Orango | Ett projektteam för Microsoft Dynamics AX

Ett projektteam för Microsoft Dynamics AX

För några år sedan genomgick Microsoft Dynamics AX affärssystem en stor förändring när den nya versionen AX 2012 kom. Detta innebar stora förändringar i funktionalitet i affärssystemet vilket i sin tur ställer ännu högre krav på det team som ska leverera lösningen. Kort och gott så har Microsoft dels lagt till mer funktion i delar som fanns i tidigare versioner, men också lagt till helt nya delar kopplat till nya branschinriktningar.

Konsulterna kunde tidigare täcka flera delar inom Microsoft Dynamics AX. En utvecklare kunde exempelvis både utveckla och arbeta med teknik (installationer och uppdateringar), vilket knappt är möjligt idag i större projekt med AX 2012. Viktigt är att alla dessa roller hela tiden samspelar som en enhet och har rätt information för att kunna utföra sin del i projektet. Nedan beskrivs kort de olika roller som finns i ett AX team hos oss på Orango.

Ax Projektteam 827Px
Jonas Mondelus, Martin Borgström och David Nilsson från Orangos Dynamics AX-grupp.

Projektledaren

Rollen innebär som i de flesta projekt att ha ansvar för planering och resursfördelning i projektet. Ser också till att följa upp så att planen och milstolparna hålls.

Applikationskonsult/Verksamhetskonsult

Har uppgiften att vara kundens första kontakt. Är den i teamet som har bäst kunskap om hur AX funktionaliteten fungerar för användaren. I rollen som Verksamhetskonsult arbetar man med organisationsfrågor och effektiviseringsförslag tillsammans med ledningen hos kunden, bland annat gällande flöden och processer utanför affärssystemet. Applikationskonsulten är den som utbildar i AX standardfunktionalitet och som designar eventuella Gap som behövs utvecklas i AX för att stödja kundens processer. Viktigt att poängtera här är att Applikationskonsulten ofta är fördjupad inom ett visst område i AX. Några av områdena kan vara Ekonomi, Lager, Produktion,Försäljning och Marknadsföring samt Orderhantering. Ett område som ofta hamnar i gränsområdet mellan applikationskonsult och utvecklare är uppbyggnaden av säkerhetsroller. En utvecklare blir oftast blir inblandad, men det drivs av applikationskonsulten.

Utvecklare

En utvecklares främsta roll är att vara behjälplig vid design av de Gap som behövs utvecklas för att stödja kundens processer samt att utföra själva utvecklingen av dessa. Utvecklaren är också ofta den som får rycka in när det är något som inte fungerar i systemet för att felsöka och rätta till. Inom utvecklingen så finns det även här områden att specialisera sig inom. De största områdena är integrationer, utveckling av funktioner i AX och utveckling av SSRS-rapporter.

Tekniker

Vikten av denna roll har växt ju mer man arbetar med AX 2012. Det handlar om att säkerställa funktion av flera miljöer samt att se till att de olika kringprodukterna kring AX samspelar och fungerar. Något exempel på kringprodukt är Management Reporter. Prestanda är också något som ligger våra tekniker varmt om hjärtat och som blir viktigare efterhand som kunden börjar arbeta i systemet.

Övriga funktioner

Icke att förglömma är att det med AX 2012 växte fram behov av att ha kunskap om kringprodukter. Enterprise Portal exempelvis kräver kunskap i att utveckla i Sharepoint. Vid integrationer till andra system så använder man oftast sig av en integrationsmotor vid namn Microsoft Biztalk som kräver specialkunskap inom denna applikation. Orango arbetar också med andra applikationer så som Lasernet för output management och Sencha vilket såklart påverkar de projekt där de är delaktiga.

Vi hoppas att detta blogginlägg har gett er en förståelse för hur Orango komponerar sitt team för att leverera Microsoft Dynamics AX 2012. Framöver så kommer ett antal blogginlägg att beskriva dessa roller djupare.

Vill du veta mer om Orango och vårt erbjudande kring Microsoft Dynamics AX?

Kontakta gärna Mikael Carle på Orango för mer information.

Mikael Carle
Mikael Carle
Telefonnummer: 0768-52 58 89