produkterna som behöver tas med i en produktmodell. Det kan vara allt från produktfamiljer och serier till designers och användningsområden. Att göra detta på rätt sätt i masterdatan skapar goda förutsättningar att presentera och använda denna informationen på ett bra sätt i er e-handel.

Det är ofta här en PIM-lösning (Product Information Management) används, för att strukturera produktinformationen som ska visas för kund. Det leder oss till punkt 3...

3. Använd en PIM-lösning för struktur av produktinformation

Om ni skapar produktmodellerna rätt och håller produktinformationen uppdaterade enligt dem finns goda förutsättningar att presentera produkterna i e-handeln eller i andra kanaler. Det är i stort sett oberoende av hur produkterna är strukturerade i affärssystemet. Så länge man håller reda på vad som är beställningsbart kan man integrera orderläggningen mot affärssystemet.

Ett PIM-system är också till för att berika produkter med den information som kanske inte finns i andra system (till exempel i affärssystemet). Detta är information och egenskaper som normalt inte är intressant ur ett transaktionsflöde. Informationen som ligger i PIM blir därför ett viktigt marknadsverktyg för att nå ut med rätt information. PIM är då master för produktinformationen som ska visas utåt, och denna kan publiceras i flera olika kanaler (inte bara e-handel), för att säkerställa att rätt information visas överallt. 

4. Komplettera med information om kunder och användare

Det är inte bara produktdata som behövs i en välfungerande e-handelslösning. Även information om kunder och användare kan vara avgörande för en fullt automatiserad lösning.  Finns inte den struktur och information som behövs är det svårt att ta det vidare till en e-handel och använda den på rätt sätt.

Vill man ha en B2B-shop där kunderna ska logga in för att kunna se till exempel kundunikt sortiment eller kundunika priser, så är det hela avgörande att man har bra koll på kundinformationen, och även användare kopplade till dessa. Finns inte detta på plats kommer detta skapa stora problem i hur man ska lösa inloggningen och visning av information som är kopplad till kunden. 

Sammanfattning: Skit in - Skit ut

Sammanfattningsvis så kan man använda ett väldigt slitet uttryck: Skit in - Skit ut. Att ha koll på sina produkter och övrig information som behövs för sin e-handel är otroligt viktigt. Börjar du i fel ände, med att implementera e-handeln utan att ha koll på övriga delar, så skapar du onödig huvudvärk.

Känns allt detta övermäktigt? Visst kan du försöka komma igång med en e-handel utan att göra allt det andra först. Men vår rekommendation är att det då finns väldigt goda anledningar till det och att det finns en plan för att gå vidare med de andra delarna. Annars är det stor risk att ni sitter och managerar en e-handel som kostar mycket mer än vad den smakar. Både för er och era kunder.

Är du redo att prata e-handel? Ta kontakt med mig!

Arvid Josefsson
Arvid Josefsson
Telefonnummer: 0734-33 88 53