Effektiv reservdelshantering med rätt systemstöd | Orango

Effektiv reservdelshantering med rätt systemstöd

Reservdelar är något som du bara använder när något går sönder. Därför kommer alla reservdelar som finns till din maskin, ditt fordon eller enhet inte att behöva användas. Samtidigt som det är viktigt att snabbt kunna få tag på rätt reservdel när och där den behövs blir det ofta inte ekonomiskt hållbart att ha alltför stora lager av komponenter ”bara ifall att” de kan komma att behövas. Så hur går det att göra reservdelshanteringen både smidig och samtidigt kostnadseffektiv?

Reservdelshantering effektiv system

Onödiga kostnader då fel reservdelar lagerhålls

Reservdelshantering innebär ofta en rad olika lager- och kostnadsrelaterade utmaningar. Om du har ett stort reservdelslager är det viktigt att enkelt kunna se vilka artiklar som bara agerar hyllvärmare för att du har beställt hem för många av dem. Alltför många binder för mycket kostnader i reservdelar som används sällan. Tanken är inte att du ska ha tillgång till alla reservdelar vid alla givna tillfällen, utan bara då det faktiskt behövs.

Med ett otillräckligt systemstöd riskerar du alltså ökade kostnader som en följd av dålig kontroll och felinköp. Med rätt systemstöd kan du däremot, baserat på information om användande, prognoser för kommande service och lagersaldo, säkerställa att du har reservdelar när du verkligen behöver dem.

Ju fler artiklar i ditt affärssystem, desto tyngre administration

Att hantera reservdelar handlar inte bara om den fysiska hanteringen och lagerhållningen. Det är även en fråga om administration. Därför är det i ditt affärssystem, precis som på ditt lager, inte hållbart att alla reservdelar finns tillgängliga då enbart en bråkdel av dem kommer att användas.

Varje artikel som hanteras i ett affärssystem tilldelas stora mängder information. Beroende på vilken typ av produkt det gäller kan också en rad särskilda inställningar behövas göras. Både informationshantering och specialinställningar blir lätt administrativt betungande. Ännu mer komplicerat blir när alla de artiklar som finns i ditt affärssystem med jämna mellanrum måste inventeras. Därför vill du ha så få artiklar att underhålla i ditt affärssystem som möjligt.

Samtidigt behöver du ju kunna registerföra och få tag på reservdelar, även dem som inte vanligtvis används, när behovet väl uppstår – trots att de inte ska finnas lagrade direkt i ditt affärssystem. Allt detta kräver rätt systemstöd. Om ditt affärssystem erbjuder ett så kallat försystem har du möjlighet att upprätta tabeller där enbart basinformation om reservdelarna finns lagrade. Därifrån kan du sedan på ett enkelt sätt plocka över dem till ditt affärssystem och med hjälp av olika automationer addera ytterligare information om artikeln.

Spårbarhet viktigt när komponenter ersätts

Ytterligare en aspekt på hanteringen av reservdelkomponenter är att de ofta byts ut mot ersättningsartiklar. Ett företag som producerar maskiner, fordon eller enheter kanske bestämmer sig för att byta ut en reservdel mot en motsvarande ersättningsartikel från en annan leverantör.

Om det sedan visar sig att ersättningsartikeln inte fungerar lika bra som den ursprungliga reservdelen är det dessutom viktigt att det finns möjlighet att spåra bytet till ersättningsartikeln. Detta för att alla sådana komponenter ska kunna återkallas och bytas ut. Du kan läsa mer om vikten av digital spårbarhet i vår tidigare artikel.

Kontakta mig om ni funderar på att se över er reservdelsaffär

På Orango vet vi att reservdelshantering i grunden handlar om att hantera stora mängder data på mest effektiva sätt, en uppgift som ofta görs smartare och mer effektivt med hjälp av systemstöd. Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig? Kontakta oss!

Jonasmondelius
Jonas Mondélus
Telefonnummer: 0709-41 42 86