En gång till, sen aldrig mer! | Orango

En gång till, sen aldrig mer!

För de allra flesta företag har en nyimplementation, eller en uppgradering, av ett affärssystem varit något man inte gärna gjort för ofta. Det har upplevts som ett omfattande äventyr förknippat med såväl en rejäl investering, som en stor belastning för organisationen. Det har därför krävts såväl förstudier som riskbedömning, nogsam planering och kanske också ett styrelsebeslut. Så kan det möjligen vara en gång till, sen aldrig mer!

Med den teknologi Dynamics NAV sedan någon version tillbaka är baserad på, tillsammans med Orangos unika paketlösning NAV Easy Star, går det att få både licenser och prenumeration på uppdateringar till fasta månadskostnader.

Nav Roadmap Stor Ny 2

Är man inte van att uppgradera mer än vart tionde år känns kanske detta som en dålig idé. Men om risken och krånglet med en uppgradering inte längre är aktuellt, finns det ju heller ingen anledning att inte följa med utvecklingen och hänga på varje ny version. Att uppgradera till varje ny version innebär att man säkerställer att man har den senaste teknologin och till fullo kan dra nytta av sin investering.

För att kunna komma med på detta tåg krävs dock att man i utgångsläget minst befinner sig på version NAV 2013. Är man på en tidigare version krävs ett uppgraderingsprojekt av den gamla skolan. Dock har vi nu en metod och verktyg som gör att även en sådan uppgradering kan göras väldigt kontrollerat.

Ett uppgraderingsprojekt från en äldre version än 2013 består av följande moment:

  • själva uppgraderingen
  • flödestester
  • anpassning till det rollbaserade tankesättet
  • skarp konvertering

Själva uppgraderingen

Detta handlar om att konvertera den befintliga lösningen till en lösning baserad på den senaste versionen (i dag NAV 2016). Då skall alla eventuella anpassningar flyttas över till den nya plattformen. Innan detta görs bör man kontrollera vilka anpassningar man har som kan ersättas av standardfunktionalitet. Man bör i samband med detta också se över om det finnas anpassningar som inte längre används och därmed kan tas bort. Det är sen nettolistan av anpassningar som skall flyttas över till den nya versionen. All data skall sen också konverteras till den nya versionen. Resultatet av detta blir en testmiljö som innehåller all gammal data men i den moderna miljön. Detta arbete kan vi efter en analys lämna ett fast pris på där vi står för risken.

Flödestester

Nästa steg är att man måste köra igenom alla moment man gjort i det gamla systemet i den nya versionen. Detta för att dels lära sig den nya versionen men framför allt för att säkerställa att allt funkar.

Som underlag för detta arbete använder man resultatet av en flödesanalys där alla moment som görs är kartlagda.

Anpassning till det rollbaserade tankesättet

Innan NAV 2009 R2 var allt baserat på ett traditionellt menysystem. Även om detta egentligen ersattes redan i NAV 2009 R2 så var det först i NAV 2013 som man kan säga att en riktig rollbaserad klient kom.

Tidigare har man kunnat göra uppgraderingar "As is", alltså utan att egentligen ändra på sättet att arbeta. Det kan ju vara så även nu, men inte riktigt. Även om man väljer att inte ändra sitt sätt att arbeta innebär det rollbaserade sättet, (som är det enda som finns sedan NAV 2013) sådana förbättrade möjligheter att man måste ta hänsyn till detta. Det handlar om att välja vilka rollcenter de olika användarna skall kopplas till samt att eventuellt optimera dessa för kundens förutsättningar. Detta behöver absolut inte innebära massor av tid i konsultinsatser men man måste ta hänsyn till det.

Skarp konvertering

Detta sista steg av uppgraderingen, som vi lämnar fast pris på, är att välja en helg där man på fredagen tar en backup, vi gör konverteringen igen och på måndagen kör man vidare i den nya versionen. Då har man redan testat den, alla är utbildade och man drar full nytta av det rollbaserade gränssnittet.

När man nu befinner sig upp på den senaste versionen kan man tillfullo dra nytta av alla 100-tals nya funktioner, avsevärt bättre prestanda, flera olika klienter som Web, SharePoint eller App. Dessutom kanske driftat i molnet tillsammans med Office365.

Nästa uppgradering kanske handlar om aktiviteter över två veckor där man som kund är involverad i en workshop om nya funktioner och några timmars testande. Inget som är förknippat med ett stort projekt, rejäl budget eller styrelsebeslut.

Nu är det inte längre uppgradering, nu handlar det om uppdatering!