Orango | Ett projektteam för Microsoft Dynamics AX – Projektledaren

Ett projektteam för Microsoft Dynamics AX – Projektledaren

För en tid sedan skrev vi ett blogginlägg om ett projektteam för Microsoft Dynamics AX. I detta blogginlägg vill vi berätta mer om projektledaren. Vi har flera projektledare på Orango, några av dem är Hans Arvidsson och Göran Hårsmar som i detta blogginlägg beskriver rollen som projektledare i AX-teamet på Orango.

Hans Goran 4
Hans Arvidsson och Göran Hårsmar, projektledare inom Microsoft Dynamics AX på Orango.

Vilken är projektledarens huvudsakliga roll i ett AX-projekt?

Hans – Att Planera, koordinera och följa upp projektaktiviteter. Något som är minst lika viktigt är att leda och motivera projektteamet.

Göran – För mig handlar det om tre delar. Planering, utförande och uppföljning. Planering handlar om att strukturera aktiviteter och milstolpar tillsammans med projektteamet och kunden. Tidplan och budget är även det en viktig del av planering. Gällande utförande så handlar det om att leverans och rapportering sker till kund samt att internt rapportera tid och resurser. Till sist handlar uppföljning om att utvärdera avvikelser och budget samt att tillslut stänga projektdelar och projektet.

Vilka är utmaningarna med att driva ett AX-projekt med ovan beskrivet team?

Hans –En utmaning är att få till koordineringen mellan interna resurser och interna/externa resurser. Att bevaka scope/out of scope men också att inriktningar/beslut synkas mellan olika delprojekt (delat ansvar med Solution Architect) är viktigt att hålla ihop. Känna av negativ stress framför allt i intensiva perioder och försöka omfördela arbetsbördan.

Göran –En stor och intressant utmaning är Microsoft Dynamics AX komplexitet och möjligheter. En annan del är att projektets framgång är helt beroende på medlemmarna i projektet både hos kund och hos oss.

Vad är det roligaste med att driva ett AX-projekt med kollegorna från Orango?

Hans -Kompetens, positiv attityd och att alla hjälps åt för att lösa problem.

Göran -Det är den oerhörda bredd av erfarenhet av genomförda projekt och detaljkunskaper inom olika områden som tillsammans med kundens input ger en energi.

Vill du veta mer om Orango och vårt erbjudande kring Microsoft Dynamics AX?

Kontakta gärna Mikael Carle på Orango för mer information.

Mikael Carle
Mikael Carle
Telefonnummer: 0768-52 58 89