Fördelar med en all-in-one-lösning för projekt- och… | Orango

Fördelar med en all-in-one-lösning för projekt- och affärsstyrning i konsultföretaget

Att driva en framgångsrik konsultverksamhet är som att lägga pussel där bitarna är i ständig rörelse. Utmaningen ligger i att balansera konsulter, resurser och projekt på bästa sätt, för god lönsamhet och fortsatt tillväxt. Det finns idag en stor mängd lösningar skapade för olika processer inom projekt- och konsultbaserade verksamheter. Men hur får man lösningarna att arbeta tillsammans? Svaret är en integrerad ”all-in-one”- lösning för affärs- och projektstyrning.

MG 1094 WEBB

Vad är en all-in-one-lösning?

Med en all-in-one-lösning menas en helintegrerad systemlösning för alla de processverktyg inom din konsultbaserade verksamhet som historiskt varit utspridda i en mängd olika, fristående applikationer. Konkret handlar det om att de applikationer som används för att planera, belägga och styra projekt (så kallade PSA-lösningar) integreras med affärssystemet. När de båda systemen kan dela data skapas en samlad överblick över människor, resurser och finansiella data som hjälper organisationen att få full koll på såväl enskilda projekt som verksamheten som helhet. Användarvänliga gränssnitt och mobila appar ger såväl konsulter och projektledare som controllers och företagsledare efterlängtat stöd för planering, rapportering och uppföljning.

Här tar vi en närmare titt på hur olika roller och delar av din organisation kan gynnas av en sådan lösning.

Projektledaren

Projektledare i större konsultprojekt brottas ofta med komplexiteten i projektplaneringen, då olika data måste samlas in från en mängd olika källor vilket är tidskrävande. Det är även ofta svårt för projektledaren att löpande få en bra överblick över hur det faktiskt går i projektet samt vilka resurser som finns att tillgå.

Med en all-in-one-lösning, där all data finns samlad i ett och samma system, blir det lättare att planera, driva och följa upp framgångsrika och lönsamma projekt. Som projektledare kan du enklare både följa upp på resultaten samt förutse och eliminera eventuella risker.

Konsulterna

Många konsulter upplever det administrativa arbetet runt ett projekt som en tung belastning. De vill fokusera på det arbete de utför för kunder, inte schemaläggning, utläggshantering och tidrapportering.

I en helintegrerad lösning kan du förenkla planering, tidrapportering och kostnadsuppföljning med hjälp av användarvänliga, mobila verktyg. När all projektdata samlas på ett ställe förenklas även kostnadssammanställning och fakturering för projektledaren och ekonomiavdelningen.

Ekonomiavdelningen

Utan en samlad lösning för projektuppföljning och ekonomistyrning måste ekonomiavdelningen ofta hämta data från många olika datakällor. Alltifrån tidrapporter till utlägg och övriga kostnader måste föras samman och matchas mot överenskommen affärsmodell för att sedan faktureras. En tidskrävande uppgift där en förutsättning för att lyckas är att uppgifterna som kommer in faktiskt stämmer överens med verkligheten.

Med en integrerad lösning blir det lättare att förbättra den finansiella uppföljningen – både för enskilda projekt och den totala verksamheten. Med en helhetslösning för smart projekt- och affärsstyrning kan du alltså skapa nya möjligheter att automatisera administrativa processer, reducera det manuella arbetet och minimera risken för fel. Med automatiserade kalkyleringsmetoder av tidrapporter och utlägg blir arbetet med att skapa fakturaunderlag mer flexibelt och effektivt. Nya smarta Business Intelligence-lösningar gör det även möjligt att vända och vrida på all underliggande data och presentera slutsatserna på bästa sätt.

Ledningen

Ledningen har det övergripande ansvaret för verksamheten och gentemot aktieägarna. För att på bästa sätt utveckla affären mot ökad tillväxt och lönsamhet måste ledningen på hög nivå kunna identifiera såväl affärsmöjligheter som risker och förbättringsområden. Men med data utspridd i en mängd olika system är det svårt att få en övergripande bild.

Med en all-in-one-lösning där all data finns samlad blir det lättare att visualisera resultatet för verksamheten som helhet. Något som lägger grunden för smarta affärsbeslut som tryggar organisationens fortsatta tillväxt och långsiktiga lönsamhet.

Nästa steg

På Orango vet vi vad som krävs för att hantera komplexiteten i projektbaserad konsultförsäljning och har själva sett utmaningarna när ett traditionellt ERP-system inte ”räcker till”. I våra projekt kombinerar vi vårt kunnande om Microsoft ERP-lösningar, Progressus smarta funktioner och våra egna erfarenheter från kvalificerad konsultverksamhet.

Vill du veta mer? Kontakta mig!

Christian Nordqvist
Christian Nordqvist
Telefonnummer: 042-400 52 15

Vill du läsa mer?