Del 3: Projekt inom Microsoft Dynamics NAV – Resultatet | Orango

Del 3: Projekt inom Microsoft Dynamics NAV – Resultatet

I de två tidigare inläggen i denna tredelade bloggserie om projekt inom Microsoft Dynamics NAV kunde ni läsa dels om förstudiearbetet, dels om hur vi inom affärsområdet Dynamics NAV genomför projekt. I detta tredje och sista inlägg i bloggserien får ni se resultatet av ett lyckat projekt som drivits med vår metodik.

Glas Lindberg Mindre Transp

GlasLindbergs historia går tillbaka till 1904 då en stockholmsbaserad grosshandlare med glasaffär och spegelfabrik öppnade en filial i Malmö. Idag är GlasLindberg Sveriges ledande tillverkare av dörrar, fönster, fasader och tak i glas och aluminium. Företaget bedriver rikstäckande försäljnings- och entreprenadverksamhet på fyra olika orter från Malmö i söder till Örnsköldsvik i norr. Fabriken finns i Strömsnäsbruk i Småland. GlasLindberg har varit i samma familjs ägo sedan 1938 och har sitt huvudkontor i Malmö.

Bakgrund

För ett par år sedan insåg ledningen att det inom kort skulle bli nödvändigt att byta ut det befintliga affärssystemet. Efter en kartläggning återstod tre system där en av de viktigaste faktorerna var att systemet skulle kunna hantera projektstyrd tillverkning i fabrik. Valet föll på Microsoft Dynamics NAV och det som avgjorde var den certifierade tilläggslösningen Project Management.

– Ledningens mål var att få ett modernt, effektivt, lättanvänt och pålitligt system där man kan samla alla företagets processer på ett och samma ställe, berättar Jakob Sveger, IT-ansvarig och systemägare.

Projektet

Efter genomförd förstudie var det så dags för projektstart. Man valde i samråd med Orangos projektledare att så långt som möjligt använda grundfunktionalitet i NAV. Ändå skulle många anpassningar och integrationer införas, framförallt i projektredovisningen och produktionen. I samband med byte av affärssystem beslutade GlasLindberg också, med utgångspunkt i gällande lagstiftning, att byta redovisningsmetod i sina entreprenadprojekt till succesiv vinstavräkning. Detta innebar ett helt nytt arbetssätt med löpande prognosarbete och ledde till många och stora förändringar på kort tid.

– Orangos projektmetodik var en förutsättning för ett lyckat projekt då man har täta avstämningar i projekt- och styrgruppen. Projektplanen kunde revideras efterhand vilket vi upplevde positivt eftersom vi under projektets fortskridande upptäckte anpassningar som behövde göras gentemot förstudien. En lärdom som vi också har fått med oss från projektet är vikten av en bra förstudie, fortsätter Jakob.

Vattenfall Liten

Resultatet

– Det har varit en omvälvande men intressant resa där resultatet blev över förväntan. Orangos projektmetodik har utan tvekan varit nödvändig för att lyckas. Den har bidragit till att fånga upp förändringarna mot våra tidigare processer och de anpassningar som behövde göras för att få NAV att fungera optimalt, konstaterar Jakob.

Projektet har även lett till vidare diskussioner och fortsatt förändringsarbete i bolaget.

– Vi har behövt lite tid att landa i de nya processerna, men nu går vi vidare med att byta ut det befintliga systemet för fakturascanning till en helintegrerad lösning i NAV. Vi vill ha så många processer som möjligt integrerade i NAV, avslutar Jakob.

Har denna bloggserie gjort dig nyfiken på vad vi på Orango kan göra för ditt företag? Kontakta då gärna min kollega Mikael Månsson på 0709-32 50 77 eller mikael.mansson@orango.se.

Läs också:
Del 1 – Förstudien
Del 2 – Genomförandet