Fem tips för e-handelsföretag i expansionsfas | Orango

Fem tips för e-handelsföretag i expansionsfas

Digitaliseringen förändrar våra konsumtionsmönster, samtidigt som e-handeln breder ut sig allt mer. Här delar vi med oss av fem vanliga problem som e-handelsföretag möter vid en expansion.

 1. Fastna inte med manuellt administration
 2. Låt datorn sköta datahanteringen
 3. Integrera webbplattformen med affärssystemet
 4. Tumma aldrig på logistiken
 5. Bli expert på export innan du internationaliserar
Fem Tips Ehandlare

I dag är e-handel en naturlig del av många människors vardag. Våra handelsvanor har digitaliserats och fortsätter att förändras i allt raskare takt. Det konsumentbeteende vi har hemma tar vi med oss även till arbetet vilket gör att både B2C- och B2B-försäljning idag till stor grad hanteras via internet. Det skapar en stor potential för etablering av nya företag, och det finns en uppsjö av möjligheter att snabbt komma igång med en webbutik. Men att ta steget från ett litet e-handelsbolag till ett mer etablerat företag och samtidigt behålla fokus på både kunder och de värdeskapande processerna är inte helt enkelt.

I takt med att ett företag växer uppstår allt fler utmaningar att hantera, och om jag tillåter mig generalisera lite så ser utmaningarna ganska lika ut för många företag. I det här inlägget belyser jag några av de vanligaste problemen ett e-handelsföretag står inför när de ska expandera.

1. Fastna inte med manuell administration

Den största utmaningen är troligtvis att fasas över från en organisationsstruktur där både kunskap och rutiner till stor del är personberoende samtidigt som rutinerna är anpassade till ett mindre företag. En effektiv rutin för ett mindre företag kan förvandlas till en bromskloss när volymerna ökar och företaget växer. Det kan leda till att nyckelpersoner på företaget får allt mindre tid till att arbeta med värdeskapande processer och i stället tvingas till onödiga administrativa sysslor. Ju tidigare man inser att företaget vuxit ifrån sina rutiner, ju lättare är det att anpassa sig och införa nya, mer effektiva arbetssätt.

En bieffekt av att stanna kvar i manuella rutiner anpassade för mindre företag är att det blir svårare att sprida kunskapen vidare. Det gör det problematiskt om någon slutar och ökar även upplärningstiden av nya medarbetare.

2. Låt datorn sköta datahanteringen

I takt med att ett företag växer ökar även kraven på både mer data, och mer korrekt data. Till exempel kan det komma krav på mer avancerad prishantering, hantering av inköpspriset, artikelspårning, ekonomisk uppföljning och så vidare. Helt manuell eller delvis manuell hantering av dessa rutiner är dessvärre något även lite större bolag lever kvar i allt för länge och kan många gånger innebära en stor administrativ belastning.

3. Integrera webbplattformen med affärssystemet

Inget snabbväxande e-handelsföretag har råd att lägga dyrbar tid på att underhålla två olika system med samma data. Se därför till att tidigt integrera din e-handelsplattform med ditt affärssystem.

Det finns gott om färdigbyggda kopplingar mellan olika affärssystem och e-handelsplattformar och varför lägga en massa pengar och tid på att uppfinna hjulet på nytt? De flesta av våra NAV-kunder använder i dag Magento och Orango samarbetar med Magento-experten Caupo för att integrera de båda systemen med varandra.

4. Tumma aldrig på logistiken

En fungerande logistik med leveranser i utlovad tid är också en viktig faktor för att ett e-handelsbolag ska lyckas långsiktigt. På mogna marknader, som de nordiska, är kraven på snabba leveranser höga. Det gör att det inte räcker med en bra front-end som till exempel tydligt visar kunden aktuella lagersaldon. Även de interna processerna måste vara effektiva och klara av ett högt tempo. I de fall man hanterar logistiken själv behöver man inte bara ha bra rutiner för huvudflöden som plock och inleverans, utan även på alternativa flöden som inventering och returorder, detta för att minska inverkan på huvudflödena.

För e-handelsbolag blir det allt vanligare att logistiken hanteras antingen av en tredje part, eller sker via direktleverans från leverantören. I dessa fall är det såklart viktigt att de processerna, med tillhörande stödprocesser, fungerar på ett bra sätt. Risken är annars stor att leveranser inte sker i utlovad tid, något som snabbt kan påverka ett företags rykte och därmed möjlighet till fortsatt expansion.

5. Bli expert på export innan du internationaliserar

Slutligen innebär en expansion ofta att man går in på andra marknader utöver den svenska. Detta ställer då ytterligare krav på ett företags logistik, men även på ett utökat stöd för betal- och fraktsätt, legala krav, andra valutor och språkhantering. Att utöka verksamheten utanför det egna landet utan att grundligt säkerställa att man har interna processer på plats för att hantera de nya flödena resulterar ofta i att brandsläckaren åker fram, vilket snabbt försvårar en lyckad expansion.

Sammanfattning

En flexibel e-handelsplattform tillsammans med ett affärssystem som kan stödja och effektivisera de interna processerna är en nyckel till en lyckad expansion. Systemen ska underlätta den kommande förändringen, och tillsammans med effektivare rutiner kan ditt företag ta ett steg närmre en lyckad expansion.

Har du ett e-handelsföretag som står inför en expansion? Läs då gärna mer om Orangos leverans av Dynamics NAV på vår sajt, eller kontakta oss för mer information.

Redo för nästa steg?

Kontakta mig om du vill veta mer om Dynamics NAV.

Kontaktperson

Medarbetare Mikael Mansson
Mikael Månsson
Telefonnummer: 0709-32 50 77

Genom att skicka formuläret samtycker du till vår Privacy Policy.

Lösningar med D365 Business Central/NAV

 • Smedbo

  Smedbo

  D365 Business Central/NAV

  Grossist & partihandel

 • Kund Dackforum

  Däckforum

  D365 Business Central/NAV

  Grossist & partihandel