Förändringsförmåga en nyckel i Snusbolagets tillväxtsuccé | Orango

Förändringsförmåga en nyckel i Snusbolagets tillväxtsuccé

Två unga killar med stora visioner, nyfikna på e-handel och en passion för snus blev startskottet för framgångssagan Snusbolaget. Idag tio år senare finns bolaget i fyra länder, på väg att erövra ytterligare fem. Vi ville ta reda på receptet till denna fantastiska tillväxtresa. Vad är drivkraften och vad krävs för att lyckas?

Snusbolaget

Tillsammans med sin kompis Linus Liljegren startade Henrik Nordström, idag vice VD, Snusbolaget hemma i garaget. Med en tydlig vision att göra snuset mer lättillgängligt för fler genom att utnyttja nätet blev de lite av pionjärer inom e-handel. De var unga och drivna, hade precis slutat skolan och aldrig drivit bolag.

− Att det kommer att gå fel ibland var vi medvetna om från början. För oss var det därför viktigt att ta in den kompetens i bolaget som vi själva saknade. Vi har hela tiden varit måna om att få ta del av andras erfarenheter. Det är ett ständigt lärande och det är ju onödigt att göra misstag som andra vet hur man kan undvika, säger Henrik.

Henrik och Linus tog därför tidigt hjälp av mentorer och valde även efter en kort period att ta in fler delägare med erfarenhet av att driva bolag.

− Ambitionen har redan från början varit att omge oss med människor som kan bidra med olika perspektiv i bolaget, både duktiga medarbetare, konsulter och rådgivare.

Fokusera på kunden, prioritera företagskulturen och ställ in siktet på förändring

Initialt lades mycket tid och fokus på att bygga organisationen och hitta rätt personer i rätt tid, vilket inte alltid varit så lätt.

− Organisationen är viktig, men det är den kultur vi lyckas skapa i bolaget som ”trumfar” allt. Det är den som avgör hur vi kan attrahera och behålla rätt personer. Även hur vi tar beslut i vår organisation har med vilken kultur vi har lyckats skapa.

För Snusbolaget handlar allt om att guida sina kunder och att sy ihop flödet av data, före under och efter köp, för att skapa bästa möjliga upplevelse för kunden – redan innan kunden vet att Snusbolaget finns. Allt från Google och den egna webben snusbolaget.se, till betalningslösningar, fraktsätt och uppföljning.

− Vår förändringshastighet och förmåga att anpassa oss har varit otroligt viktig. När vi var två personer i ett garage var det enkelt, men alla måste vara med på tåget även idag. Det gäller att vara beredd att skrota det som inte fungerar längre och undvika att fastna i gamla idéer. Det som fungerade bra när man är 5 personer, funkar troligtvis inte lika bra när du är 25 eller 50 personer. Det gäller att ha rätt inställning och samtidigt vara ödmjuk inför den utmaning det innebär att växa.

Ta vara på möjligheter att utveckla processerna när företaget växer

När ett företag växer, blir fler medarbetare och får större resurser öppnas nya möjligheter att finslipa processerna. Tillväxt kräver bra systemstöd för att skapa en nödvändig struktur och för att kunna samla in, lagra och följa upp data på ett korrekt sätt. Affärssystemet är centralt för verksamheten. För ett e-handelsföretag där de digitala processerna och varuflödena är affärskritiska är detta helt avgörande. När systemen kan koppla ihop all information och det finns data från varje steg på vägen, ökar möjligheterna att kunna göra mer och bli ännu mer effektiv. Det ställer även krav på att IT-miljön är rätt rustad och tillräckligt flexibel så att den kan anpassas för att möta framtida behov internt och externt.

Automatisering är exempel på ett område där Snusbolaget ser stora möjligheter att effektivisera och säkra upp hanteringen av den stora mängden kundtransaktioner. Det handlar framförallt om det som har med kundens order att göra, bland annat orderläggning, distribution och inbetalningar. Alla steg i transaktionsprocessen måste fungera och kunna hanteras så otroligt många gånger utan att det får gå fel.

Personalisering, baserat på den data som finns lagrad, är ett annat utvecklingsområde där de ser möjligheter att kunna göra interaktionen med sina kunder ännu mer relevant.

− För kunden är det superviktigt att det upplevs enkelt att köpa snus från oss! Nyckeln är bekvämlighet, eller som vi kallar det ”convenience”. I praktiken handlar det om ganska enkla saker som att du ska få det du önskar, så fort du behöver det – eller gärna redan innan behovet uppstår. Vår prenumerationsservice är ett exempel på det. Att erbjuda ett brett sortiment, samma i hela landet, och hög kvalitet är också superviktigt för oss för att våra kunder ska vilja komma tillbaka.

Ett stabilt och skalbart affärssystem viktig kugge för fortsatt tillväxt

− Skalbarheten i processerna är avgörande för vår tillväxt. Det förutsätter att de IT-system vi använder också enkelt kan skalas och anpassas till våra processer och kapacitetsbehov över tid.

För att möta framtida utmaningar i en snabbt föränderlig värld är det viktigt att bygga en infrastruktur som gör att du är redo och tillräckligt anpassningsbar för att kunna hantera de trender som dyker upp, oavsett hur de ser ut.

− Vi måste alltid röra oss framåt. Alla typer av trender accelererar, när vi tror att vi förstår oss på en trend kan vi räkna med att den redan är gammal. Vi kan inte veta vad som ska komma och det kräver en inre flexibilitet i bolaget. Den centrala frågan är vad vi behöver veta idag för att kunna ta rätt beslut som göra oss redo för morgondagen? Det är det vår struktur måste bygga på. För det behöver vi förutom superfokus på kunden även ett kraftfullt affärssystem som kan ge oss rätt data för att kunna uppfylla våra affärmål och fortsätta växa, avslutar Henrik.

Vill du veta mer?

På Orango hjälper vi företag som Snusbolaget att hantera förändring och skapa bättre förutsättningar att växa med flexibla och skalbara affärssystemslösningar. Hör gärna av dig så berättar jag mer!

Medarbetare Mikael Mansson
Mikael Månsson
Telefonnummer: 0709-32 50 77

Lösningar med D365 Business Central/NAV

 • Smedbo

  Smedbo

  D365 Business Central/NAV

  Grossist & partihandel

 • Kund Dackforum

  Däckforum

  D365 Business Central/NAV

  Grossist & partihandel